7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จด้านดิจิทัล

องค์กรของคุณมีกลยุทธ์เพื่อปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลหรือยัง เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลอย่าง Airbnb กำลังปรับเปลี่ยนระบบการทำงานแบบเก่า เช่น การขนส่งและการให้บริการ ผู้รับผิดชอบขององค์กรในทุกวงการ กำลังถูกท้าทายจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ที่ดิจิทัลมีให้ซึ่งกำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

Credit: ShutterStock.com

 

ในปี 2560 การปฎิรูปธุรกิจสู่ดิจิทัลกลายเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังจากลูกค้าและพนักงาน ไปจนถึงสภาพการแข่งขันที่สูงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

จากผลศึกษาของ Harvard Business Review ที่ได้รับการสนับสนุนโดยเรดแฮท พบว่าผู้นำด้านระบบดิจิทัลต้องการมีรายได้เติบโตมากกว่า 10% และต้องการผลกำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรม องค์กรที่ผู้นำทุกระดับมีความสามารถทางดิจิทัล จะนำพาองค์กรด้วยวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ด้านดิจิทัลที่ชัดเจน

ต่อไปนี้คือ 7 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จของการเป็นธุรกิจแบบดิจิทัล
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดกลยุทธ์ด้านดิจิทัล
ขั้นตอนที่ 2: ให้ความสำคัญต่อบุคลากรเทียบเท่ากับเทคโนโลยี
ขั้นตอนที่ 3: เปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมแบบเดิมๆ
ขั้นตอนที่ 4: ปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานและทัศนคติให้ทันสมัย
ขั้นตอนที่ 5: ใช้การสื่อสารไร้พรมแดนเป็นตัวกระตุ้น
ขั้นตอนที่ 6: ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เฟซการเขียนโปรแกรมผ่านแอปพลิเคชั่น (APIs)
ขั้นตอนที่ 7: คงไว้ซึ่งความปลอดภัยของข้อมูล

เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด องค์กรของท่านจำเป็นต้องคิดใหม่ทั้งในส่วนของสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี วิธีการพัฒนา กระบวนการทางธุรกิจ และบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ต้องคิดอยู่เสมอว่าดิจิทัลเป็นกลยุทธ์ ไม่ใช่แค่ยุทธวิธี และควรเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่ถาวร

การปฎิรูปสู่ดิจิทัลไม่จำเป็นต้องทำการปฎิวัติหรือการพลิกโฉมเลยทีเดียว แต่อาจอยู่ในรูปแบบที่ค่อยเป็นค่อยไป การปรับขยาย และกระบวนการทำซ้ำก็ได้เช่นกัน เรดแฮทได้พัฒนาคู่มือเพื่อช่วยให้ท่านปรับแต่งกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วให้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะอยู่จุดใดบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านนี้ก็ตาม ท่านสามารถเร่งเครื่องได้จากคู่มือนี้

นำเสนอโดย: เดเมียน หว่อง รองประธานและผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคอาเซียน, เรดแฮท


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Palo Alto เปิดตัว Unit 42 ทีมบริการ Managed Detection and Response (MDR) บนโซลูชัน Cortex XDR

Palo Alto ได้ประกาศเปิดตัว Unit 42 ทีมผู้เชี่ยวชาญให้บริการ Managed Detection and Response (MDR) บนโซลูชัน Cortex Extended Detection …

VMware เปิดตัว VMware Carbon Black Workload สำหรับ AWS

VMware ประกาศเปิดตัวโซลูชันรักษาความมั่นคงปลอดภัย VMware Carbon Black Workload สำหรับ Amazon Web Services (AWS)