CDIC 2023

วางกลยุทธ์ใช้งาน Hybrid Cloud/Cloud อย่างยั่งยืน ด้วย NetApp on Cloud Solutions พร้อมบริการ NTT Managed Services และ NTT Global Data Center

เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า Hybrid Cloud และ Cloud พร้อมทั้งการจัดการด้าน Security นั้นคือกลยุทธ์ที่ทุกธุรกิจต้องก้าวไปเพื่อปรับให้ระบบ IT Infrastructure ภายในองค์กรมีความยืดหยุ่น ตอบโจทย์ทางธุรกิจที่ต้องการความเร็ว ในขณะที่ฝ่าย IT ก็สามารถควบคุมด้านความคุ้มค่าในการลงทุนและความมั่นคงปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ดี หากลงรายละเอียดกันลึกๆ แล้ว การทำ Hybrid Cloud นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก เพราะการผสานระบบ Cloud ที่หลากหลายให้สามารถบริหารจัดการร่วมกันได้ในขณะที่ยังคงรักษาความโดดเด่นของแต่ละสถาปัตยกรรมหรือบริการเอาไว้นั้นก็ถือเป็นโจทย์ที่ท้าทายไม่น้อย

ในบทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโซลูชันของ NTT ที่จะทำให้ธุรกิจองค์กรเริ่มต้นใช้งาน Hybrid Cloud และ Cloud ได้อย่างง่ายดาย กับ NetApp on Cloud Solutions with NTT Managed Services และ NTT Global Data Center กันครับ

Hybrid Cloud: กลยุทธ์สำคัญที่ทุกธุรกิจองค์กรต้องให้ความสำคัญในปี 2022

สาเหตุที่ Hybrid Cloud ได้กลายเป็นกลยุทธ์สำคัญในทุกธุรกิจองค์กรนั้น ก็เป็นเพราะว่าเมื่อหลายองค์กรมีประสบการณ์ในการใช้งาน Cloud ถึงระดับหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาของ COVID-19 ที่กลายเป็นตัวเร่งให้ธุรกิจต้องปรับตัวขนานใหญ่ และนำ Cloud มาใช้เพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายระบบงานต่างๆ มาสู่ Cloud เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าถึงได้ง่ายและดูแลรักษาได้สะดวก ไปจนถึงการวางระบบเพื่อรองรับการทำงานแบบ Hybrid Working อย่างในปัจจุบัน

ทั้งหมดนี้ก็ทำให้ธุรกิจองค์กรได้สัมผัสถึงทั้งข้อดีและข้อเสียของ Public Cloud และ Private Cloud กันมากขึ้น จนเกิดเป็นความต้องการใหม่ๆ ดังต่อไปนี้

 1. การใช้งานระบบ Public Cloud ที่หลากหลายร่วมกับ Private Cloud ให้ได้โดยสามารถบริหารจัดการได้จากศูนย์กลาง
 2. ต้องการย้ายระบบและข้อมูลระหว่าง Public Cloud และ Private Cloud ที่มีอยู่ได้อย่างคล่องตัว เพื่อไม่ให้ระบบ IT สำคัญของธุรกิจต้องถูกผูกติดอยู่กับระบบใดระบบหนึ่งเพียงระบบเดียว
 3. ต้องการปรับปรุงการใช้จ่ายลงทุนใช้งาน Cloud ให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ให้แต่ละ Workload ได้ทำงานอยู่บนระบบ Cloud ที่มีรูปแบบการคิดค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป

แน่นอนว่าภายในกลยุทธ์ดังกล่าวนี้ย่อมต้องมาพร้อมกับความท้าทายหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความท้าทายในเชิงเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมระบบในการเชื่อมผสานแต่ละระบบ Cloud เข้าด้วยกัน, การบริหารจัดการ Private Cloud และ Public Cloud ที่ยังมีระดับความซับซ้อนของเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน และการดูแลรักษาระบบโดยรวมที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่กว้างขวางและลงลึกในแต่ละเทคโนโลยี Cloud

ความท้าทายเหล่านี้ได้กลายเป็นยาขมสำหรับธุรกิจองค์กร ที่จะต้องใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้ทดลองใช้งานเทคโนโลยีจำนวนมากเพื่อตอบโจทย์ อีกทั้งยังต้องสร้างทีมงานที่ประกอบไปด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละบริการ Cloud เพื่อดูแลรักษาระบบต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้วยเหตุนี้ NTT จึงต้องการเป็นผู้ช่วยที่จะทำให้วิสัยทัศน์ด้าน Hybrid Cloud ของธุรกิจองค์กรเป็นจริงขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

ก้าวสู่การทำ Hybrid Cloud อย่างแท้จริง ด้วย NetApp on Cloud Solutions with NTT Managed Services

ในวิสัยทัศน์ของ NTT นั้น ระบบ Hybrid Cloud จะต้องประกอบไปด้วยสถาปัตยกรรมภายในด้วยกัน 3 ส่วน ได้แก่

Credit: NTT
 1. Hyperscale Cloud Providers บริการ Cloud จากผู้ให้บริการรายใหญ่ที่มีระบบย่อยภายในหลากหลายสำหรับรองรับ Workload รูปแบบต่างๆ
 2. Cloud Service Providers บริการ Cloud ภายในประเทศที่มีความยืดหยุ่นสูงและรองรับระบบที่ต้องการ Latency ต่ำลงและมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่ภายในประเทศเดียวกับผู้ใช้บริการ
 3. Private Cloud ระบบ Cloud ภายในขององค์กรที่รองรับการปรับแต่งใช้งานได้สูงสุด และควบคุมการบริหารจัดการปกป้องใช้งานข้อมูลได้อย่างเต็มที่

NTT ได้ทำการตอบโจทย์ด้าน Hybrid Cloud ให้กับธุรกิจองค์กรทั้งในแง่ของเทคโนโลยีและบริการอย่างครบวงจร ด้วย NetApp on Cloud Solutions with NTT Managed Services ที่ผสานนำสององค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ NetApp Hybrid Cloud Solutions ที่จะช่วยตอบโจทย์ในแง่ของเทคโนโลยีที่เชื่อมผสานทุกระบบ Cloud เข้าด้วยกัน และ NTT Managed Services ที่จะช่วยให้การดูแลรักษาระบบ Cloud ที่หลากหลายเกิดขึ้นได้ต่อเนื่องตลอด 24×7

แนวทางดังกล่าวนี้จะสอดคล้องกับทิศทางด้านการทำ Digital Transformation ของธุรกิจองค์กรทั่วโลกที่ต้องการปรับไปสู่ภาพของการทำธุรกิจในแบบ Data-Driven Business ที่มีข้อมูลเป็นหัวใจสำคัญในทุกการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง NetApp on Cloud Solutions with NTT Managed Services ก็เป็นโซลูชันที่ทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถมีระบบ Hybrid Cloud ที่มีข้อมูลเป็นศูนย์กลางสำคัญของระบบได้นั่นเอง

NetApp Hybrid Cloud Solutions: ใช้ Data Fabric บริหารจัดการข้อมูลได้อย่างอิสระ ไม่ว่าจะอยู่บน Cloud ใด

NetApp นั้นมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมาอย่างยาวนานในฐานะของผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ภาคธุรกิจองค์กรสามารถใช้งานและบริหารจัดการข้อมูลของธุรกิจได้อย่างง่ายดายและคล่องตัว โดยเมื่อโลกเราได้ก้าวสู่ยุคของ Cloud ทาง NetApp ก็ได้ต่อยอดภาพวิสัยทัศน์ของตนสู่ Data Fabric เพื่อสร้าง Platform กลางที่สามารถเชื่อมผสานระบบจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลได้บนทุกระบบ Cloud และ On-Premises ร่วมกัน

ในมุมมองของ NetApp นั้น ระบบ Hybrid Cloud ที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติสำหรับ Data ภายใน Hybrid Cloud ดังต่อไปนี้

 • Distributed ข้อมูลจะต้องถูกจัดเก็บอย่างกระจัดกระจายบนแต่ละระบบ Cloud และ On-Premises ได้เพื่อรองรับการนำข้อมูลไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 • Dynamic ข้อมูลจะต้องสามารถเติบโตได้ และสามารถถูกโยกย้ายระหว่างระบบได้อย่างอิสระ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจที่เติบโตและเปลี่ยนแปลง
 • Diverse ข้อมูลจะต้องถูกจัดเก็บและนำไปใช้งานได้ด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์การนำไปใช้งานและการรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ

ภายใน NetApp Hybrid Cloud Solutions นี้จะมีเทคโนโลยี NetApp Cloud Volumes Platform ที่จะครอบคลุมถึงเทคโนโลยีและความสามารถต่างๆ ดังต่อไปนี้

Credit: NetApp
 • Optimized Storage Anywhere ระบบ NetApp ONTAP ที่สามารถติดตั้งใช้งานและทำงานร่วมกันได้บนทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น On-Premises, Microsoft Azure, AWS, Google Cloud Platform และอื่นๆ อีกมากมาย
 • Provision ระบบสำหรับนำ Storage ไปใช้งานบน Container สำหรับระบบ Cloud-Native Application ขององค์กร ด้วย Kubernetes และ Trident
 • Migrate ย้ายข้อมูลระหว่าง Cloud และ On-Premises ได้อย่างง่ายดายแบบ Drag & Drop ด้วย Cloud Sync
 • Optimize ใช้งาน Storage อย่างคุ้มค่าที่สุดด้วยการทำ Storage Tiering ระหว่าง NetApp ONTAP และ Cloud Storage
 • Access ช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลที่อยู่บน Cloud ผ่านทาง Storage ในแต่ละส่วนได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย NetApp Global File Cache
 • Classify เพื่อให้การบริหารจัดการข้อมูลประเภทต่างๆ และการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ NetApp Cloud Data Sense จึงใช้เทคโนโลยี AI เพื่อทำการเรียนรู้และจำแนกข้อมูลภายในทุกระบบ ONTAP และนำมาแสดงผลเพื่อให้ทำความเข้าใจและจัดการข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
 • Protect ปกป้องข้อมูลในทุกระบบ NetApp ONTAP ด้วย NetApp Cloud Backup
 • API-Driven Management บริหารจัดการระบบแบบอัตโนมัติผ่าน API
 • Monitoring & Reporting ตรวจสอบการทำงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วย NetApp Cloud Insights

จะเห็นได้ว่า NetApp Cloud Volumes Platform มีความสามารถที่หลากหลายภายในระบบเดียว และสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้บนทุก Platform ไม่ว่าจะเป็น On-Premises, VMware, Microsoft Azure, AWS และ Google Cloud Platform ทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถใช้ NetApp Cloud Volumes Platform เพื่อสร้าง Data Fabric ระหว่างบริการ Cloud ที่ใช้งานร่วมกับระบบ Private Cloud และ On-Premises ได้อย่างง่ายดาย

Data Fabric ของ NetApp นี้ไม่เพียงแต่จะทำให้การบริหารจัดการ Storage บนหลายสถาปัตยกรรมเป็นไปได้อย่างง่ายดายแบบรวมศูนย์เท่านั้น แต่การเชื่อมต่อนำข้อมูลไปใช้งานร่วมกับ Container/Kubernetes, การย้ายข้อมูลระหว่างระบบ, การควบคุมสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล, การจัดการทำ Tiering, การจำแนกประเภทข้อมูล และการทำ Backup/Recovery ก็สามารถถูกบริหารจัดการร่วมกันได้บนทุกระบบด้วยความสามารถแบบเดียวกันทั้งสิ้น

ในเชิงของการบริหารจัดการ Data Fabric ดังกล่าวนี้ก็รองรับการบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ทั้งแง่ของการใช้งาน, ประสิทธิภาพ, การวางแผนเพิ่มขยาย และความมั่นคงปลอดภัย อีกทั้งยังรองรับการเชื่อมต่อระบบเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการแบบอัตโนมัติด้วยเครื่องมือด้าน Automation และ Orchestration ผ่านทาง API ได้อีกด้วย

Credit: NTT

การออกแบบระบบ Hybrid Cloud โดยมี Data เป็นศูนย์กลางนี้ จะทำให้ระยะยาวธุรกิจองค์กรสามารถต่อยอดธุรกิจจากข้อมูลที่มีอยู่ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะบนแต่ละบริการ Cloud นั้นมักจะมีเครื่องมือทางด้าน Database, Data Analytics, Machine Learning และ AI ที่มีความสามารถและความโดดเด่นแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการย้ายข้อมูลระหว่างบริการ Cloud ได้อย่างอิสระก็จะทำให้องค์กรได้รับประโยชน์จากความสามารถของ Cloud ในส่วนนี้อย่างเต็มที่ ในขณะที่ Workload ส่วนใหญ่นั้นก็สามารถย้ายข้ามระหว่างกันได้ด้วย VM และ Container อยู่แล้ว

แนวทางนี้ถือว่ามีความแตกต่างจากระบบ Hybrid Cloud อื่นๆ ที่มักมุ่งเน้นเรื่องของการบริหารจัดการในส่วนของ Compute อย่างเช่น VM และ Container เป็นหลัก และไม่ได้เน้นเรื่องความยืดหยุ่นของการใช้งานและการจัดการกับข้อมูลเท่าที่ควร ซึ่งความแตกต่างนี้เองที่ทำให้โซลูชันของ NetApp สามารถสร้างระบบ Hybrid Cloud ที่ยั่งยืนสำหรับธุรกิจองค์กรได้เป็นอย่างดี

NTT Managed Services: ใช้งานระบบ Hybrid Cloud อย่างมั่นใจ ด้วยบริการจากทีมงานมืออาชีพทั่วโลก

นอกเหนือจากการมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับ Hybrid Cloud อย่าง NetApp Hybrid Cloud Solutions แล้ว ทาง NTT ก็ยังมีบริการ Managed Services เพื่อช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถใช้งานระบบ Hybrid Cloud / Cloud และ Data Fabric ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีทีมงานมืออาชีพคอยดูแลรักษาระบบ Hybrid Cloud ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้องค์กรไม่ต้องพะวงเรื่องของการลงทุนจัดจ้างทีมงานด้วยตนเองอีกต่อไป สู่ภาพของ NetApp on Cloud Solutions with NTT Managed Services ที่สมบูรณ์

Credit: NetApp

สำหรับบริการในกลุ่ม Managed Services จาก NTT นี้ก็มีให้ธุรกิจองค์กรเลือกใช้งานได้หลากหลาย ได้แก่

NTT Managed Services บริการให้คำปรึกษาและดูแลรักษาระบบ Cloud แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น Hyperscale Cloud, Cloud Services และ Private Cloud รวมถึงโซลูชันต่างๆ จาก NetApp เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถสร้าง Hybrid Cloud Cloud และ Data Fabric ได้อย่างง่ายดายด้วย NTT Data Fabric ที่เชื่อมผสานทุกบริการ Cloud ที่ต้องการเข้าด้วยกัน พร้อมการดูแลรักษาตลอด 24×7 โดยทีมงานมืออาชีพ

NTT Managed Security Services บริการให้คำปรึกษา ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามด้าน Cybersecurity จาก NTT ที่จะช่วยให้ธุรกิจองค์กรปลอดภัยจากการโจมตีทั้งภายในและภายนอก สามารถใช้งานระบบ Hybrid Cloud / Cloud และ Data Fabric ได้อย่างมั่นใจในแง่มุมของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครอบคลุมทั้งการทำ Threat Detection, Compliance Monitoring, Security Device Management และ Vulnerability Management

NTT Security Consulting & Professional Services บริการให้คำปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์และออกแบบระบบด้าน Cybersecurity สำหรับธุรกิจองค์กร ช่วยเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับระบบ IT โดยรวมของธุรกิจด้วยการกำหนดนโยบาย, กระบวนการทำงาน และการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม พร้อมการทดสอบระบบเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจองค์กร

บริการ Managed Services ที่ครบวงจรจาก NTT นี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถออกแบบและใช้งาน Hybrid Cloud / Cloud หรือ Data Fabric ในองค์กรได้อย่างง่ายดายตามกลยุทธ์ที่ได้วางเอาไว้ อีกทั้งยังทำให้การใช้งาน Hybrid Cloud นั้นมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ยืดหยุ่นได้ ทำให้ระบบที่ใช้งานนั้นกลายเป็นแบบ Consumption-based หรือ Pay per Use ได้เหมือนการใช้งานระบบ Hyperscale Cloud ในขณะที่มีทีมงานมืออาชีพคอยช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้อยู่ตลอดเวลา

อีกจุดสำคัญหนึ่งนั้นก็คือการที่ NTT มีความเข้าใจในความต้องการของธุรกิจองค์กรเป็นอย่างดี ดังนั้นการออกแบบระบบและกระบวนการทำงานภายใต้บริการ Managed Services นี้จึงได้ต่อยอดจากความเข้าใจในส่วนนี้ ผสานมาตรฐาน, วิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และการตอบโจทย์ด้าน Compliance ลงไปในทุกรายละเอียดเพื่อให้ธุรกิจองค์กรได้รับระบบงานและกระบวนการทำงานที่ดีที่สุด

Credit: NTT

วางใจได้ในมาตรฐานการดูแลระบบ ด้วย NTT Global Data Center ในประเทศไทย

นอกเหนือจากบริการในส่วน Professional Services แล้ว อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่หลายธุรกิจต้องพิจารณาด้วยนั้นก็คือการเลือกใช้บริการ Cloud ซึ่งมี Data Center อยู่ภายในประเทศไทย เพื่อให้การรับส่งข้อมูลสำหรับการประมวลผลต่างๆ เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการที่ระบบจะไม่สามารถถูกเข้าถึงได้ในกรณีที่ระบบโครงข่ายระหว่างประเทศมีปัญหา

NTT พร้อมตอบโจทย์นี้สำหรับธุรกิจองค์กรไทยได้ด้วย NTT Global Data Center ซึ่งมีการลงทุนเปิด Data Center เพื่อให้บริการในประเทศไทยด้วยกันถึง 2 แห่ง สามารถให้บริการ Hybrid Cloud ได้ด้วยหลาย Availability Zone ในประเทศไทย ออกแบบระบบที่มีความมั่นคงทนทานสูงได้โดยมีการจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภายในประเทศทั้งหมด อีกทั้งยังมีการดูแลรักษาบริหารจัดการ Data Center ตามมาตรฐานที่จำเป็นต่อธุรกิจองค์กรได้อย่างครบถ้วน เช่น การออกแบบระบบพลังงานให้มี SLA ถึงระดับ 100%, การผ่านมาตรฐาน PCI-DSS สำหรับสถาบันการเงิน, การได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001, ISO 50001 และ ISAE 3402 Type 2 รวมถึงการผ่านการรับรองตามมตรฐานของวสท.

NTT Global Data Center Bangkok แห่งแรกตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยจุดเด่นด้านความสะดวกสบายในการเดินทางเข้าถึงได้ง่าย ในขณะที่ NTT Global Data Center Bangkok แห่งที่ 2 นั้นจะตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 50 นาที ในพื้นที่ที่ไม่มีความเสี่ยงจากปัญหาน้ำท่วม, อยู่ห่างไกลโรงงาน และห่างไกลจาก Data Center แห่งอื่นๆ เหมาะสำหรับระบบที่ต้องการความมั่นคงในระดับสูง หรือใช้เป็น Data Center สำรองในกรณีที่ต้องการทำ Disaster Recovery สำหรับธุรกิจองค์กรโดยเป็น Data Center แห่งแรกที่ได้รับความยินยอมจากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI อย่างเป็นทางการ

Credit: NTT

ไม่เพียงแต่ความโดดเด่นของบริการและมาตรฐานภายใน NTT Global Data Center 2 แห่งนี้เท่านั้น แต่สำหรับธุรกิจที่ต้องการใช้งาน Data Center ในประเทศอื่นๆ หรือใช้งานบริการ Public Cloud นอกประเทศและมีโจทย์ในการเชื่อมต่อระบบเข้าถึงกัน ทาง NTT ก็ยังมีบริการ NTT Global Data Center Interconnect (GDCI) ที่ได้นำระบบโครงข่ายซึ่งเชื่อมโยงแต่ละทวีปทั่วโลกเข้าถึงกันของ NTT มาเสริมบริการในจุดนี้ เพื่อเชื่อมต่อ NTT Global Data Center ทั่วทั้งโลกให้เชื่อมถึงกัน และยังมีการเชื่อมต่อโครงข่ายออกไปยัง Data Center ของผู้ให้บริการ Cloud ชั้นนำไม่ว่าจะเป็น AWS, Microsoft Azure หรือ Google Cloud Platform ก็ตาม ทำให้ธุรกิจองค์กรมีทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการใช้งานบริการ Cloud และออกแบบระบบ Hybrid Cloud ได้ตามต้องการอีกด้วย

Credit: NTT

สนใจระบบ Hybrid Cloud / Cloud และ NTT Global Data Center ติดต่อทีมงาน NTT Thailand ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชัน Hybrid Cloud / Cloud หรือต้องการวางระบบ Hybrid Cloud Solutions และ Data Center พร้อมสนใจรับข้อมูลเอกสาร White Paper ของ NetApp Hybrid Cloud Solutions Brief , Cloud on Your Terms  และ Global Data Center จาก NTT สามารถกรอกแบบฟอร์ม https://forms.office.com/r/VgzTZb1vSc หรือติดต่อทีมงาน NTT ได้ที่ ap.th.ask@global.ntt หรือสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ NTT ได้ที่ services.global.ntt


About chatchai

Tech Writer แห่ง TechTalk Thai ที่สนใจในทุกนวัตกรรมและเทคโนโลยี

Check Also

Cisco ออกแพตช์อุดช่องโหว่ Zero-day บน IOS ผู้ดูแลระบบควรอัปเดตทันที

Cisco ออกแพตช์อุดช่องโหว่ Zero-day บน IOS และ IOS XE Software ผู้ดูแลระบบควรอัปเดตทันที

AWS ประกาศเปิดให้ใช้งาน Amazon Bedrock บริการ Generative AI แบบ GA แล้ว

Amazon Web Services (AWS) ได้เปิดให้ใช้งาน Amazon Bedrock บริการ Generative AI แบบ General Availability (GA) แล้ว …