CSL จับมือ Fortinet ออกโปรโมชันให้องค์กรพร้อมรับมือ PDPA ก่อนการประกาศ ใช้ในอีก 6 เดือนข้างหน้า

CSL ผู้ให้บริการระบบ IT Solutions, Cloud และ Data Center แบบครบวงจร จับมือ Fortinet นำเสนอโซลูชันการปกป้องข้อมูลตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พ.ศ. 2562 ครอบคลุมการป้องกันข้อมูลองค์กรและส่วนบุคคลสูญหายและควบคุมข้อมูลให้ถูกต้อง  ( Data Loss Prevention, Breach Detection & Prevention และ Data Integrity) และการระบุตัวตนผู้ใช้งานจากนอกเครือข่ายหรือระบุความเสี่ยง (Access Control) ด้วยโปรโมชันพิเศษ CSL PDPA Starter Kit ชุดความปลอดภัยพร้อมใช้รองรับ PDPA ในราคาเริ่มต้นเพียง 65,500 บาท สำหรับองค์กรธุรกิจขนาดไม่เกิน 60 ผู้ใช้ โปรโมชันพิเศษถึง 20 ธันวาคมนี้ สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เตรียมบังคับใช้ 27 พฤษภาคม 2564

เหลือเวลาเพียง 6 เดือนเท่านั้น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) เป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร และทุกบริษัทที่มีการจัดเก็บข้อมูลของบุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยผิดวัตถุประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของลูกค้าหรือพนักงานในองค์กร รวมถึงสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูลของตน และสามารถขอให้เปิดเผยถึงการได้มาของข้อมูล สิทธิ์ในการระงับการใช้ ลบ หรือทำลาย รวมไปถึงขอให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อเกิดถูกละเมิด ต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบภายใน 72 ชั่วโมง สำหรับหน่วยงานที่ไม่ปฏิบัติตามจะมีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา โดยโทษปรับสูงสุดจะอยู่ที่ 5,000,000 บาทและจำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี

PDPA ถูกเลื่อนการบังคับใช้เป็นเป็นวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (จากพฤษภาคม 2563) ดังนั้นองค์กรธุรกิจจึงมีเวลาไม่มากในการจัดเตรียมมาตรการควบคุมด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ IT ให้มีความพร้อมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของทั้งลูกค้าและพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรโมชันพิเศษ – ชุดความมั่นคงปลอดภัยพร้อมใช้ เพื่อการปกป้องข้อมูลตาม พ.ร.บ.ฯ

สำหรับองค์กรที่กำลังค้นหาโซลูชันการปกป้องข้อมูลให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล CSL ได้จัดโปรโมชันพิเศษ CSL PDPA Starter Kit ซึ่งครอบคลุมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการระบุตัวตนผู้ใช้งานจากนอกเครือข่ายและความเสี่ยง

โปรโมชั่นนี้สำหรับองค์กรขนาดไม่เกิน 60 ผู้ใช้ และ 100 ผู้ใช้  ซึ่งประกอบด้วย

 • FortiGate ป้องกันภัยตั้งแต่ Gateway และภายในระบบเครือข่าย
 • FortiMail Cloud ป้องกันการโจมตีแบบ Phishing และมัลแวร์ที่แฝงมากับอีเมล
 • Fortinet Secure SD-WAN เชื่อมต่อสำนักงานแต่ละสาขาอย่างมั่นคงปลอดภัย
 • FortiToken เพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งาน VPN ด้วยการพิสูจน์ตัวตนแบบ 2FA
 • FortiGate Cloud เก็บ Log การเข้าใช้งานสูงสุดถึง 1 ปี สามารถระบุผู้ใช้งานหรือความเสี่ยงได้
โปรโมชันนี้ถึง 20 ธันวาคมนี้เท่านั้น

CSL Managed Services: บริการครบวงจรสำหรับโซลูชัน Fortinet

นอกจากชุดอุปกรณ์แล้ว CSL ยังมีบริการ Managed Service สำรหับอุปกรณ์ FortiGate ที่พร้อมให้บริการตั้งแต่ต้นจนจบ คือ ให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และบริการหลังการ เพื่อให้องค์กรธุรกิจมั่นใจได้ว่าอุปกรณ์สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และอุ่นใจด้วย Call Support ตลอด 24×7 ที่พร้อมให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาพร้อมอุปกรณ์สำรองทดแทนในกรณีที่อุปกรณ์ชำรุด โดยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในผลิตภัณฑ์มามากกว่า 10 ปี และเพื่อให้ระบบในเครือข่ายทำงานได้ต่อเนื่อง CSL ยังมีบริการ Network Assessment ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเห็นภาพรวมเครือข่าย ความพร้อมของอุปกรณ์ และขีดความสามารถการทำงานของอุปกรณ์ เพื่อให้เครือข่ายทำงานได้ต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรธุรกิจขาย เพื่อให้องค์กรธุรกิจมั่นใจว่าใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

CSL Managed Services ครอบคลุมบริการดังต่อไปนี้

 • Installation – บริการติดตั้งอุปกรณ์ของ Fortinet พร้อมตั้งค่าเริ่มต้นให้พร้อมใช้งานโดยทีมวิศวกรมืออาชีพ
 • Proactive Monitoring – บริการเฝ้าระวังอุปกรณ์เชิงรุก แจ้งเหตุทางโทรศัพท์และ SMS เมื่อพบเหตุขัดข้อง
 • Advanced Replacement – บริการอุปกรณ์สำรองทดแทน กรณีที่อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ชำรุดหรือมีปัญหา
 • Call Support – บริการสนับสนุนหลังการขายผ่านสายโทรศัพท์ตลอด 24×7 โทร 02-263-8288
 • Remote Support – บริการแก้ไขปัญหาด้วยวิธี Remote เพื่อจัดการกับปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
 • On-site Support – บริการแก้ไขปัญหาหน้าไซต์งาน ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธี Remote ได้

คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลบริการเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชัน CSL PDPA Starter Kit: https://www.csl.co.th/Web/Promotion-Detail.aspx?c=40

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อทีมงาน CSL ได้ที่อีเมล csl-presales@ais.co.th หรือโทร 02-263-8185


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CrowdStrike ออกรายงาน 2024 Global Threat Report สรุปภาพรวมภัยคุกคาม

CrowdStrike ออกรายงาน 2024 Global Threat Report สรุปภาพรวมภัยคุกคามในปีที่แล้ว พบการโจมตีระบบ Cloud มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น 75%

Google เปิดตัว Gemma โมเดล LLM แบบ Open-source ตัวใหม่

Google เปิดตัว Gemma โมเดล LLM แบบ Open-source ตัวใหม่ ประสิทธิภาพดีกว่า Llama-2