CDIC 2023

สรุปงาน Stream Innovation Day กับการก้าวสู่ Thailand 4.0 ด้วยระบบภาษีแบบ Digital 100%

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ทาง Stream I.T. Consulting ได้จัดงาน Stream Innovation Day ขึ้น ณ โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit เพื่อแบ่งปันความรู้เรื่องการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตอบโจทย์ด้านภาษีที่ถูกต้องตามระเบียบของกรมสรรพากร พร้อมนำเสนอโซลูชันระบบ Digital Report Center (DRC) ที่ทาง Stream I.T. Consulting พัฒนาขึ้นมาและเปิดให้เหล่าองค์กรเช่าใช้ได้ในราคาคุ้มค่าสำหรับการจัดการเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ ทางทีมงาน TechTalkThai จึงขอนำเนื้อหาต่างๆ มาสรุปเอาไว้ให้ทุกท่านได้อ่านกันดังนี้

Credit: Stream I.T. Consulting

 

ระบบภาษีแบบ Digital 100%: ก้าวหนึ่งที่สำคัญสู่ Thailand 4.0

ปัจจุบันนี้หนึ่งในกระบวนการที่ยังทำให้หลายๆ องค์กรต้องมีค่าใช้จ่ายทางธุรกิจและใช้เวลาค่อนข้างมากในการจัดการ โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่นั้นก็คือประเด็นการจัดการทางด้านภาษี ที่นอกจากจะมีระเบียบต่างๆ เป็นจำนวนมากแล้ว ก็ยังมีข้อบังคับในแง่ของการที่องค์กรต้องส่งเอกสารในรูปแบบของกระดาษให้กับคู่ค้าหรือลูกค้าอยู่บ้าง ทำให้ที่ผ่านมาความพยายามในการก้าวไปสู่ระบบบัญชีและการเงินแบบ Paperless อย่างสมบูรณ์นั้นเป็นไปได้ยาก

อย่างไรก็ดี เดิมทีตามระเบียบของทางภาครัฐนั้น ได้มีกฎหมายรับรองการนำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้อยู่แล้วตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งเมื่อต่อยอดจากระเบียบชุดนี้ไปในอนาคต ปี 2562 ทางภาครัฐก็จะเริ่มบังคับให้ธุรกิจที่มีขนาดเกินกว่า 500 ล้านบาทต้องเริ่มใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แบบ 100% ในการยื่นภาษีกับทางภาครัฐแล้ว ดังนั้นเหล่าองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ก็จึงต้องเริ่มศึกษากฎระเบียบและเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อนำไปปรับใช้ให้ทันเวลาที่ภาครัฐบังคับ อีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสารกระดาษระยะยาวสำหรับธุรกิจไปด้วยในตัว เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนที่ทั้งภาครัฐและเอกชนจะได้ประโยชน์ร่วมกันนั่นเอง

 

4 หัวใจหลักของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ภายในงานได้มีการสรุปถึง 4 หัวใจหลักที่ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำให้ได้ ในแบบฉบับที่อธิบายให้คนทั่วไปนอกสาย IT และนอกวงการบัญชีและภาษีฟังเข้าใจไปพร้อมๆ กันดังนี้

  1. สร้าง – สร้างเอกสารในระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ก็คือการบันทึกข้อมูลแต่ละครั้งลงไปนั่นเอง ซึ่งการบันทึกข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องมีการติดตามข้อมูลพื้นฐานได้ว่าใครเป็นผู้บันทึก บันทึกเมื่อไหร่ สิ่งที่บันทึกไว้คืออะไร
  2. ส่ง – ส่งเอกสารที่สร้างขึ้นมาไปจัดเก็บยังระบบกลาง
  3. รับ – ระบบกลางทำการบันทึกข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเอาไว้อย่างปลอดภัยและทนทาน
  4. เก็บรักษา/ประมวลผล – จัดเก็บข้อมูลเอกสารเหล่านี้เอาไว้ไม่ให้สูญหาย, ไม่ให้ถูกแก้ไข และนำไปประมวลผลวิเคราะห์ต่างๆ รวมถึงเมื่อมีการเรียกนำมาใช้ ข้อมูลจะต้องถูกต้องตรงกับที่เคยสร้าง ส่ง รับเอาไว้อย่างครบถ้วน

และสำหรับการเซ็นต์เอกสารเหล่านี้ แน่นอนว่าท้ายที่สุดแล้วเทคโนโลยีการทำ Digital Signature ที่ใช้ Public Key และ Private Key เป็นหลักก็จะเข้ามามีบทบาทและเป็นที่ยอมรับในทางกฎหมายในยุคของ Thailand 4.0 ทำให้เอกสารทางการบัญชีและภาษีสามารถดำเนินการได้ในแบบ Digital ทั้งหมด

Credit: Stream I.T. Consulting

 

ส่วนในปัจจุบันก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุคของ Thailand 4.0 อย่างเต็มตัว การเก็บข้อมูลเอกสารที่เป็นกระดาษควบคู่ไปกับเอกสารในรูปแบบ Digital เพื่อให้ง่ายต่อการสืบเสาะ ค้นหา ตรวจสอบ และนำมาใช้งานนั้นก็ถือเป็นแนวปฏิบัติที่ได้รับความนิยมสูงและองค์กรต่างๆ ก็ควรเริ่มต้นที่จุดนี้ก่อน เพื่อให้การก้าวไปสู่โลกของ Digital แบบ 100% นั้นไม่กลายเป็นก้าวที่ใหญ่จนเกินไป

ทั้งนี้องค์กรใดที่ประสงค์จะยื่นเอกสารต่างๆ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องขอใบอนุญาตแต่อย่างใด เพียงแค่ยื่นแบบจดแจ้งเท่านั้นก็ถือว่าถูกต้องแล้ว

 

Digital Report Center (DRC): โซลูชันการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาโดย Stream I.T. Consulting

เพื่อตอบรับต่อโจทย์ความต้องการในการจัดเก็บเอกสารรายงานต่างๆ ในรูป Digital ให้ง่ายต่อการนำมาใช้งานและค้นหา ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ท้าทายเพราะการสร้างเอกสารในรูปแบบ Digital จากระบบงานต่างๆ นั้นก็สามารถมี Output ออกมาได้ในหลากหลาย Format จัดเก็บในไฟล์หลากหลายนามสกุล รวมถึงเอกสาร Digital ที่มาจากคู่ค้าหรือลูกค้าซึ่งองค์กรสามารถควบคุมรูปแบบได้ยากนั้น ก็ทำให้ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นี้ต้องถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การนำข้อมูลภายในเอกสารเหล่านั้นสามารถนำมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Credit: Stream I.T. Consulting

 

ตัวอย่างที่เห็นภาพได้ชัด เช่น ข้อมูลรายงานการซื้อขายสินค้าในแต่ละวันที่ถูกส่งมาในรูปแบบของ PDF ซึ่งยากต่อทั้งการนำมาค้นหา, ใช้งาน, วิเคราะห์ เพราะแม้แต่การจะ Copy ข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อนั้นยังทำได้ยากกว่าข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ Excel หรือ .csv เป็นอย่างมาก อีกทั้ง PDF แต่ละไฟล์ก็ยังมีรูปแบบการจัดหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งถึงแม้จะง่ายต่อการที่มนุษย์จะเปิดอ่าน แต่ก็ยากต่อการที่จะนำมาวิเคราะห์ต่อในระบบ Digital นั่นเอง และนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของความซับซ้อนที่เกิดขึ้นในการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

ระบบ Digital Report Center (DRC) ของ Stream I.T. Consulting นี้ จึงเป็นระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถพัฒนาให้ระบบทำความเข้าใจในเอกสารที่ถูกจัดเรียงหน้ามาแต่ละรูปแบบเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและดึงข้อมูลเหล่านั้นออกมาใช้งานได้ และทีมงานของ Stream I.T. Consulting ก็พร้อมที่จะช่วยพัฒนาให้ระบบรองรับกับเอกสารรูปแบบใหม่ๆ ที่องค์กรได้รับมาได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในระยะยาวแล้ว เอกสารในรูปแบบ Digital ทั้งหมดนั้นก็จะสามารถถูกจัดเก็บ, ค้นหา, เรียกใช้งาน และนำมาวิเคราะห์ประมวลผลได้ โดยที่องค์กรไม่ต้องลงทุนกับทีมพัฒนา Software ของตนเองเพิ่มเติม

ทั้งนี้ DRC ก็ยังรองรับต่อความต้องการในการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตอบโจทย์ของกรมสรรพากรแล้ว ทำให้การตรวจสอบบัญชีนั้นสามารถทำได้บนระบบ Digital โดยสมบูรณ์ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อให้องค์กรต่างๆ ที่ทำธุรกิจในประเทศไทยสามารถนำระบบ DRC ไปใช้งานได้ทันที

 

ผู้ที่สนใจระบบ DRC สามารถติดต่อทีมงาน Stream I.T. Consulting ได้โดยตรง

สำหรับองค์กรที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ DRC นั้น  สามารถติดต่อทีมงาน Stream I.T. Consulting ได้ที่อีเมล marketing@stream.co.th หรือ โทร. 0-2679-2233 รวมถึงสามารถติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ www.stream.co.th และ Facebook fan page: www.fb.com/streamitconsulting เพื่อขอรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับการทำบัญชีและภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

เปิดเทคโนโลยีใหม่จาก LINE ที่นักพัฒนาไทยห้ามพลาด จากงาน LINE Conference Thailand 2023 [Guest Post]

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่กับครั้งแรกในประเทศไทย ของงาน LINE Conference Thailand 2023 หรือ #LCT23 งานสัมมนาด้านเทคโนโลยีสุดยิ่งใหญ่จาก LINE ประเทศไทย กับการเผยวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ จาก LINE …

5 เครื่องมือโอเพ่นซอร์สสแกนหาช่องโหว่

หลายท่านอาจคงมีเครื่องมือการสแกนหาช่องโหว่อยู่แล้วในมุมมองต่างๆ แต่ในบทความนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จักกับ 5 เครื่องมือฟรี ที่ช่วยตอบโจทย์การค้นหาช่องโหว่