จัดการข้อมูลมหาศาลด้วย 7 โซลูชัน Data Management อัจฉริยะจาก Informatica

ข้อมูลเสมือนเป็นแหล่งน้ำมันดิบในยุคดิจิทัล การนำข้อมูลมาสกัดและวิเคราะห์ให้ได้ข้อมูลเชิงลึก (Insight) นำไปสู่ผลประโยชน์อย่างมหาศาลต่อการดำเนินธุรกิจ บทความนี้จะมาทำความรู้จักกับ Informatica ผู้ให้บริการโซลูชันด้านการบริหารจัดการข้อมูลชั้นนำของโลก พร้อมแนะนำ 7 โซลูชันทางด้าน Data Management, Data Integration และ Data Security

รู้จัก Informatica กันก่อน

Informatica ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1993 ที่เมือง Redwood City รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ให้บริการโซลูชันด้านการบริหารจัดการข้อมูลมานานกว่า 27 ปี ต่อยอดสู่การเป็นผู้นำด้าน Enterprise Cloud Data Management มีพันธกิจหลัก คือ การสนับสนุนให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลเป็นตัวผลักดันให้ทำ Digital Transformation ได้สำเร็จ พร้อมทั้งสร้างโอกาสใหม่ๆ ในเชิงธุรกิจ พลิกโฉมสู่ความเป็นผู้นำในตลาด

เพื่อให้สามารถพัฒนาและนำเสนอโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในยุค Digital Transformation ได้มากที่สุด Informatica มุ่งเน้นการทำ R&D เรื่อยมาตั้งแต่เปิดบริษัท โดยมีศูนย์วิจัยมากถึง 8 แห่งกระจายอยู่หลายภูมิภาคทั่วโลก และมีการลงทุนเพื่อคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ สูงถึง 6,000 ล้านบาทในแต่ละปี จนถึงตอนนี้ Informatica จดสิทธิบัตรไปแล้วมากกว่า 100 ฉบับ

ปัจจุบัน Informatica นำเสนอ 7 กลุ่มโซลูชันหลัก คือ Data Integration, Data Engineering, Cloud Data Management, Data Quality, Master Data Management, Data Security และ Enterprise Data Catalog  มีลูกค้าใช้บริการรวมแล้วกว่า 9,500 รายจาก 82 ประเทศทั่วโลก ในจำนวนนั้นมีลูกค้ามากถึง 85 รายที่ติดอันดับ Fortune 100 สำหรับประเทศไทย Informatica ให้บริการผ่านบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดียวในไทยและกลุ่มประเทศ CLM (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์)

อันดับ 1 ด้าน Data Management และ Data Integration การันตีโดย Gartner

Informatica ครองตำแหน่ง Leader บน Gartner Magic Quadrant ในทุกๆ โซลูชันที่นำเสนอ โดยเป็นอันดับ 1 ทั้งทางด้าน Ability of Execution และ Completeness of Vision ถึง 5 รายการ ได้แก่

  • Magic Quadrant for Data Integration Tools (July 2020)
  • Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service (iPaaS) (August 2020)
  • Magic Quadrant for Master Data Management Solutions (January 2020)
  • Magic Quadrant for Data Quality Tools (June 2020)
  • Magic Quadrant for Metadata Management Solutions (November 2020)

นอกจากนี้ Informatica ยังเป็นอันดับ 1 ทางด้าน Customer Loyalty หรือความเชื่อมั่นต่อแบรนด์สินค้ามาอย่างยาวนานถึง 13 ปีเต็ม (สำรวจโดย TNS) โดยมีลูกค้าทั่วโลกกว่า 90% ที่หลังจากเลือกใช้โซลูชันของ Informatica แล้ว ยังคงใช้งานโซลูชันเรื่อยมา พร้อมต่อยอดไปใช้โซลูชันอื่นๆ อีกด้วย สำหรับประเทศไทยเอง ได้รับความไว้วางใจจากหลายอุตสาหกรรม เช่น สถาบันการเงิน ค้าปลีก โทรคมนาคม ภาครัฐ ซึ่งต่างนำโซลูชันของ Informatica เข้ามาใช้เพื่อสนับสนุนการทำ Digital Transformation เป็นที่เรียบร้อย

แนะนำ 7 โซลูชันด้าน Data Management และ Data Security

Informatica ให้บริการ 7 กลุ่มโซลูชันทางด้าน Data Management ได้แก่ Data Integration, Data Engineering, Cloud Data Management, Data Quality, Master Data Management, Data Security และ Enterprise Data Catalog โดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือองค์กรของลูกค้าให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย ส่งผลให้การวิเคราะห์ต่อยอดข้อมูลเหล่านั้นทำได้ง่ายและมีความคุณภาพสูงสุด

โซลูชันทั้ง 7 กลุ่มประกอบด้วย

1. Data Integration

การทำ ETL (Extract-Transform-Load) ซึ่งเป็นการดึงข้อมูล (Extract) จากหลากหลายแหล่งข้อมูล มาแปลงรูปแบบให้เหมาะสม (Transform) แล้วนำไปจัดเก็บ (Load) ยังเป้าหมาย เช่น Data Warehouse หรือ Data Lake ช่วยให้องค์กรสามารถรวมรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเก็บไว้ในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว

2. Data Engineering

การทำ ETL โดยการผสานการทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม Big Data อย่าง Hadoop ผ่านทางชุดเครื่องมือของ Informatica แทนที่จะต้องใช้การเขียนโค้ดเพื่อควบคุมการใช้งาน โดย Informatica จะให้บริการชุดเครื่องมือที่ Data Scientists สามารถสั่งงานได้ผ่านทาง GUI ซึ่งใช้งานได้ง่ายกว่า สะดวกกว่า และรวดเร็วกว่า

3. Cloud Data Management

การทำ Data Integration ในสภาพแวดล้อมแบบ Hybrid Cloud ช่วยให้การจัดการข้อมูลระหว่าง On-premises และระบบ Cloud หรือระหว่างระบบ Cloud ด้วยกันเองทำได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

4. Data Quality

การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleansing/Data Scrubbing) ซึ่งเป็นกระบวนการตรวจสอบ แก้ไข หรือลบรายการข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไปจากชุดข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพและถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด ช่วยให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

5. Master Data Management

การทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ Single View หรือ Master Data โดยรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งมาเก็บไว้ในที่เดียว ให้เป็นชุดข้อมูลหลัก เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ด้วยตนเอง

6. Data Security

การปกป้องข้อมูลสำคัญตามข้อกำหนดของ GDPR/PDPA ผ่านการทำ Masking แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

  • On-the-fly (Dynamic Masking) – เป็นการ Masking ผลลัพธ์ของข้อมูลที่ถูกนำขึ้นมาแสดง (ไม่ได้ Masking ตัวข้อมูลโดยตรง) เพื่อป้องกันไม่ให้คนที่ไม่ได้รับอนุญาตมองเห็นข้อมูล
  • Persistent Masking (Static Masking) – เป็นการจัดกลุ่มข้อมูลใหม่และทำการ Masking ที่ตัวข้อมูลโดยตรง เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลที่ถูก Masking ไปใช้งาน

7. Enterprise Data Catalog

การนำข้อมูลมาจัดทำในรูปแบบแคตตาล็อกสินค้า ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้เหมือนใช้ Google Search Engine ช่วยให้สามารถจัดการและดูแลข้อมูลได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจและเห็นถึงความเชื่อมโยงของข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรได้ง่าย

จับมือ Vintcom ให้บริการโซลูชัน Data Management และ Data Security ในประเทศไทย

ปี 2017 ที่ผ่านมา Informatica ได้แต่งตั้งบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Value-added Distributor ชั้นนำของประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLM เป็นผู้จัดจำหน่ายโซลูชันทั้ง 7 กลุ่มของ Informatica อย่างเป็นทางการ โดยพร้อมให้คำปรึกษาและการสนับสนุนเหล่า Partners ตั้งแต่การจัดอบรมโซลูชันให้แก่ทีมฝ่ายขายและทีมวิศวกร ช่วยเหลือการทำ PoC (Proof of Concept) รวมไปถึงแนะแนวทางการออกแบบ ติดตั้ง ไปจนถึงการบำรุงรักษา สร้าง Ecosystem สำหรับการให้บริการแบบครบวงจร เพื่อให้มั่นใจว่า Partners สามารถตอบสนองต่อความต้องการเชิงธุรกิจของลูกค้า และช่วยให้ลูกค้าเข้าสู่กระบวนการทำ Digital Transformation ได้อย่างรวดเร็ว

ปัจจุบันนี้มีลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทย อาทิ สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ ค้าปลีก และอุตสาหกรรมการผลิตให้บริการโซลูชัน Data Management และ Data Security ของ Informatica ผ่านทางบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เป็นที่เรียบร้อย

ผู้ที่สนใจโซลูชันของ Informatica สามารถติดต่อบริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ได้ที่คุณวราวดี อดุลย์ศิริอังกู (Account manager) โทร 083-716-4110 หรืออีเมล warawadee@vintcom.co.th


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

รีวิว : Acer Swift Go 14 แล็ปท็อปเพื่อธุรกิจที่ความคล่องตัว ขับเคลื่อนด้วย Intel Core i7 เจนเนอเรชัน 13 รุ่นล่าสุด

Acer Swift Go 14 จะเข้ามาเป็นคู่หูที่รู้ใจให้การทำงานในรูปแบบ Working from Anywhere มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น ด้วยความบางเพียง 14.9 มม. มีน้ำหนักเบาถึง 1.25 กก. …

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา THROUGHWAVE DIGITAL CONNECT 2023 [14 มิ.ย. 2023 – 13.00น. ณ Eastin Grand Sathorn Hotel]

Throughwave (Thailand) ขอเรียนเชิญ CIO, CTO, Digital Transformation Manager, IT Manager, IT Administrator, พันธมิตรของ Throughwave และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานสัมมนาประจำปี “Throughwave – Digital Connect 2023” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2023 เวลา 13.00น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม Eastin Grand Sathorn Hotel