CDIC 2023

เตรียมธุรกิจให้พร้อมรับการทำงานแบบ Hybrid ด้วย Cisco Hybrid Workplace & Collaboration และ NTT Managed Services

การทำงานแบบ Hybrid Work จะกลายเป็นแนวทางหลักสำหรับธุรกิจองค์กรทั่วโลกในการดำเนินงานร่วมกัน ทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไป ผู้บริหารทางด้าน IT ของธุรกิจองค์กรทั่วไทยและทั่วโลกนั้นจึงต้องวางกลยุทธ์และแผนการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มนี้ในระยะยาวให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยด้านความคล่องตัวในการทำงาน ประสบการณ์ในการทำงานที่ดี ไปจนถึงการปกป้องพนักงานและผู้บริหารให้สามารถทำงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

ในบทความนี้ เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับโซลูชันจาก NTT ที่จะผสานนำเทคโนโลยีด้านการทำงานแบบ Hybrid Work จาก Cisco มารวมเข้ากับบริการ NTT Managed Services เพื่อให้การทำงานแบบ Hybrid Work ในทุก ๆ รูปแบบนั้นเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าธุรกิจ สาขา หรือบ้านของพนักงานนั้นจะอยู่ที่ใดในประเทศไทยหรือในโลกก็ตาม

การออกแบบ Employee Experience (EX) ที่ดี คือหัวใจสำคัญของ Hybrid Workplace แห่งอนาคต

จากรายงาน 2021 Global Workplace Report โดย NTT ซึ่งได้มีการสอบถามจากธุรกิจองค์กรมากกว่า 1,000 แห่งเมื่อปี 2021 ที่ผ่านมานั้น ได้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่ของการทำงานที่ยืดหยุ่นแบบ Hybrid Work ที่ยังคงเป็นที่ต้องการของเหล่าพนักงานในธุรกิจองค์กรต่าง ๆ แม้ว่าภาวะวิกฤตโรคระบาดจะคลี่คลายลงไปแล้ว ทำให้ธุรกิจต้องเร่งพัฒนา Hybrid Workplace ที่จะมาตอบโจทย์ต่อความต้องการของพนักงานเหล่านี้ในอนาคตกันอย่างเร่งด่วน

ปัจจัยหนึ่งที่เหล่าธุรกิจองค์กรต้องให้ความสำคัญนั้นก็คือการปรับปรุง Employee Experience (EX) ที่จะต้องเร่งเพิ่มความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับพนักงาน ที่ต่างก็ต้องเผชิญกับความตึงเครียดจากการทำงานจากที่บ้านอย่างต่อเนื่องยาวนาน ด้วยการออกแบบวิธีการทำงาน เทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงาน ความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน ไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับพนักงานเสียใหม่ เพื่อเหนี่ยวรั้งให้พนักงานนั้นยังคงมีแรงจูงใจในการทำงาน และไม่ย้ายงานไปยังองค์กรอื่น ๆ ที่สามารถตอบสนองในประเด็นเหล่านี้ได้ดีกว่าเสียก่อน

ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือมุมมองระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่แตกต่างกัน โดยเหล่า CEO กว่า 64.4% นั้นระบุว่ามีความพึงพอใจกับการส่งมอบ EX ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว แต่พนักงานเพียงแค่ 23.3% เท่านั้นที่พึงพอใจกับ EX ที่เป็นอยู่ ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 3W ได้แก่ Work, Workforce และ Workplace นั้นก็ถือเป็นแนวทางหนึ่งที่ CHRO ต้องเร่งทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ตอบโจทย์พนักงานได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ในรายงานฉบับนี้ ได้สรุปถึง 3 ประเด็นที่น่าสนใจของ Hybrid Workspace แห่งอนาคตเอาไว้ว่าจะมีแนวโน้มดังต่อไปนี้

แนวโน้มของการเปลี่ยนการทำงานจากที่ทำงานหรือโรงงาน ไปสู่การทำงานจากที่บ้านหรือแบบ Hybrid นั้นเกิดขึ้นมากกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ ทำให้ธุรกิจองค์กรต้องเร่งสนับสนุนการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ เหล่านี้ และมองหาวิธีการที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีแก่พนักงานที่ทำงานในรูปแบบนี้ให้ได้ดียิ่งขึ้น

การมีปฏิสัมพันธ์พบปะเจอหน้ากันโดยตรงยังคงมีความสำคัญ เพื่อสร้างความรู้สึกของการทำงานร่วมกันเป็นทีม และสานความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้า ซึ่งเทคโนโลยีการประชุมด้วยวิดีโอนั้นก็สามารถช่วยเติมเต็มโจทย์นี้ได้ระดับหนึ่ง

การทำความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นต่อการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของสถานที่ เวลา และวิธีการทำงานของพนักงานนั้นจะเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบพื้นที่ทำงานที่จะช่วยให้พนักงานมีคนวามยืดหยุ่นในการทำงานได้จากทุกที่โดยมีประสบการณ์ในการทำงานที่เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป

เลือกใช้โซลูชัน Hybrid Workplace & Collaboration ที่หลากหลายและมั่นคงปลอดภัยจาก Cisco และ NTT

ในการสร้าง Hybrid Workplace และการสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานแก่พนักงาน การนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมและตอบโจทย์ต่อการทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนั้นก็ถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ธุรกิจองค์กรจะละเลยไปไม่ได้

ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้การวางกลยุทธ์ด้าน Hybrid Workplace ของธุรกิจองค์กรเป็นจริงขึ้นมาได้ ทาง NTT จึงได้นำโซลูชันที่หลากหลายจาก Cisco มาให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการในการสื่อสารทำงานในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารระหว่างกันภายในองค์กร การประชุมร่วมกับลูกค้าหรือคู่ค้าขององค์กร การให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ไปจนถึงการผสานระบบเพื่อส่งมอบประสบการณ์ในการให้บริการที่ดีผ่าน Application ขององค์กร ดังนี้

1. Cisco Webex Meetings

ระบบ Video Collaboration ที่มีชื่อเสียงยาวนานจาก Cisco ซึ่งเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วยให้การประชุมสื่อสารงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ ปรับแต่งให้เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานที่ต้องการได้ โดยสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน

2. Cisco Cloud Connected Audio (CCA)

โซลูชันการประชุมผ่านเสียงบน Cisco Cloud ที่สามารถทำงานร่วมกับ Cisco Webex Meetings และเชื่อมต่อผ่านระบบโทรศัพท์ เพื่อรองรับการเข้าประชุมด้วยเสียง และลดค่าใช้จ่ายในการประชุมข้ามประเทศด้วยระบบเสียงที่มีคุณภาพดีได้ โดยมีบริการจาก NTT เพื่อให้สามารถผสานระบบ CCA เข้ากับระบบโทรศัพท์ในแต่ละประเทศได้อย่างครอบคลุม

3. Cisco Webex Hybrid Services

บริการจาก NTT เพื่อเชื่อมผสานระบบ Cisco Webex แบบ On-Premises เข้ากับ Webex บน Cloud ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ด้วยประสบการณ์เดียวกัน

4. Cisco Cloud Video Interoperability (CVI) Gateway

บริการจาก NTT เพื่อเชื่อมระบบ Cisco Webex ให้สามารถทำงานร่วมกับ Microsoft Teams และใช้งานผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ช่วยให้องค์กรสามารถใช้งานเทคโนโลยีด้านระบบประชุมที่มีอยู่แล้วร่วมกันได้ และเพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนให้สูงสุด

Credit: NTT

5. Flip to Flex with NTT

บริการ Cisco Webex ในรูปแบบ Flex Licensing ที่จะช่วยให้สามารถใช้งานบริการระบบ Cisco Collaboration ที่หลากหลายได้ภายใน Subscription เดียว ครอบคลุมทั้งการใช้งานแบบ Cloud, On-Premises, Hosted และ Hybrid เพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการของภาคธุรกิจได้อย่างอิสระ

6. Cisco Rooms and Devices

ระบบ Cisco Webex Rooms และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบ Webex เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถออกแบบห้องประชุมและพื้นที่ทำงานสำหรับพนักงานได้อย่างเหมาะสม ด้วยอุปกรณ์การประชุมผ่านวิดีโอคุณภาพสูง กระดาน Whiteboard และระบบ AI ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารระหว่างการประชุมให้สูงยิ่งขึ้น

7. Cisco Webex Calling & Cisco UCM Cloud

เชื่อมต่อ Cisco Webex และ Cisco UCM Cloud เข้ากับระบบโทรศัพท์ในแต่ละประเทศเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยอัตราค่าโทรศัพท์ในแต่ละประเทศปลายทางเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดในทุกการสื่อสาร

จะเห็นได้ว่าโซลูชันจาก Cisco ที่ NTT นำมาให้บริการนี้ ได้มีการเสริมนวัตกรรมแและบริการจากทาง NTT เข้าไปเพื่อให้ตอบโจทย์สำหรับการนำไปใช้งานในภาคธุรกิจองค์กรมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางด้าน Hybrid Workplace สำหรับธุรกิจองค์กรได้เป็นอย่างดี

ไม่เพียงแต่ในแง่ของการสื่อสารเท่านั้น แต่ NTT และ Cisco เองก็ยังให้ความสำคัญกับการปกป้องผู้ใช้งานให้มีความมั่นคงปลอดภัยในทุก ๆ การเชื่อมต่อเครือข่ายในการทำงานอีกด้วย จึงได้มีการนำเสนอโซลูชัน Cisco Umbrella ที่เป็นระบบ Cloud-Delivered Security เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานผ่านระบบ Cloud โดยมีการผสมผสานเทคโนโลยีที่หลากหลาย ได้แก่

 • Cloud-Delivered Firewall ระบบ Network Firewall บน Cloud ที่สามารถควบคุมการเชื่อมต่อใช้งานระบบต่างๆ ของผู้ใช้งานได้เสมือนใช้งานระบบเครือข่ายภายในองค์กร 
 • Secure Web Gateway ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าถึงเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อไม่ให้ผู้ใช้งานตกเป็นเหยื่อของการโจมตีที่แฝงอยู่ในเว็บไซต์อันตราย
 • Cloud Access Security Broker (CASB) ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ SaaS สำหรับการทำงาน ลดความเสี่ยงในการเกิดเหตุข้อมูลสำคัญทางธุรกิจรั่วไหลในทุกการเชื่อมต่อเพื่อการทำงาน
 • DNS-Layer Security ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระดับ DNS ลดความเสี่ยงที่ผู้ใช้งานจะทำการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือบริการที่มีความเสี่ยง และป้องกันอุปกรณ์หรือระบบของผู้ใช้งานไม่ให้ทำการเชื่อมต่อไปยังระบบที่มีความอันตรายสูงโดยไม่รู้ตัว
 • Interactive Threat Intelligence ระบบรวบรวมข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงปลอดภัยเพื่อใช้เฝ้าระวังและแจ้งเตือนด้านภัยคุกคาม เสริมความมั่นคงปลอดภัยและการรับผู้แก่ผู้ดูแลระบบได้เป็นอย่างดี

Cisco Umbrella นี้สามารถใช้งานได้กับธุรกิจองค์กรทุกแห่ง และอุปกรณ์ทุกชนิด พร้อมทำงานร่วมกับโซลูชันอื่น ๆ จาก Cisco ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องผู้ใช้งานจากการทำงานในโลกยุค Hybrid Workplace ได้อย่างครอบคลุม และวางรากฐานสำหรับระบบ Secure Access Service Edge (SASE) เพื่อเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานของธุรกิจองค์กรในทุกแง่มุมได้ในระยะยาว

วางกลยุทธ์ Hybrid Workplace และ Collaboration พร้อมดูแลรักษาตลอดการใช้งาน ด้วย NTT Managed Services

ในการวางกลยุทธ์และการลงทุนทางด้าน Hybrid Workplace ที่ดีนั้น ควรจะต้องมีการวางแผนให้ธุรกิจองค์กรมีความยืดหยุ่นในการใช้งานเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเพิ่มลดจำนวนการใช้งานตามจำนวนพนักงานหรือการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ทำงาน และสามารถเพิ่มหรือลดความสามารถที่ต้องการใช้ในการสื่อสารแต่ละส่วนให้สอดคล้องต่อความต้องการทางธุรกิจได้ตามต้องการ

เมื่อโจทย์ของภาคธุรกิจองค์กรนั้นคือความยืดหยุ่นในการใช้งานเทคโนโลยี NTT จึงพร้อมตอบโจทย์นี้ด้วยบริการ NTT Managed Services ที่ไม่เพียงแต่จะครอบคลุมในส่วนของการให้บริการเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายเท่านั้น แต่ยังมีในส่วนของการให้คำปรึกษาและการดูแลรักษาระบบอย่างครบวงจร เพื่อเป็นทางเลือกให้ธุรกิจสามารถสร้าง Hybrid Workplace และปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในส่วนต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องตามความต้องการ

บริการของ NTT ที่เกี่ยวข้องกับ Hybrid Workplace ได้แก่

 • Workplace Advisory Services บริการให้คำปรึกษาออกแบบวางระบบ Hybrid Workplace ด้วยเทคโนโลยี Cloud Unified Communications (UC) และ Cloud Voice
 • Transformation Services บริการสำหรับปรับปรุงและย้ายระบบมาสู่การใช้งาน Cloud Unified Communications (UC) ที่มีความสามารถหลากหลาย พร้อมประยุกต์ใช้งานได้ทันที
 • Communications Lifecycle Management บริการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานระบบสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบริหารจัดการและปรับเปลี่ยนการลงทุนให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดได้อย่างต่อเนื่อง
 • Managed Collaboration Services บริการระบบ Collaboration ที่ทีมงาน NTT จะนำเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปติดตั้งใช้งานให้ภายในองค์กร พร้อมดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง โดยคิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง
 • Cloud Voice บริการระบบสื่อสารทางเสียงผ่าน Cloud เพื่อลดค่าใช้จ่ายสำหรับระบบโทรศัพท์ข้ามประเทศ
 • Webex Calling บริการระบบโทรศัพท์บน Cloud จาก Cisco Webex เพื่อให้พนักงานขององค์กรสามารถเชื่อมต่อสื่อสารได้อยู่เสมอ

บริการทั้งหมดเหล่านี้สามารถใช้งานร่วมกับโซลูชัน Cisco Collaboration ได้ทั้งหมด ดังนั้นถ้าหากธุรกิจองค์กรใดที่สนใจใช้งานเทคโนโลยีของ Cisco เพื่อวางรากฐานให้กับ Hybrid Workplace ก็สามารถติดต่อ NTT เพื่อขอคำปรึกษา หรือใช้บริการในส่วนต่าง ๆ ที่ต้องการได้เช่นกัน 

สนใจโซลูชันระบบ Hybrid Work และการทำ Security Assessment Report ฟรี ติดต่อทีมงาน NTT ได้ทันที

สำหรับองค์กรที่สนใจรับการประเมินความเสี่ยงด้านภัยคุกคามในการทำ Security Assessment Report ไปจนถึงผู้ที่สนใจโซลูชันระบบอื่น ๆ ของ Cisco Collaboration สำหรับการวางระบบ Hybrid Workplace และระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้าน Cloud-Delivered Security และ NTT Managed Services ในส่วนต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่นี่  หรือ ap.th.ask@global.ntt และสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ https://services.global.ntt/ 


About nittaya

Previously worked as an English lecturer and eventually becomes an ADPT content writer to inspire readers under "ADAPT, ADEPT, ADOPT" concepts อดีตอาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ผู้ผันตัวมาเป็นนักเขียน ADPT หวังสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อ่านภายใต้แนวคิด "ADAPT, ADEPT, ADOPT"

Check Also

Cisco ออกแพตช์อุดช่องโหว่ Zero-day บน IOS ผู้ดูแลระบบควรอัปเดตทันที

Cisco ออกแพตช์อุดช่องโหว่ Zero-day บน IOS และ IOS XE Software ผู้ดูแลระบบควรอัปเดตทันที

ก้าวสู่ธุรกิจขนส่งแห่งอนาคตในแบบ Smart Transportation & Smart Logistics ด้วย 5G, AI และ IoT ไปกับ AIS Business

การขนส่งและโลจิสติกส์นั้นถือเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจองค์กรและอุตสาหกรรมโรงงานและการผลิตสามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตได้อย่างมั่นคง อีกทั้งยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการเพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานและลดค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน ส่งผลให้ภาคขนส่งและโลจิสติกส์นั้นกลายเป็นส่วนแรกๆ ในหลายธุรกิจที่มีเป้าหมายในการทำ Digital Transformation ที่มีผลลัพธ์เด่นชัด AIS Business ในฐานะของ Digital Enabler สำหรับธุรกิจองค์กรไทย จึงได้ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการพัฒนาโซลูชันด้าน Smart …