CDIC 2023

[Case Study] ม. แม่ฟ้าหลวง จับมือ CSL อัปเกรดระบบ Wi-Fi 6 วางรากฐานสู่ Digital University

ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี้ หลายอุตสาหกรรมต่างเร่งทำ Digital Transformation เพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ ไม่เว้นแม้แต่สถาบันการศึกษา บทความนี้เป็นกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จับมือกับ CSL ผู้ให้บริการระบบ Cloud, IT Solutions และ Data Center ชั้นนำของไทย ในการอัปเกรดและขยายระบบเครือข่ายสู่มาตรฐาน Wi-Fi 6 กว่า 2,000 จุด เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบ Blended Learning ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเป็น Digital University

ผู้ให้สัมภาษณ์: อ. วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เบื้องหลังความก้าวหน้าสู่ Digital University

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีหน้าที่ดูแลและขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นวางโครงสร้างพื้นฐาน ระบบเครือข่าย การเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงาน อินเทอร์เน็ต ศูนย์ข้อมูล ระบบบริหารจัดการด้านต่างๆ เช่น LMS และ ERP ไปจนถึงระบบการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) และซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยนำเข้ามาใช้ เพื่อให้หน่วยงานทั่วมหาวิทยาลัยและ 16 สำนักวิชา รวมถึงบุคลากรและเหล่าคณาจารย์กว่า 2,000 คนและนักศึกษาอีก 15,000 คน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกลางได้อย่างราบรื่น

“ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนรูปแบบไปสู่ Blended Learning ที่รองรับทั้งการเรียนการสอนแบบออนไลน์และออนไซต์ นนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่หลากหลายได้ถูกนำมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นระบบ Learning Management System (LMS) ระบบ Video Conference หรือระบบ e-Learning ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ดำเนินการเรียนการสอนได้อย่างราบรื่น ไม่มีสะดุด” — อ. วิทยาศักดิ์กล่าว

ปรับปรุงระบบ Wi-Fi พร้อมรับ Blended Learning ช่วง COVID-19

ก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้บริการเครือข่าย Wi-Fi แก่บุคลากรและนักศึกษาด้วยเทคโนโลยีระดับโลกจาก Cisco มากถึง 1,200 จุด แต่ด้วยพื้นที่ที่กว้างขวางของมหาวิทยาลัย ทำให้การให้บริการยังไม่ครอบคลุมพื้นที่บางส่วน ประกอบกับจำนวนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งโน๊ตบุ๊ก สมาร์ตโฟน แท็ปเล็ต และการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งโซนหอพักนักศึกษาที่มีนักศึกษาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มหาวิทยาลัยภายใต้คณะทำงานมหาวิทยาลัยดิจิทัลตัดสินใจอนุมุติให้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศอัปเกรดระบบเครือข่ายและขยายการเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด พร้อมเพิ่มแบนด์วิดท์ให้มากขึ้น เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีทั้งความเร็วและความเสถียร รองรับการเรียนแบบ Blended Learning ที่กำลังดำเนินการในขณะนั้น

“เราต้องการระบบเครือข่ายและ Wi-Fi ที่แรง เร็ว และเสถียร สำหรับการเรียนการสอนแบบ Blended Learning อาจารย์และนักศึกษาต้องสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ โดยเฉพาะในหอพักนักศึกษาที่มีนักศึกษาเรียนออนไลน์เป็นจำนวนมาก การมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเป็น Digital University และ Blended Learning ที่มีประสิทธิภาพก็คือก้าวแรกที่สำคัญ” — อ. วิทยาศักดิ์ระบุถึงความต้องการของมหาวิทยาลัย

จับมือ CSL อัปเกรดระบบเครือข่ายสู่สู่ระดับ 10G พร้อมมาตรฐาน Wi-Fi 6

ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลือกใช้บริการจาก CSL ในการอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานและสำนักวิชา รวมไปถึงเครือข่าย Wi-Fi ทั่วมหาวิทยาลัย โดย CSL ได้เลือกใช้โซลูชัน Cisco Wi-Fi 6 ได้แก่ Catalyst 9800 Wireless Controller และ Catalyst 9120AX Access Point มาตรฐาน Wi-Fi 6 เพื่อติดตั้งจุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพิ่มเติมจากเดิมอีก 2,000 จุด ซึ่งเน้นพื้นที่บริเวณหอพักนักศึกษาเป็นหลัก เนื่องจากมีนักศึกษาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและรองรับการเรียนแบบ Blended Learning ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ส่วนที่เหลือถูกติดตั้งเพิ่มเติมในห้องเรียน ห้องประชุม และพื้นที่อื่นๆ จนครอบคลุมพื้นที่ทั้งมหาวิทยาลัย CSL ยังได้เชื่อมต่อระบบ Wi-Fi ใหม่เข้ากับระบบ Wi-Fi เดิมที่เป็น Cisco เหมือนกันเพื่อเปิดใช้คุณสมบัติ Roaming ช่วยให้การใช้ Wi-Fi ลื่นไหลและต่อเนื่องยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ CSLยังได้อัปเกรด Switch ทั้งในส่วน Core, Distributed และ Access ให้สามารถรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมไปถึงปรับปรุงการเชื่อมต่อเครือข่าย Fiber ทั่วมหาวิทยาลัยจากระดับ 1G ไปสู่ 10G เพื่อรองรับนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่จะนำมาใช้เพื่อให้เป็น Smart Campus & Classroom อีกด้วย

“เราได้รับคำแนะนำให้ใช้บริการจาก CSL ซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่ มีความน่าเชื่อถือ และมีสถาบันการศึกษาเลือกใช้บริการเป็นจำนวนมาก CSL มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ช่วยสนับสนุนเราในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในทุกขั้นตอน ที่สำคัญคือตอบสนองเร็ว แม้จะมีเหตุ COVID-19 ที่ทำให้แผนเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง บางจุดที่ต้องเร่งขึ้นระบบก่อนก็ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว รายงานผลอย่างเป็นรูปแบบ ติดตามได้ง่าย มีความเป็นมืออาชีพ ทั้งยังสามารถประสานการทำงานร่วมกับทีมงานของศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี” — อ. วิทยาศักดิ์กล่าวชมเชย CSL

มั่นใจความพร้อมใช้งาน ด้วยบริการ Managed Services จาก CSL

เพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทำงานได้อย่างราบรื่น CSL ได้ให้บริการ Managed Services สำหรับดูแลระบบเครือข่ายและ Wi-Fi ของมหาวิทยาลัยแบบครบวงจร ทั้งการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงการจัดทำรายงานสรุป โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจาก CSL 1 ท่านรับหน้าที่ Service Desk ประจำอยู่ที่มหาวิทยาลัย พร้อมอุปกรณ์สำรองทั้ง Wireless Controller, Access Point และ Switch รุ่นต่างๆ พร้อมเปลี่ยนทันทีเมื่อมีอุปกรณ์ใดทำงานขัดข้อง นอกจากนี้ CSL ยังให้บริการ Web Managed Service สำหรับให้ทีมงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเปิดเคสซัพพอร์ต ติดตามสถานะการแก้ไขปัญหา และจัดทำรายงานด้วยตนเองได้อีกด้วย

“หลังการอัปเกรดระบบเครือข่ายและ Wi-Fi พบว่าการเชื่อมต่อเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด กระแสตอบรับจากเหล่าคณาจารย์และนักศึกษาก็ดีมาก การมีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งช่วยให้เรากล้าต่อยอดเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น LMS และนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนต่างๆ เพื่อก้าวสู่การเป็น Digital University ได้อย่างแท้จริง” — อ. วิทยาศักดิ์กล่าวปิดท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wi-Fi Solution และบริการ Managed Services สามารถติดต่อทีมงาน AIS Business และ CSL เพื่อขอรับคำแนะนำได้ทันที

AIS Business และ CSL พาร์ทเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง ICT & Digital ที่คุณมั่นใจ

“Your Trusted Smart Digital Partner”

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่

Email: business@ais.co.th
Web: https://www.csl.co.th
Web: https://business.ais.co.th/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

กลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่อีกครั้งกับงาน W.Media Thailand Cloud & Data Center Convention 2023!

จากความสำเร็จเมื่อปีที่เเล้ว เรากลับมาอีกครั้งกับงาน Thailand Cloud & Datacenter Convention 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน ณ โรงเเรม Siam Kempinski …

5 เครื่องมือโอเพ่นซอร์สสแกนหาช่องโหว่

หลายท่านอาจคงมีเครื่องมือการสแกนหาช่องโหว่อยู่แล้วในมุมมองต่างๆ แต่ในบทความนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 เครื่องมือฟรี ที่ช่วยตอบโจทย์การค้นหาช่องโหว่