Tag Archives: sas webinar

[Video Webinar] ก้าวสู่การจัดการ Supply Chain แห่งโลกดิจิทัลด้วย AI/ML โดย SAS Software (Thailand)

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “ก้าวสู่การจัดการ Supply Chain แห่งโลกดิจิทัลด้วย AI/ML” พร้อมเทคนิคการนำข้อมูลมาแสดงผลเชิงรูปภาพอย่างชาญฉลาดและแม่นยำ ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

SAS Webinar: ก้าวสู่การจัดการ Supply Chain แห่งโลกดิจิทัลด้วย AI/ML

SAS ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้าน IT เข้าร่วมงานสัมมนา SAS Webinar เรื่อง "ก้าวสู่การจัดการ Supply Chain แห่งโลกดิจิทัลด้วย AI/ML" พร้อมเทคนิคการนำข้อมูลมาแสดงผลเชิงรูปภาพอย่างชาญฉลาดและแม่นยำ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

Read More »

[Video Webinar] บริหารความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศด้วย SAS Analytics

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “บริหารความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศด้วย Analytics” พร้อมเรียนรู้ว่าการทำ Analytics ช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

SAS Webinar: บริหารความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศด้วย Analytics

SAS ร่วมกับสถาบันเทคโนยีแห่งเอเซีย (AIT) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจด้าน Data Analytics ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง “บริหารความเสี่ยงต่อการเปลี่ยงแปลงคุณภาพอากาศด้วย Analytics” พร้อมเรียนรู้ว่าการทำ Analytics ช่วยสนับสนุนการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar ฟรี

Read More »

[Video Webinar] ขับเคลื่อนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลด้วยระบบ Analytics (สำหรับภาคการศึกษา) โดย SAS

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “ขับเคลื่อนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลด้วยระบบ Analytics”  เพื่อรับชมเนื้อหาเชิงลึกด้าน Data Analytics และการบริหารจัดการข้อมูลภายในสถาบันการศึกษา ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

SAS Webinar: ขับเคลื่อนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลด้วยระบบ Analytics (สำหรับภาคการศึกษา)

SAS ขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจศึกษาด้าน Data Analytics ทุกท่าน เข้าฟังบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “ขับเคลื่อนการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลด้วยระบบ Analytics” เพื่อรับชมเนื้อหาเชิงลึกด้าน Data Analytics และการบริหารจัดการข้อมูลภายในสถาบันการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2021 เวลา 14:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

Read More »

เชิญร่วมงานสัมมนา “กลยุทธ์การบริหารข้อมูลลูกค้าแบบ Hyper-personalization สำหรับธุรกิจประกัน” โดย SAS Software (Thailand)

SAS Software (Thailand) ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจประกันเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “กลยุทธ์การบริหารข้อมูลลูกค้าแบบ Hyper-personalization สำหรับธุรกิจประกัน“ เพื่อเรียนรู้แนวคิด Hyper-personalization ยกระดับการนำเสนอและส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าด้วยช่องทางและช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด พร้อมแนวทางปฏิบัติจาก คปภ. ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar

Read More »

[Video Webinar] บริหารจัดการข้อมูลอย่างไรให้เป็นไปตาม PDPA โดย SAS Software (Thailand)

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “บริหารจัดการข้อมูลอย่างไรให้เป็นไปตาม PDPA” พร้อมแนะนำเทคนิคการทำ Data Governance และ Data Privacy ของทั้งพนักงานและลูกค้า ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

Read More »

SAS Webinar: บริหารจัดการข้อมูลอย่างไรให้เป็นไปตาม PDPA

SAS ขอเรียนเชิญผู้บริหารความเสี่ยงและผู้ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลเข้าฟังบรรยาย SAS Webinar เรื่อง “บริหารจัดการข้อมูลอย่างไรให้เป็นไปตาม PDPA” พร้อมแนะนำเทคนิคการทำ Data Governance และ Data Privacy ของทั้งพนักงานและลูกค้า ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2021 เวลา 14:00 น. ผ่าน Live Webinar ฟรี

Read More »

SAS Webinar: การพยากรณ์ด้วยหลักทางสถิติและการเรียนรู้ด้วยเครื่องโดยการใช้ SAS Forecasting Studio [12 มี.ค. 2021 – 14.00น.]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ Chief Data Officer, Data Scientist, Data Analyst และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง "การพยากรณ์ด้วยหลักทางสถิติและการเรียนรู้ด้วยเครื่องโดยการใช้ SAS Forecasting Studio" เพื่อรับชมเนื้อหาเชิงลึกด้านการวิเคราะห์เชิงทำนายสำหรับการใช้งานในภาคธุรกิจองค์กร พร้อมความรู้เชิงสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ไปจนถึงการแนะนำเครื่องมือ SAS Forecasting Studio ที่ได้ทำ Machine Learning เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2021 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »