[Video Webinar] Building a Secure Internet Foundation for the New Norm Business

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย AIS Cyber_Aegis Webinar เรื่อง “Building a Secure Internet Foundation for the New Norm Business” ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมในการปกป้องเครือข่ายและระบบที่มีการใช้งานบนอินเตอร์เน็ตให้มั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรับการมาถึงของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างมั่นใจ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: Chinnawat Thongprom, Solution Consultant – Cybersecurity จาก AIS และ Nuttaphan Ruengrangsrirat, Regional Account Executive จาก Cloudflare

สำหรับองค์กรในยุค New Normal ที่การใช้งานอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ แต่ด้วยความซับซ้อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ตั้งแต่ระบบเครือข่ายจนถึงระบบ Cloud ประกอบกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นในช่วงการปรับวิธีการทำงานที่ผ่านมา ทำให้องค์กรต้องคำนึงถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีไซเบอร์วิถีใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ธุรกิจจะหยุดชะงักและข้อมูลสำคัญขององค์กรถูกอาชญากรไซเบอร์ขโมยออกไป นอกจากนี้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ก็กำลังจะถูกบังคับใช้ในไม่ช้านี้ ทำให้การดูแลระบบสารสนเทศทั้งหมดต้องมีมุมมองที่กว้างและลึกยิ่งกว่าที่เคย

ภายใน Cyber_Aegis Webinar นี้ ท่านจะได้ความรู้การเตรียมความพร้อมในการปกป้องเครือข่ายและระบบที่ใช้งานบนอินเตอร์เน็ตให้มั่นคงปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกแง่มุม พร้อมรับการมาถึงของ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างมั่นใจ


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

Red x Blue Pill 2022 โดย 2600 Thailand เปิดให้ซื้อบัตรเข้าร่วมงานแล้ว

2600 Thailand ประกาศจัดงานสัมมนาแบบพบหน้า Red x Blue Pill 2022 ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่ได้รับการกล่าวขานว่า “เจาะลึก” ด้าน Computer Security ที่สุดในประเทศไทย โดยรวบรวมเนื้อหาทั้งด้าน …

[Guest Post] มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเลือก AWS เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์เชิงกลยุทธ์ มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

หนึ่งในมหาวิทยาลัยเปิดชั้นนําของประเทศไทย ให้บริการด้านการศึกษาแบบออนไลน์แก่ผู้เรียน 200,000 คน ในช่วงเวลา 2 ปี ใน 64 ประเทศด้วย AWS