Black Hat Asia 2023

ฟรีคู่มือแนะนำการสอบ CISSP จาก (ISC)2

(ISC)2 สถาบันสำหรับจัดอบรมและให้การรับรองด้านความมั่นคงปลอดภัยชื่อดัง เปิดให้ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับแนะนำการสอบ CISSP (Certified Information Systems Security Professional) ฟรี สำหรับผู้ที่ต้องการสอบเพื่อขอรับใบรับรอง

CISSP เป็นหนึ่งในใบรับรองยอดนิยมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ความรู้ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหลากหลายแขนง การมีใบรับรองช่วยแสดงให้ทั้งฝ่าย HR และลูกค้าเห็นว่าเจ้าของมีองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบ ติดตั้ง และดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้ที่มีใบรับรอง CISSP ในประเทศไทยมีเพียงประมาณ 200 คนเท่านั้น

สำหรับผู้ที่สนใจสอบใบรับรอง CISSP แนะนำให้ดาวน์โหลดคู่มือสำหรับแนะนำการสอบ “The Ultimate Guide to the CISSP” มาลองศึกษาดูก่อน เพื่อที่จะได้ทราบถึงภาพรวมของการสอบ เงื่อนไข ผลประโยชน์ที่จะได้รับ และวิธีการเตรียมสอบและขอใบรับรอง ซึ่งเนื้อหาในคู่มือประกอบด้วย

  • แนะนำ CISSP – ภาพรวมเกี่ยวกับ CISSP การอบรม การสอบ และเงื่อนไขการขอใบรับรอง
  • ภาพรวมของการสอบ – อธิบายถึงหัวข้อที่ครอบคลุมอยู่ในเนื้อหาการสอบ และวิธีคิดคะแนนของแต่ละหัวข้อในรูปของ Infographic เข้าใจง่าย
  • เทคนิคการเตรียมสอบให้ประสบผลสำเร็จ – แนะนำวิธีการเตรียมสอบ ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การอ่านหนังสือ การอบรม และการฝึกฝนแบบต่างๆ เพื่อให้พร้อมต่อการสอบ
  • ประโยชน์ที่ได้รับของ CISSP – อธิบายถึงสิทธิ์ที่สมาชิกจะได้รับเมื่อสอบ CISSP ผ่าน รวมไปถึงผลประโยชน์และช่องทางต่างๆ หลังจากที่เป็นสมาชิก
  • ขั้นตอนการขอใบรับรอง – คำแนะนำสำหรับการเตรียมสอบ การขอใบรับรองเมื่อสอบผ่าน และการคงสภาพการเป็นสมาชิก

ผู้ที่สนใจสอบ CISSP สามารถดาวน์โหลดคู่มือสำหรับเตรียมตัวได้ที่: https://edu.isc2.org/cissp-ultimate-guide/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and Traditional Workload” [5 เมษายน 2566 — 13.30น.]

เดลล์ เทคโนโลยีส์ และ อินเทล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ ” Modernize IT, Lower Risk and Simplified Hyperconverged for Modern and …

[Video Webinar] Securing Container and Cloud Workload in 2023

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย F5 Webinar เรื่อง “Securing Container and Cloud Workload in 2023” เพื่อเรียนรู้การปกป้อง Container และ Cloud …