SIPA จับมือ ม.พะเยา และไอบีเอ็ม พัฒนาแอพลิเคชั่นนำร่อง “Smart Tourism Phayao” ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น พร้อมเล็งต่อยอดทุกจังหวัดภาคเหนือ [Official News]

ibm_logo

กรุงเทพฯ – วันที่ 24 ธันวาคม 2557: สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการย่อยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Smart Tourism Phayao” กับมหาวิทยาลัยพะเยา อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน

SIPA-UP-IBM_SmartTourismPhayao_24Dec2014

นางสุวิมล เทวะศิลชัยกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ กล่าวว่า “ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ SIPA จะให้การสนับสนุนผ่านโครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ Start Up โครงการมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ และโครงการสร้างมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ SIPA นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและรายใหม่ให้เข้าร่วมพัฒนาซอฟต์แวร์และแอพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่”

ความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา ยังจะนำสู่การต่อยอดถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญไปยังนักศึกษา อันจะเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนบนฐานแห่งการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง โดยผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนจะทำหน้าที่ให้การฝึกอบรมและปฏิบัติงานภาคสนาม ให้คำปรึกษา รวมถึงแนะแนวทางเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพในอนาคตแก่นักศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา

Smart Tourism Phayao เป็นแอพพลิเคชั่นที่ให้นักท่องเที่ยวได้ใช้งานในการวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตัวเองจากข้อมูลการท่องเที่ยวที่ได้มีการเชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลเดียวกันกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ทำให้สามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะพร้อมให้บริการได้ในเดือนมกราคม 2558

แอพพลิเคชั่น Smart Tourism Phayao พัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์มบลูมิกซ์ (Bluemix) ของไอบีเอ็ม ซึ่งเป็นบริการเกี่ยวกับการพัฒนาโมบายล์แอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มคลาวด์ (Platform as a Service: PaaS) แบบครบวงจร ตั้งแต่ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมไปจนถึงการนำแอพไปใช้จริง โดยนางเจษฎา ไกรสิงขร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย กล่าวว่า “บลูมิกซ์เป็นมาตรฐานเปิด (open standard) ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเชื่อมต่อองค์ประกอบต่างๆ ของแอพพลิเคชั่นเข้าด้วยกันได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายบนคลาวด์ ไม่ว่าจะใช้ภาษาใดในการเขียนโปรแกรม เอื้อให้นักพัฒนาสามารถทำงานกับระบบจัดการเบื้องหลังขององค์กรพร้อมไปกับการเชื่อมโยงเว็บแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์พกพาและโซเชียลได้อย่างคล่องตัว โดยนักพัฒนาสามารถเลือกใช้โซลูชั่นด้านอนาไลติกส์ โซเชียล และโมบายล์ รวมถึงโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ จากไอบีเอ็ม อาทิ การท่องเที่ยว การเงิน หรือค้าปลีก ที่มีให้เลือกใช้มากมายในรูปแบบบริการบนบลูมิกซ์ สามารถเลือกทำงานกับเทคโนโลยีที่คุ้นเคยทั้งของไอบีเอ็มและบริษัทอื่นๆ พร้อมปรับเพิ่มหรือลดขนาดการใช้ได้อย่างยืดหยุ่น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีข้อจำกัดด้านต้นทุน”

การร่วมมือในครั้งนี้ยังเป็นผลลัพธ์ของการประสานความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา รวมทั้งภาคการศึกษา ส่วนราชการ และภาคเอกชนของจังหวัดพะเยา โดยการนำของ SIPA ซึ่งถือเป็นต้นแบบของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ทั้งยังจะเป็นต้นแบบของการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นที่ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจและสังคมที่มีการติดต่อสื่อสาร การอุปโภคบริโภค การใช้สอย การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การคมนาคมขนส่ง ที่มีกระบวนการหรือการดำเนินงานทางดิจิทัลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่จังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือต่อไปในอนาคต


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

HPE พลิกโฉมการจัดการวงจรข้อมูลด้วย HPE Alletra ที่มาพร้อมบริการไฟล์ บล็อก และการป้องกันข้อมูลรูปแบบใหม่ [Guest Post]

” การบริการข้อมูลรูปแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นบน HPE Alletra Storage MP ได้มอบประสบการณ์ Cloud experience อันชาญฉลาดและมาพร้อมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ใหญ่ขึ้นพร้อมประสิทธิภาพสูงและการปกป้องข้อมูลแบบไฮบริดจาก HPE GreenLake” กรุงเทพฯ ประเทศไทย 26 …

เอเซอร์เปิดตัว Swift Edge 16 รุ่นใหม่ มาพร้อมโปรเซสเซอร์ AMD RyzenTM 7040 และ Wi-Fi 7 [Guest Post]

ไทเป (26 พฤษภาคม 2566) – บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด เปิดตัวโน้ตบุ๊ก Acer Swift Edge 16 (SFE16-43) …