ทำไมเหล่าผู้นำด้านดิจิทัลจึงควรเป็นผู้ถ่ายทอดด้านดิจิทัลด้วย

“ผู้นำด้านดิจิทัล” คือใคร สงวนสิทธิ์เฉพาะสำหรับบริษัทยักษ์ใหญ่และบริษัทข้ามชาติด้านเทคโนโลยีเท่านั้นหรือ ความจริงก็คือ ไม่ว่าธุรกิจใดก็มีโอกาสที่จะเป็นหนึ่งในผู้นำด้านดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใดก็ตาม

Credit: ShutterStock.com

 

แต่ผู้ที่จะเป็นผู้นำด้านดิจิทัล ต้องมีมากกว่าแค่ความรอบรู้ด้านไอที องค์กรที่ต้องการเป็นผู้นำต้องมีผู้นำที่ใช้ชีวิตและหายใจเข้าออกเป็นเรื่องดิจิทัล ซึ่งจะเข้าใจเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถ่องแท้ รวมถึงโอกาสที่จะนำมาใช้ วิธีการใช้กลยุทธ์ด้านดิจิทัล และผลกระทบต่อวัฒนธรรมในองค์กร

กระบวนการเรียนรู้การใช้นวัตกรรมทางดิจิทัลเป็นสิ่งล้ำค่า เนื่องจากระบบดิจิทัลมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว การติดอาวุธด้วยความรู้ความชำนาญและเครื่องมือใหม่ๆ เช่น การวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ จะช่วยให้ผู้นำด้านดิจิทัลมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และปรับกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างคล่องตัว

ข้อมูลจากการศึกษาโดย Harvard Business Review (HBR) study ในปี พ.ศ. 2558 สนับสนุนโดยเรดแฮท ระบุว่า ภายในทีมผู้บริหารอาวุโสของบริษัทหนึ่งๆ ซีอีโอควรเป็นผู้นำในเรื่องนี้ด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ให้ทั้งองค์กรได้รับทราบ

อย่างไรก็ตาม ซีไอโอควรมีบทบาทสำคัญในการให้ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพผู้นำทางด้านธุรกิจให้มีทักษะและพื้นฐานด้านดิจิทัล

แผนปฏิบัติการสำหรับ CIO จากผลการศึกษาของ HBR มีดังนี้:

  • จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านดิจิทัล ที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอก องค์กรเพื่อให้คำแนะนำแก่ทีมผู้บริหาร
  • ศึกษาวิธีการวาดภาพองค์กรที่เป็นดิจิทัลในอนาคต และใช้ตัวอย่างจากบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน เพื่อทำให้เป้าหมายเป็นจริง
  • ดึงพนักงานฝ่ายไอทีให้เข้ามามีส่วนร่วมในสายงานทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในระหว่างการทำงานด้วย ไม่ใช่แค่เรียนรู้จากการประชุมพิเศษหรือการจัดอบรมเท่านั้น
  • สร้างคำศัพท์เฉพาะทางใช้ร่วมกันเพื่อเพิ่มความเข้าใจ สื่อสารด้วยภาษาที่เหมาะสมจากมุมมองของการทำธุรกิจและผลลัพธ์ที่จะตามมา
  • เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับผู้นำทางธุรกิจใหญ่ๆ เพื่อแสวงหาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจและควรนำมาใช้ในด้านไอที
  • ทำงานร่วมกับองค์กรด้านฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อสร้างกลุ่มการเรียนรู้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
  • สนับสนุนกรอบการสอนงานอย่างจริงจังทั่วทั้งองค์กรด้วยการตั้งตัวชี้วัด (KPIs) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของผู้จัดการเป็นรายๆ ไป
  • นำผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกองค์กรมาจัดการกับแนวความคิดที่เฉพาะเจาะจงในแต่ละส่วนของธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน

จากผลการศึกษาของ HBR พบว่าผู้นำด้านดิจิทัลมีแนวโน้มความต้องการรายได้มากกว่าคนที่เป็น “ผู้ติดตามด้านดิจิทัล” หรือ “ผู้ที่ล้าหลังด้านดิจิทัล” โดยต้องการมีรายได้เติบโตมากกว่า 10% และต้องการผลกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม คุณสามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่นี่เพื่ออ่านแนวทาง การปฎิบัติที่ดีที่สุดจาก HBR เพื่อช่วยให้การศึกษาระบบดิจิทัลของบริษัทคุณทำได้รวดเร็วขึ้น

นำเสนอโดย: เดเมียน หว่อง รองประธานและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคอาเซียน, เรดแฮท


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

NEXUS เชิญร่วมสัมมนาฟรี “Digitizing Intelligent Omni-Channel for your Retail Business” อาวุธลับความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบใหม่

บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา วางระบบซอฟต์แวร์ เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ร่วมกับ SAP ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ อันดับ 1 และ DELL EMC ผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ ชั้นนำของโลก ขอเรียนเชิญผู้บริหาร ทีมไอที และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา "Digitizing Intelligent Omni-Channel for your Retail Business" เพื่อเรียนรู้แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาเปลี่ยนให้ธุรกิจค้าปลีกของคุณก้าวสู่การเป็น Omni-Channel และ Online-to-Offline (O2O) ได้อย่างเต็มตัว ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังนี้

กรณีศึกษา: API กับการทำ Open Banking และการนำ API ไปต่อยอดธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นทั่วโลก

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ข้อมูลได้เข้ามามีบทบาททั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนเป็นอย่างมาก และ API นั้นก็ถือเป็นเบื้องหลังที่สำคัญอันหนึ่งในการทำให้การนำข้อมูลมาใช้งานนั้นเกิดขึ้นได้อย่างแพร่หลายและกว้างขวางอย่างทุกวันนี้ ในบทความนี้เราจะมาเล่าถึงกรณีศึกษาในการนำ API มาใช้ในธุรกิจต่างๆ ทั้งกรณีของการทำ Open Banking ที่กำลังเป็นแนวโน้มใหญ่ และการใช้งาน API ในธุรกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้เข้ากับธุรกิจของตนเองได้