ตอบโจทย์การก้าวสู่ Cloud พร้อมวางกลยุทธ์ด้าน Data & AI ในหนึ่งเดียว ด้วย Google Cloud VMware Engine และ NTT Managed Cloud Services

ท่ามกลางกระแสการทำ Digital Transformation ในกลุ่มธุรกิจองค์กรทั่วโลกนี้ กลยุทธ์ด้าน Cloud, Data และ AI นั้นล้วนกลายเป็นประเด็นหลักที่จะขาดไปไม่ได้ไม่ว่าจะในธุรกิจอุตสาหกรรมใดก็ตาม

เพื่อช่วยธุรกิจองค์กรไทยในการตอบโจทย์ดังกล่าวให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ NTT จึงได้เลือกนำบริการ Cloud ชั้นนำอย่าง Google Cloud VMware Engine ที่สามารถตอบโจทย์ระบบ IT Infrastructure ภายในธุรกิจองค์กรได้เป็นอย่างดี และยังสามารถต่อยอดกลยุทธ์ด้าน Data และ AI ได้อย่างง่ายดาย มาเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี Cloud ที่สามารถให้บริการได้ผ่านทาง NTT Managed Cloud Services

ธุรกิจมุ่งสู่การทำงานทุกที่ทุกเวลา ผสานการใช้ข้อมูลในการดำเนินธุรกิจท่ามกลางวิกฤตโควิด

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา การทำงานรูปแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็น Remote Working, Work from Home หรือ Hybrid Working นั้นต่างได้กลายเป็นแนวทางหลักที่ธุรกิจองค์กรใช้เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ในแต่ละวัน ทำให้เทคโนโลยี Cloud นั้นได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นต่อภาคธุรกิจ ในฐานะของเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเข้าถึงระบบ Business Application และ Data ที่จะเกิดขึ้นได้จากทุกที่ทุกเวลาอย่างมั่นคงปลอดภัย

ในขณะเดียวกัน แนวโน้มด้าน Data และ AI นั้นก็ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจและสถานการณ์โรคระบาด ก็ยิ่งทำให้ธุรกิจองค์กรต้องให้ความสำคัญต่อการนำข้อมูลมาใช้เพื่อให้การปรับตัวเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ อีกทั้ง AI ก็ยังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนการทำงานภายในองค์กรให้กลายเป็นอัตโนมัติหรือเกิดการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้เอง การทำ Digital Transformation ภายในองค์กรจึงมักเป็นเรื่องของโครงการด้านระบบ Cloud ควบคู่ไปกับ Data และ AI

Google Cloud VMware Engine: ใช้เทคโนโลยีของ VMware บน Google Cloud พร้อมผสานความสามารถด้าน Data และ AI

Google Cloud VMware Engine คือบริการ Cloud ที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Google และ VMware ในการนำเทคโนโลยี VMware Cloud ไปเปิดให้บริการบน Google Cloud นั่นเอง ทำให้ Google Cloud VMware Engine สามารถรองรับ Workload ที่ธุรกิจองค์กรซึ่งมักจะใช้งาน VMware อยู่แล้วได้เป็นอย่างดี

Credit : Google Cloud

ภายใน Google Cloud VMware Engine จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีดังต่อไปนี้

 • VMware vCenter สำหรับการบริการจัดการ VMware Environment ได้ด้วยเทคโนโลยีที่คุ้นเคย
 • VMware vSphere ระบบ Hypervisor เดียวกับการใช้งานภายในองค์กร
 • VMware vSAN ระบบ Storage ที่พร้อมรองรับการย้ายข้อมูลขึ้นสู่ Cloud ได้อย่างง่ายดาย
 • VMware NSX ระบบ Network และ Security สำหรับควบคุมนโยบายด้านเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยบน Cloud
 • VMware HCX เครื่องมือเชื่อมต่อระหว่าง On-Premises และ Cloud ให้สามารถทำงานร่วมกันและย้าย Workload ได้อย่างมั่นใจ
 • Automation & Operations เครื่องมือในการบริหารจัดการและการดูแลรักษาแบบอัตโนมัติจาก VMware
 • Google Cloud Operations Suite เครื่องมือจาก Google สำหรับตรวจสอบ, แก้ไขปัญหา และปรับปรุงประสิทธิภาพของ Application ภายในระบบ
Credit : VMware

ทั้งหมดนี้จะทำงานอยู่บน Google Global Infrastructure ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานเดียวกับ Google Cloud ธุรกิจองค์กรจึงมั่นใจได้ในการให้บริการและการดูแลรักษาแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระบบ Cloud ในขณะที่การใช้งานระบบก็เป็นไปได้อย่างง่ายดายด้วย Technology Stack จาก VMware ที่ผู้ดูแลระบบ IT ภายในองค์กรนั้นมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดี

แนวทางดังกล่าวนี้ทำให้บริการ Google Cloud VMware Engine มีความโดดเด่นที่เหนือกว่าบริการ VMware Cloud จากผู้ให้บริการ Cloud อื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

 • สามารถทำงานร่วมกับบริการต่าง ๆ ภายใน Google Cloud ได้ โดยเฉพาะบริการด้าน Data และ AI อย่างเช่น Google Big Query, Cloud AI, Machine Learning และอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้การนำข้อมูลของธุรกิจองค์กรไปทำการวิเคราะห์ คำนวณ ประมวลผลด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านี้เป็นไปได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ
 • ใช้ระบบเครือข่ายภายในความเร็ว 100Gbps และควบคุม Traffic ภายในได้ สามารถมั่นใจได้ในความเร็วของการรับส่งข้อมูลที่เกิดขึ้นระหว่างระบบภายใน รองรับ Workload ที่ต้องเข้าถึงข้อมูลปริมาณมหาศาลอย่างเช่น Data Analytics และ AI ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ยังกำหนดนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยภายในเครือข่ายได้ตามต้องการ
 • มีระบบ VPC Global Routing เข้าถึงได้จากทุกที่ทั่วโลกอย่างง่ายดาย ไม่ต้องทำการตั้งค่า VPN อย่างซับซ้อนเช่นในอดีตอีกต่อไป
 • มีความมั่นคงทนทานระดับ 99.99% มั่นใจได้ในทุกการใช้งาน
 • บริหารจัดการระบบทั้งหมดได้จากศูนย์กลาง ควบคุมทุกการใช้งานทรัพยากรทั้งในส่วนของ Google Cloud VMware Engine และบริการอื่น ๆ จาก Google Cloud ได้ในหน้าจอเดียว

ความโดดเด่นเหล่านี้ได้กลายเป็นจุดตัดสินใจสำคัญของหลายธุรกิจองค์กรในการเลือกใช้งาน Google Cloud VMware Engine โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นด้านการผสานใช้เทคโนโลยีด้าน Data และ AI จาก Google Cloud ร่วมกับ Workload ต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายใน Google Cloud VMware Engine ได้ ทำให้หลายองค์กรสามารถต่อยอดกลยุทธ์ด้านการทำ Digital Transformation ไปพร้อมกับการทำ IT Modernization ได้พร้อม ๆ กัน

ก้าวสู่โลกยุค Multi-Cloud พร้อมวางกลยุทธ์ด้าน Data และ AI อย่างมั่นใจ ด้วยบริการ NTT Managed Cloud Services

ถึงแม้ว่า Google Cloud VMware Engine จะเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ แต่ในมุมของธุรกิจองค์กรเองนั้น การเริ่มต้นใช้งานบริการ Cloud ใหม่ ๆ นั้นก็อาจกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อธุรกิจได้ ทั้งในแง่ของการที่ยังไม่คุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากนักจนส่งผลให้ไม่สามารถออกแบบใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการดูแลรักษาระบบในระยะยาวที่ต้องใช้ความชำนาญทั้งในส่วนของเทคโนโลยีจาก VMware ที่หลากหลาย และการใช้งาน Google Cloud

ด้วยเหตุนี้ NTT จึงพร้อมเป็นอีกกำลังสำคัญหนึ่งสำหรับธุรกิจองค์กรในการเปิดรับต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่น Google Cloud VMware Engine ด้วยบริการ NTT Managed Cloud Services ซึ่งเป็นบริการ Managed Services ที่ออกแบบมาสำหรับการให้บริการด้านการดูแลรักษาระบบ Cloud โดยเฉพาะ ดังนี้

 1. Managed Public Cloud บริการด้านการออกแบบ ดูแลรักษา และใช้งานระบบ Public Cloud ชั้นนำเช่น Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) และ Oracle Cloud Infrastructure (OCI) โดยครอบคลุมถึงการลดความซับซ้อนภายในระบบ, การทำ Compliance เพื่อตอบโจทย์ที่ธุรกิจต้องการ ไปจนถึงการจัดการด้าน Security เพื่อปกป้อง Workload สำคัญบน Public Cloud
 2. Managed Private Cloud บริการที่จะทำการสร้างระบบ Private Cloud ภายใน Data Center ของ NTT ให้ธุรกิจองค์กรได้เข้ามาใช้งาน พร้อมทีมงานที่จะคอยดูแลรักษาแก้ไขปัญหาและตอบโจทย์ด้าน Security และ Compliance ได้ตลอด 24×7
 3. Managed Infrastructure Services บริการดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น On-Premises, Cloud และระบบอื่นๆ ทั้งหมดร่วมกันได้อย่างครอบคลุม เพื่อให้ระบบ Workload สำคัญขององค์กรทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่บน IT Infrastructure ใด

การใช้บริการ NTT Managed Cloud Services นี้จะช่วยให้ธุรกิจองค์กรสามารถใช้งานระบบ Cloud จากผู้ให้บริการรายใด ๆ ได้ตาม Best Practice ที่เหมาะสม โดยมีการปรับแต่งการทำงานของระบบให้ตอบโจทย์ต่อธุรกิจมากที่สุด พร้อมการบริหารจัดการด้านความเสี่ยง, ความมั่นคงปลอดภัย และการทำ Compliance อย่างครบวงจร โดยมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจาก NTT ทั่วโลกคอยสนับสนุนดูแลรักษาแก้ไขปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นบน Cloud ตลอด 24×7 ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีสำหรับธุรกิจองค์กรที่ต้องการก้าวสู่โลกของ Cloud หรือ Multi-Cloud ให้ได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจมากยิ่งขึ้น

ดาวน์โหลด Datasheet สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Cloud VMware Engine และการย้ายข้อมูลไปยังคลาวด์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ Here

สนใจโซลูชันระบบ Cloud, Data และ AI ติดต่อทีมงาน NTT ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันระบบ Cloud, Data และ  AI การต่อยอดไปสู่ภาพของ Multi-Cloud และ Cloud หรือโซลูชันอื่น ๆ จาก NTT สามารถติดต่อทีมงาน NTT ได้ที่ Here หรือ ap.th.ask@global.ntt และสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ https://services.global.ntt/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วม Webinar : IIOT in the Electric Vehicle Industry Transforming the future” [21 มี.ค. 67]

บริษัท นิว ซิสเต็ม เซอร์วิส จำกัด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมนาออนไลน์ในหัวข้อ “IIOT in the Electric Vehicle Industry Transforming the future” ซึ่งในหัวข้อนี้ทุกท่านจะได้ค้นพบกับนวัตกรรมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการเชื่อมต่อข้อมูลบนโลกดิจิตอล …

เปิดฉากสุดประทับใจ ไทยเป็นเจ้าภาพจัด Global Cybersecurity Camp 2024 กระชับสัมพันธ์สมาชิก 9 ประเทศ เสริมแกร่งคนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับนานาชาติ

ผ่านไปแล้วสำหรับงาน GCC 2024 Thailand ณ โรงแรม The Sez บางแสน ชลบุรี 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2567 …