Tag Archives: edtech

Lenovo Webinar: ชี้เทรนด์การศึกษายุคใหม่ สร้างสื่อการสอนยังไงให้โดนใจ [8 มี.ค. 2021 เวลา 14.00น.]

TechTalkThai ขอเรียนเชิญผู้บริหารสถาบันการศึกษา, คณาจารย์จากทุกระดับชั้นการสอน, ผู้ประกอบการด้านการศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงาน TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ชี้เทรนด์การศึกษายุคใหม่ สร้างสื่อการสอนยังไงให้โดนใจ" เพื่อรับชมถึงบทวิเคราะห์ทุกแง่มุมด้านการเรียนการสอนสมัยใหม่ ว่าการเตรียมเนื้อหาการสอนควรเป็นอย่างไร สิ่งใดที่จะดึงดูดใจผู้เรียน และเทคโนโลยีใดบ้างที่จะมาช่วยให้การเรียนการสอนในแบบ Hybrid นี้สัมฤทธิ์ผลได้จริง ในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2021 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

Read More »

ต่อไปธุรกิจที่ใช้ Internet Bandwidth เยอะที่สุดอาจไม่ใช่ Facebook หรือ Google แต่เป็นธุรกิจด้านการศึกษา

World Economic Forum ได้ออกมาทำนายถึงแนวโน้มของปี 2030 ว่าธุรกิจบน Internet ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั้น อาจเป็นธุรกิจด้านการศึกษา ที่มี AI เป็นผู้สอน

Read More »