CDIC 2023

ปรับธุรกิจสู่การทำงานจากทุกที่ทุกเวลาอย่างมั่นใจกับ NTT ด้วย Aruba EdgeConnect Microbranch Solution with NTT Managed Infrastructure and Managed Network Service

ในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้ หลายธุรกิจองค์กรได้หันไปสู่ภาพของการทำงานในแบบ Remote Working และ Hybrid Working เพื่อให้การดำเนินธุรกิจยังคงเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดติดขัดท่ามกลางวิกฤตโรคระบาด อย่างไรก็ดี ในปี 2022 นี้ ก็ถึงเวลาแล้วที่ธุรกิจจะต้องเริ่มปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่อีกครั้ง ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ด้านการทำงานที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

หนึ่งในเทรนด์ที่กำลังมาแรงก็คือการทำงานจากทุกที่ทุกเวลา โดยธุรกิจมีการกระจายตัวจากเดิมที่มักมีออฟฟิศเป็นศูนย์กลางขนาดใหญ่ ไปสู่การมีออฟฟิศเล็ก ๆ กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าทำงานได้ง่ายขึ้น และลดโอกาสการสัมผัสหรือติดเชื้อระหว่างกัน ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์การทำงานสมัยใหม่ที่ผู้คนต่างต้องการลดการเดินทางลง

ในครั้งนี้ NTT ได้ร่วมมือกับ HPE Aruba เพื่อนำ Aruba EdgeConnect Microbranch Solution มาให้บริการในประเทศไทย โดยมีทีมวิศวกรมืออาชีพจาก NTT คอยช่วยเหลือดูแลรักษาระบบเหล่านี้ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศให้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยบริการ NTT Managed Infrastructure and Managed Network Service นั่นเอง

ปรับธุรกิจสู่การทำงานรูปแบบใหม่ในแบบกระจายตัว Microbranch คือคำตอบ

หากอ้างอิงข้อมูลจากรายงาน Magic Quadrant for Network Services, Global ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2022 จะพบว่าแนวโน้มเชิงเทคโนโลยีเองก็สอดคล้องกับสถานการณ์ที่หลายธุรกิจต้องเผชิญ เช่น

 • ภายในปี 2025 ธุรกิจองค์กรกว่า 65% จะมีการติดตั้งใช้งาน SD-WAN เพิ่มขึ้นจากตัวเลขของปี 2021 ที่ 45%
 • ภายในปี 2025 ธุรกิจองค์กรกว่า 40% จะเลือกใช้ Internet เป็นช่องทางชนิดเดียวสำหรับการออกแบบระบบ WAN เพิ่มขึ้นจากตัวเลขของปี 2021 ที่ต่ำกว่า 20%

จะเห็นได้ว่าการลงทุนในระบบ WAN นั้นกำลังมุ่งมาสู่การใช้ Internet ร่วมกับ SD-WAN เป็นหลัก ทั้งเพื่อลดต้นทุนด้านระบบเครือข่าย และการตอบโจทย์ของการที่ออฟฟิศสาขาหลักจะถูกลดความสำคัญลงไป เพื่อเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปสู่แบบกระจายตัว

การสร้างออฟฟิศแบบกระจายตัวนี้อาจเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบ ทั้งการเช่าพื้นที่สำนักงานขนาดเล็กสำหรับพนักงานเพียง 3-10 คนกระจายตามพื้นที่ต่าง ๆ และเชื่อมต่อพื้นที่เหล่านี้เข้าด้วยกันผ่านระบบเครือข่าย, การปรับให้บ้านของพนักงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบสำคัญ ซึ่งเดิมทีเคยต้องเข้ามาใช้ระบบเครือข่ายภายในสาขาหลักเพื่อให้สามารถทำงานเดียวกันได้จากที่บ้านของตนเองโดยตรง ไปจนถึงการใช้เพียงแค่เทคโนโลยี VPN เชื่อมต่ออุปกรณ์แต่ละชิ้นเข้ามายังสำนักงานสาขาหลัก

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาธุรกิจองค์กรไทยมักรองรับแค่วิธีการสุดท้ายที่ใช้ VPN เท่านั้น ทำให้การทำงานในบางส่วนของธุรกิจนั้นยังอาจไม่ตอบโจทย์ดีนัก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างออฟฟิศขนาดเล็กที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายยังคงเข้าไปช่วยบริหารจัดการและดูแลผู้ใช้งานให้ได้อย่างทั่วถึง, การรองรับการสื่อสารภายในองค์กรด้วยห้องประชุมขนาดเล็กตามสาขาที่รองรับการทำ Video Conference, การนำ IP Phone ไปติดตั้งใช้งานสำหรับการสื่อสารภายในหรือให้บริการด้าน Call Center และอื่นๆ อีกมากมาย

ในแง่ของการดูแลรักษาระบบโดยรวมก็เช่นกัน การออกแบบออฟฟิศขนาดเล็กที่กระจายตัวอยู่ให้มีระบบ WAN ที่เสถียร และมีการให้บริการ Network ภายในที่มีความมั่นคงปลอดภัยในระดับเดียวกับที่สาขาหลักนั้นก็ยังคงมีความท้าทายสำหรับผู้ดูแลระบบ IT

ด้วยเหตุเหล่านี้ แนวคิดของการวางระบบเครือข่ายเพื่อตอบโจทย์ด้าน Microbranch โดยเฉพาะ จึงได้รับความสนใจจากเหล่าผู้บริหารทางด้าน IT ในไทยและทั่วโลกเป็นอย่างมาก ซึ่ง NTT และ HPE Aruba ก็พร้อมที่จะตอบโจทย์เหล่านี้ให้กับภาคธุรกิจแล้ว

Aruba EdgeConnect Microbranch Solution ตอบโจทย์การออกแบบออฟฟิศแบบกระจายตัวด้วยระบบเครือข่ายที่ยืดหยุ่นและมั่นคงปลอดภัย

Credit ; HPE Aruba

แนวคิดของ Aruba EdgeConnect Microbranch Solution นั้นก็คือการใช้ Wireless Access Point ของ Aruba เป็นอุปกรณ์หลักที่จะเชื่อมต่อระบบ SD-WAN พร้อมให้บริการเครือข่ายทั้ง LAN, WLAN และ WAN ไปพร้อม ๆ กันในระบบเดียว เพื่อให้ที่แต่ละสาขาย่อยขององค์กรที่จะเปิดใหม่หรือที่บ้านของพนักงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่สำคัญซึ่งต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางนั้น สามารถใช้งานระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกลับมายังสาขาหลัก, บริการ Cloud ที่ใช้งาน และปกป้องทุกการเชื่อมต่อของผู้ใช้งานให้ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยภายในอุปกรณ์เดียว

ด้วยระบบปฏิบัติการ AOS 10 นั้น ก็ทำให้ Aruba AP สามารถทำการเชื่อมต่อเครือข่าย WAN ในแต่ละ Microbranch ของธุรกิจให้เชื่อมต่อถึงกันได้ด้วยการทำ Site-to-Site VPN โดยใช้ GRE over IPsec จาก AP ไปยังระบบ Gateway Cluster กลางขององค์กร ส่งผลให้การวางระบบ WAN ขององค์กรแบบกระจายตัวนั้นเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงทนทาน และมั่นคงปลอดภัย

เมื่อระบบเครือข่ายทั้งหมดเชื่อมถึงกันแล้ว องค์กรก็จะสามารถสร้างและออกแบบระบบเครือข่ายเหล่านี้ให้ตอบโจทย์การใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดสร้าง SSID สำหรับ Wi-Fi เดียวกันให้กระจายไปทุกๆ Microbranch โดยมีนโยบายด้านการยืนยันตัวตน, กำหนดสิทธิ์ และปกป้องผู้ใช้งานด้วย SASE หรือ Zero Trust ในรูปแบบเดียวกัน ไปจนถึงการออกแบบ VLAN สำหรับรองรับการเชื่อมต่อสำหรับระบบที่ต้องการคุณภาพที่ดีอย่างเช่น IP Phone หรือ Video Conference เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้งานได้

นอกจากนี้ เพื่อไม่ให้ระบบ WAN ขององค์กรต้องรับภาระมากจนเกิดไป โซลูชัน Aruba EdgeConnect Microbranch Solution นี้สามารถเลือกให้มีการแบ่งเส้นทางทราฟฟิกได้หลายรูปแบบ ได้แก่

 • Full Tunnel ที่จะส่งทุกทราฟฟิกกลับไปยัง Gateway Cluster ทั้งหมด เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการปกป้องทุกการเชื่อมต่อด้วยระบบภายใน และใช้งาน Business Application ภายในเป็นหลักในการทำงาน
 • Split Tunnel ที่สามารถเลือกได้ว่าทราฟฟิกใดจะส่งกลับมายังศูนย์กลาง และทราฟฟิกใดที่จะส่งออก Internet ของแต่ละสาขาโดยตรง
 • Local Mode ที่ทุกทราฟฟิกจะถูกส่งขึ้น Internet โดยตรงทั้งหมด เหมาะสำหรับธุรกิจที่มีการใช้งาน Cloud เป็นหลักในการทำงาน

ในแง่ของผู้ดูแลระบบนั้นก็ถือว่าง่ายดาย เพราะ Aruba EdgeConnect Microbranch Solution สามารถติดตามการทำงาน, บริหารจัดการ และช่วยแก้ไขปัญหาทั้งในส่วนของ Access Point, WAN และ Security ได้ผ่าน Cloud ทำให้ง่ายต่อการดูแลรักษา อีกทั้งยังมีระบบ Intelligent Policy-based Routing สำหรับการปรับแต่งเส้นทางการรับส่งข้อมูลสำหรับ Application, Website และผู้ใช้งานรายบุคคลได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่มีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย

Credit : HPE Aruba

ทางด้านความมั่นคงทนทาน Aruba Access Point ยังรองรับการใช้ Internet หลายสายมาทำงานร่วมกัน และสามารถมี LTE Backup ในแต่ละสาขาที่ใช้งานได้ องค์กรจึงมีทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการออกแบบด้าน Availability ของเครือข่ายให้แตกต่างกันออกไปได้ตามความสำคัญของระบบในแต่ละสาขา

โดยสรุปแล้ว โซลูชัน Aruba EdgeConnect Microbranch Solution นี้จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีจาก HPE Aruba ด้วยกัน 3 ส่วน ดังนี้

 1. Aruba Central ระบบบริหารจัดการเครือข่ายผ่าน Cloud
 2. Aruba AP ตระกูล 300, 500 และ 600 ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ AOS 10 ขึ้นไป
 3. Aruba Gateway & Virtual Gateway ตระกูล 7000 และ 9000 สำหรับติดตั้งภายใน Data Center ขององค์กรเพื่อทำหน้าที่เป็น VPN Concentrator

วางใจในการติดตั้งและดูแลรักษาระบบทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ด้วย NTT Managed Infrastructure and Managed Network Service

แน่นอนว่าการวางระบบเครือข่ายแบบกระจายตัวเพื่อตอบรับต่อแนวโน้มของออฟฟิศแบบกระจายตัวนี้ ย่อมสร้างความท้าทายให้กับฝ่าย IT ขององค์กรทั้งในแง่ของการบริหารจัดการและการดูแลรักษาระบบ ที่อาจจะต้องมีการเดินทางไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศมากขึ้น ซึ่งทาง NTT ในฐานะของผู้นำทางด้านบริการ Managed Services ก็พร้อมตอบโจทย์นี้ได้ด้วยบริการ NTT Managed Infrastructure and Managed Network Service

ด้วยบริการจาก NTT ที่ได้ถูกรับเลือกให้เป็น Leader ระดับโลกในรายงาน Gartner® 2022 Magic Quadrant™ for Network Services, Global, and Critical Capabilities ก็พร้อมให้บริการ Managed Services สำหรับการใช้งานระบบเครือข่ายแบบ Microbranch ด้วยโซลูชันจาก Aruba ได้ทั้งทั่วไทยและทั่วโลก ด้วยบริการดังนี้

 • Hybrid Workplace สามารถช่วยออกแบบและนำเสนอเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการทำงานจากทุกที่ทุกเวลา และดูแลรักษาทั้งในแง่ของการใช้งานและความมั่นคงปลอดภัย
 • Managed SD-WAN บริการออกแบบ, ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบ SD-WAN ตลอด 24 ชั่วโมงโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
 • Managed Campus Network บริการออกแบบ, ติดตั้ง และดูแลรักษาระบบเครือข่ายภายในองค์กร ที่ธุรกิจไม่ต้องลงทุนระบบด้วยตนเอง

ด้วยบริการ Managed Services ที่ครบวงจรและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วไทยและทั่วโลกจาก NTT นี้ ธุรกิจองค์กรจึงสามารถเริ่มต้นกับกลยุทธ์ด้าน Microbranch เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานขององค์กรในระยะยาวได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลกับประเด็นด้านการดูแลรักษาและให้บริการผู้ใช้งานที่เคยเป็นโจทย์ที่ท้าทายด้วยตนเองอีกต่อไป

Credit: Gartner (February 2022)

ดาวน์โหลด Report เพื่อเรียนรู้แนวโน้มและสถิติเกี่ยวกับ Network Services ในองค์กรที่น่าสนใจ สามารถดาวน์โหลดเพื่อไปทำการศึกษาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ https://forms.office.com/r/mhBZzpDxKf

สนใจโซลูชันระบบ Microbranch ติดต่อทีมงาน NTT ได้ทันที

สำหรับผู้ที่สนใจโซลูชันระบบ Microbranch หรือการออกแบบออฟฟิศในรูปแบบใหม่ ๆ หรือโซลูชันอื่น ๆ จาก NTT เพื่อตอบรับต่อเทรนด์ด้านการทำงานจากทุกที่ทุกเวลา สามารถติดต่อทีมงาน NTT ได้ที่ https://forms.office.com/r/mhBZzpDxKf หรือ ap.th.ask@global.ntt และสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ https://services.global.ntt/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Threat Hunting’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

การต่อกรกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับเท่านั้น และหากทำได้ดีเราก็สามารถลงมือตอบสนองก่อนเกิดเหตุได้เช่นกัน ยิ่งทำได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี ซึ่งทีม Threat Hunting มีบทบาทอย่างมากในการทำงานร่วมกับระบบ SoC ซึ่งสามารถใช้ข้อมูลภัยคุกคามจากทั่วทุกมุมโลกมาช่วยตรวจจับการโจมตีที่เกิดขึ้นได้  คำถามคือแล้วในงานเหล่านี้ควรมีทักษะเกี่ยวข้องในด้านไหนบ้าง Sosecure ขอชวนผู้สนใจในสายงานด้าน Cybersecurity ที่ต้องการรู้ลึก ทำได้จริง …

[โปรพิเศษรอบ Early Bird] คอร์สเรียน ‘Cybersecurity Analyst’ จาก Sosecure เรียนออนไลน์ เน้นลงมือจริง 3 วันเต็ม

อาชีพด้าน Cybersecurity กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกมากมาย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มองหาช่องทางใหม่ๆในสายอาชีพด้าน Cybersecurity หรือปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่อยากยกระดับตัวเองมากขึ้น วันนี้เราขอแนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ ‘Cybersecurity Analyst’ โดย Sosecure ผู้เชี่ยวชาญแถวหน้าของเมืองไทย โปรโมชันพิเศษรอบ Early …