สรุป VMware Webinar: Digital WAN Transformation – VMware SD-WAN by VeloCloud

SD-WAN ถือเป็นเทคโนโลยีประจำธุรกิจองค์กรทั่วโลกไปแล้วในฐานะของเทคโนโลยีที่ช่วยให้การบริหารจัดการและการดูแลรักษาด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายดาย และมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงตอบรับต่อวิสัยทัศน์ของการใช้ Cloud ได้เป็นอย่างดี และ VMware ก็พร้อมตอบโจทย์เหล่านี้ได้ด้วยโซลูชัน VMware SD-WAN by VeloCloud

SD-WAN คืออะไร?

โจทย์หลักที่ทำให้ SD-WAN ถูกพัฒนาขึ้นมาในวงการ IT นั้น ก็คือประเด็นเรื่องของความซับซ้อนที่เคยมีอยู่ในเทคโนโลยี WAN แบบเดิมและการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขา รวมถึงความต้องของของภาคธุรกิจที่ต้องการมีระบบเครือข่ายซึ่งเชื่อมต่อไปยังบริการ Cloud และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ SD-WAN จึงถูกพัฒนาขึ้นมาให้มีความสามารถดังต่อไปนี้

 • สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีโครงข่ายใดๆ ก็ได้ที่ต้องการ และสามารถใช้งานโครงข่ายหลากหลายรูปแบบร่วมกันได้
 • สามารถบริหารจัดการประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายได้แบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีประสบการณ์ที่ดี
 • บริหารจัดการจากศูนย์กลางได้ผ่าน Cloud เพื่อรองรับการจัดการโครงข่ายในหลายสาขาร่วมกันได้
 • ต้องมี Application Awareness เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพของเครือข่ายสำหรับแต่ละ Application ได้
 • สามารถทำ Dynamic Load Sharing เลือกใช้ลิงค์ตามประสิทธิภาพในแต่ละช่วงเวลา
 • ทำ Business Policy Routing ได้ เพื่อควบคุมเส้นทางการรับส่งข้อมูลของแต่ละ Application
 • ตรวจสอบเหตุการณ์ Brownout บนลิงค์ได้ และจัดการให้การรับส่งข้อมูลยังคงเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการเชื่อมต่อและออกรายงานได้

การมาของ SD-WAN นี้ทำให้การเชื่อมต่อเครือข่ายเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย รวมถึงสามารถควบคุมประเด็นด้านประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายในแต่ละสาขาได้จากศูนย์กลาง และติดตามแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว ซึ่งก็ทำให้ SD-WAN ถูกใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างสาขา, การเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยัง Cloud, การรองรับ Edge Computing และอื่นๆ อีกมากมาย

จุดเด่นของ VMware SD-WAN by VeloCloud

VMware นั้นได้เข้าซื้อกิจการของ VeloCloud มาและนำมาต่อยอดเป็นโซลูชัน SD-WAN ของตนเอง โดย VMware SD-WAN by VeloCloud นี้เป็นผู้นำของตลาด SD-WAN และถูกรับเลือกให้เป็น Leader ใน Gartner’s Magic Quadrant มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยจุดเด่นด้านความง่ายในการใช้งาน, ความสามารถในการควบคุมคุณภาพของการเชื่อมต่อเครือข่ายสำหรับแต่ละ Application, การรองรับในการก้าวไปสู่ Hybrid Cloud สำหรับธุรกิจองค์กร และความสามารถด้าน Security ที่มีมาให้พร้อมใช้งาน

ภายในโซลูชันของ VMware SD-WAN นี้จะมีส่วนประกอบหลักๆ ด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่

 1. Orchestrator ระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลางผ่าน Cloud
 2. Gateway ส่วนเชื่อมต่อเครือข่ายจาก Edge เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายในสาขาอื่นๆ หรือบริการ Cloud อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. Edge อุปกรณ์ปลายทางสำหรับติดตั้งในสาขาขององค์กร เพื่อส่งข้อมูลทราฟฟิกไปยัง Edge อื่นหรือ Gateway และส่งต่อไปยังปลายทางที่ต้องการ

ในภาพปลายทางนั้น VMware SD-WAN จะช่วยให้แต่ละสาขาของธุรกิจองค์กรสามารถเชื่อมต่อถึงกันได้อย่างง่ายดาย โดยการสร้างการเชื่อมต่อระหว่าง Edge ภายในองค์กรไปยัง Edge หรือ Gateway และจาก Gateway ที่มีการเชื่อมต่อกันเองไปยัง Edge อื่นๆ และบริการ Cloud ต่างๆ ทำให้สามารถตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการรับส่งข้อมูลด้วยลิงค์ต่างๆ ได้ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง

หากจะมองให้เข้าใจง่ายขึ้นนั้น VMware SD-WAN Edge ก็คืออุปกรณ์ที่จะมาทำงานทดแทน Router เดิมซึ่งเคยเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยัง Internet ภายนอกหรือสาขาอื่นๆ ของธุรกิจองค์กรนั่นเอง

สำหรับการใช้งานจริง VMware แนะนำให้ใช้ VMware SD-WAN ในรูปแบบของ Cloud เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน แต่สำหรับธุรกิจองค์กรที่ต้องการใช้งานแบบ On-Premises นั้นก็สามารถทำได้เช่นกัน แต่ต้องมีการออกแบบระบบอย่างเข้มงวดเพื่อให้ระบบ SD-WAN นั้นมีประสิทธิภาพที่เพียงพอเหมาะสมต่อการใช้งาน และมีระบบบริหารจัดการจากศูนย์กลางที่ทำงานได้อย่างมั่นใจ

VMware SD-WAN นี้มีการติดตั้ง Orchestrator ทั่วโลกให้ใช้งานได้มากกว่า 60 ระบบ พร้อม Gateway ให้พร้อมใช้งานได้มากกว่า 2,000 แห่ง โดยมีความมั่นคงทนทานถึงระดับ 99.99% ด้วยการทำงานภายใน Data Center ที่ได้รับมาตรฐาน SSAE16 Type II ทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าระบบจะไม่ล่มง่ายๆ และมีความมั่นคงปลอดภัยที่สูงเพียงพอต่อการใช้งาน

การใช้งาน VMware SD-WAN นี้ถือว่าง่ายมาก โดยระบบไม่มีการใช้ CLI ในการบริหารจัดการเลย ทุกอย่างสามารถทำได้ผ่าน GUI ทั้งหมด และติดตั้งใช้งานได้แบบ Zero Touch ส่วนการจัดการด้านประสิทธิภาพนั้นก็เป็นไปแทบจะอัตโนมัติทั้งหมด ไม่ต้องมีการตั้งค่าที่ซับซ้อนแต่อย่างใด

จุดเด่นที่ทำให้ VMware SD-WAN มีประสิทธิภาพที่สูงนั้นก็คือการทำ Per Packet Forwarding ซึ่งทำให้การปรับเส้นทางในการใช้ลิงค์รับส่งข้อมูลที่มีประสิทธิภาพดีกว่านั้นเกิดขึ้นในระดับ Packet ในขณะที่เทคโนโลยีอื่นอาจเลือกทำ Per Flow Forwarding แทน รวมถึงมีการติดตามประสิทธิภาพของลิงค์ทั้งในเชิงของ Latency, Jitter และ Packet Loss อย่างครบถ้วน ทำให้มั่นใจได้ว่า VMware SD-WAN จะเลือกใช้ลิงค์ที่ดีที่สุดในการสื่อสารรับส่งข้อมูลจริงๆ

ส่วนการใช้บริการ Cloud อย่าง Office 365 นั้น VMware SD-WAN ที่มี Gateway จำนวนมากก็ทำให้ธุรกิจองค์กรมีทางเลือกในการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังบริการ Cloud ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้มากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายไปยังบริการ Cloud นี้เป็นไปได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจากการทดสอบของ VMware นั้นก็พบว่าแนวทางนี้ทำให้ Throughput เฉลี่ยในการเชื่อมต่อใช้งาน Cloud นั้นสูงกว่าการไม่ใช้งาน SD-WAN ถึง 10 เท่าเลยทีเดียว

ผู้ดูแลระบบ IT สามารถตรวจสอบการทำงานของ WAN ทั้งหมดและการเชื่อมต่อใช้งานเครือข่ายในแต่ละสาขาได้จากศูนย์กลางทั้งหมดโดยไม่ต้องซื้อระบบ Monitoring แยกแต่อย่างใด และสามารถตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกในแต่ละสาขาได้อย่างง่ายดาย พร้อมรายงานแนวโน้มการใช้เครือข่ายในแต่ละสาขาเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้ใช้งานที่แตกต่างกันออกไปได้

ด้านความมั่นคงปลอดภัย VMware SD-WAN สามารถทำ End-to-End Segmentation หรือการแบ่ง VRF ภายในองค์กรได้เพื่อแยกเครือข่ายส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกันออกจากกันได้สูงสุด 16 Segmentation และมี Stateful Firewall ที่รองรับได้ถึงระดับ Application ให้พร้อมใช้งานได้ในตัว รวมถึงยังสามารถ Integrate ทำงานร่วมกับโซลูชันด้าน Security จากผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้

การเลือกใช้งาน VMware SD-WAN Edge สามารถทำได้ 3 รูปแบบ คือการใช้ VMware SD-WAN Edge ตามปกติไม่ว่าจะเป็นแบบ Appliance หรือ Software, การเลือกใช้ VMware SD-WAN Edge Services Platform ที่จะมีพื้นที่เหลือสำหรับติดตั้ง VNF จาก 3rd Party อย่างเช่น Palo Alto Networks/Checkpoint/Fortinet ได้ และการใช้ VMware SD-WAN VNF

รับชม Webinar ย้อนหลัง

ผู้ที่สนใจสามารถรับชม Webinar ย้อนหลังพร้อม Demo ฉบับเต็มได้ที่ https://VMware.zoom.us/rec/share/2Z1rDprsyElLedbw0x6CS4NiGovreaa81CNIqfBZmEaF9w39eF-q-Iu7HOiA75G5


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Salesforce นำเสนอโซลูชั่น AI ใหม่ล่าสุด ต่อยอดนวัตกรรมเพื่อยกระดับ Customer Experience ให้ธุรกิจทั่วโลก [Guest Post]

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 8 มิถุนายน 2566 – เมื่อเร็ว ๆ นี้ Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) ประกาศเปิดตัวนวัตกรรม AI ล่าสุดหลายรายการสำหรับ Data …

[Video] IBM Sustainability Software โซลูชันที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างยั่งยืน โดย Metro Systems

ESG กำลังเป็นวาระสำคัญของธุรกิจองค์กรทั่วโลก ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพยากรที่หลากหลายของโลกใบนี้เพื่อผู้คนในยุคถัดไป