AWS ประกาศปรับลดราคา AWS IoT ลงสูงสุด 40% พร้อมเปลี่ยน Pricing Model ใหม่

Amazon Web Services (AWS) ผู้ให้บริการ Public Cloud รายใหญ่ ประกาศปรับลดราคาบริการ AWS IoT ลงสูงสุด 40% พร้อมเปลี่ยน Pricing Model ใหม่ให้ยืดหยุ่นมากขึ้น เริ่มใช้งานต้นปีหน้า

AWS IoT เป็นบริการสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ Internet of Things (IoT) เข้ากับ Cloud ของ AWS โดยผู้ใช้งานสามารถต่อยอดใช้บริการต่างๆที่ AWS มีอยู่แล้วได้ เช่น Amazon Simple Storage Service (S3) สำหรับเก็บข้อมูล, Amazon DynamoDB สำหรับประมวลผลข้อมูล, Amazon Kinesis, AWS Lambda, Amazon Simple Notification Service (SNS) สำหรับสร้าง Push Notification และบริการอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งที่ผ่านมามีการคิดค่าบริการตามจำนวน Message ที่ทำการรับและส่งหว่างอุปกรณ์ IoT กับระบบ Cloud ทำให้บางครั้งลูกค้าต้องทำการจ่ายค่าบริการให้กับ Service ที่ตนเองไม่ได้ใช้งาน เช่น การส่งข้อมูล ping จำนวนมากๆแต่จะถูกนับเป็นการส่ง Message

ล่าสุด AWS ได้ประกาศปรับลดราคาการใช้งาน AWS IoT ลง 20-40% พร้อมปรับเปลี่ยน Pricing Model ใหม่ โดยมีการคิดตามรายละเอียดย่อยมากขึ้น เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น เหมาะกับผู้ใช้งานทุกประเภท โดยคิดตามรายละเอียดดังนี้

  • Connectivity: คิดตามจำนวนเวลาทั้งหมดที่อุปกรณ์ทำการเชื่อมต่อกับ Cloud เป็นรายนาที โดยคิดราคา 0.08 เหรียญ ต่อการเชื่อมต่อ 1 ล้านนาที
  • Messaging: คิดตามจำนวน Message ที่รับและส่งระหว่างอุปกรณ์กับ Cloud โดยคิดราคา 1 เหรียญต่อ 1 ล้าน Message ซึ่งสามารถส่ง Message ได้ขนาดสูงสุดครั้งละ 128 kilobytes โดยนับ 5 kilobytes เป็น 1 Message
  • Rules Engine: คิดตามจำนวนการทำงานของ Rules ที่สร้างไว้แต่ละครั้ง โดยคิดราคา 0.15 เหรียญ ต่อการทำงาน 1 ล้านครั้ง และ 0.15 เหรียญต่อการทำ Action 1 ล้านครั้ง
  • Device Shadow & Registry Updates: คิดตามจำนวนของการเข้าถึงและแก้ไข Device Shadow หรือข้อมูล Registry โดยคิดราคา 1.25 เหรียญต่อ 1 ล้านครั้ง

นอกจากนี้ AWS Free Tier จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมได้สูงสุด 50 อุปกรณ์ โดยที่ยังสามารถส่ง Message, สร้าง Rules, สร้าง Device Shadow และ Registry ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่ง Pricing Model ใหม่จะถูกนำมาใช้งานในวันที่ 1 มกราคม 2018 โดยอัตโนมัติ

ที่มา: https://aws.amazon.com/blogs/aws/aws-iot-update-better-value-with-new-pricing-model/About เด็กฝึกงาน TechTalkThai หมายเลข 1

นักเขียนมือใหม่ผู้หลงใหลใน Enterprise IT และซูชิ

Check Also

ไม่ได้มีดีแค่กล้อง! Samsung Galaxy S20 Series กับการตอบโจทย์ธุรกิจองค์กรในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน

ในช่วงต้นปี 2020 นี้ การเปิดตัวของผลิตภัณฑ์ในตระกูล Samsung Galaxy S20 Series ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สร้างความสนใจจากชาวไทยได้ไม่น้อย กับความสามารถของกล้องที่ถือว่าโดดเด่นเหนือกว่าในอดีตที่ผ่านมา ทำให้กระแสการรีวิว Samsung Galaxy S20 Series นี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องกล้องเป็นส่วนมาก อย่างไรก็ดี การเปิดตัว Samsung Galaxy S20 Series นี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่กล้องใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม

[Guest Post] เชื่อมต่อ ERP ในธุรกิจของคุณอย่างครบวงจร ด้วย Infor LN และ ระบบ Barcode System

Infor ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ERP LN – ได้รวบรวม Business Solutions เพื่อเชื่อมต่อสายการผลิตและธุรกิจอย่างครบวงจร ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่ต้องการ New Technology ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน …