Breaking News

[White Paper] ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของไอทีด้วย การสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน โดย Hitachi Vantara

Hitachi Vantara ผู้นำด้านโซลูชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสำหรับองค์กรธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แจกฟรี White Paper เรื่อง “ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของไอทีด้วย การสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน” ฉบับภาษาไทย พร้อมแนะนำวิธีการลงทุนด้าน Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) เพื่อพลิกโฉมการปฏิบัติงานด้าน IT และขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจด้วยการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษาได้ฟรี

หลายองค์กรทั่วโลกต่างเดินหน้าพลิกโฉมองค์กรของตนสู่ธุรกิจดิจิทัลอย่างต่อเนื่องเพื่อคงความเป็นผู้นำของตลาด โครงสร้างพื้นฐาน IT ที่มีความคล่องตัวสูง และพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปอย่างไม่รู้จบของผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำมันในยุคดิจิทัล หรือก็คือ “ข้อมูล” เพื่อยกระดับธุรกิจให้มีมูลค่าสูงขึ้นก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องศึกษาและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ

อย่างไรก็ตาม หลายองค์กรยังคงพึ่งพาบริการและโซลูชันจากหลากหลายเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของ Server, VM, Network และ Storage ซึ่งส่วนใหญ่มักทำงานเป็นอิสระต่อกันและไม่มีการแชร์ข้อมูลหากัน สำหรับเป็นรากฐานให้แอปพลิเคชันในยุคดิจิทัล คำถามคือ แล้วผู้ดูแลระบบ IT จะติดตาม บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้พร้อมสนับสนุนธุรกิจอย่างเต็มที่ได้อย่างไร

คำถามนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เกิด Intelligent Operations หรือการปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีพลิกโลกอย่าง Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ดูแลระบบ IT ให้ดียิ่งขึ้น ทำให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่มีหยุดชะงัก

White Paper เรื่อง “ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของไอทีด้วย การสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน” ฉบับนี้มีความยาวทั้งสิ้น 16 หน้า ซึ่งจะช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีการลงทุนกับเทคโนโลยี AI และ ML เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและนำข้อมูลที่มีอยู่มาสร้างมูลค่าให้แก่การดำเนินธุรกิจ โดยเนื้อหาจะครอบคลุมตั้งแต่ความท้าทายของการบริหารจัดการระบบ IT ในปัจจุบัน, การนำระบบอัจฉริยะ เช่น AI/ML เข้ามาช่วยปฎิบัติงาน, กลยุทธ์และโซลูชันการปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาดโดย Hitachi Vantara ไปจนถึงคำแนะนำเพื่อให้คงความเป็นผู้นำของตลาดไว้ได้

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อดาวน์โหลดเอกสารฉบับภาษาไทยได้ฟรีAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

IBM เปิดตัวโซลูชัน Storage ใหม่ รองรับ AI Journey โดยเฉพาะ เก็บข้อมูลได้ระดับ Yottabyte

ทีม IBM Storage ได้ออกมาประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ Storage ใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับ AI Journey โดยเฉพาะ เพื่อให้ธุรกิจองค์กรที่มีวิสัยทัศน์ด้าน Big Data และ AI สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล, จัดระเบียบข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างครบวงจร โดยในการเปิดตัวในครั้งนี้ก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่ประกอบรวมกันเป็นโซลูชันเดียวกัน

MariaDB ระดมทุนเพิ่ม 750 ล้านบาท เสริมบริการ SkySQL Cloud Database

MariaDB ได้ทำการระดมทุนเพิ่มอีก 25 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 750 ล้านบาท เพื่อขยายบริการ SkySQL Database-as-a-Service บน Cloud ให้เติบโตยิ่งขึ้น ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนเพิ่มเติมจากการระดมทุน Series C ครั้งก่อนหน้า