CDIC 2023

Gartner : “Hybrid Work” สร้างยอดใช้จ่ายบริการคลาวด์เพิ่มขึ้น

จากข้อมูลโดย Gartner มีมูลค่ากว่า 500,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่องค์กรทั่วโลกใช้จ่ายในบริการคลาวด์
Gartner คาดการณ์ว่า ในปี 2565 นี้ จะมีการใช้จ่ายด้านบริการคลาวด์สาธารณะทั่วโลกจะอยู่ที่ 494,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ผลพ่วงของตัวเลขการเติบโตมาจากการปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของแต่ละองค์กรให้มีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ที่ยังไม่มีวี่แววจะกลับมาสู่การใช้ชีวิตได้ปกติดังเดิม จึงทำให้มีการขยับตัวสู่โครงสร้างพื้นฐานของบริการแบบคลาวด์เนทีฟ เพื่อปลดล็อคการหยุดชะงักสู่ความต่อเนื่องของธุรกิจ
 
ตัวเลขที่ Gartner คาดการณ์ว่าจะมี “มูลค่า” การเติบโตมากที่สุด
  • ปี 2564 มีการใช้จ่ายในบริการคลาวด์ อยู่ที่ 410,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
  • ปี 2565 มีการใช้จ่ายในบริการคลาวด์ อยู่ที่ 494,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น 20.4%
  • ปี 2566 Gartner คาดการณ์ว่าจะมีตัวเลขการใช้จ่ายในบริการคลาวด์ จะเติบโตขึ้น 21.2% หรือ 599,800 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 
บริการที่ Gartner คาดการณ์ว่าจะมี “สัดส่วน” การเติบโตมากที่สุด
  • Infrastructure as a service (IaaS) กลายเป็นบริการที่ถูก Gartner คาดการณ์ว่าจะเติบโตสูงสุดในปี 2565 ที่สัดส่วน 30.6% และ 30.5% ในปี 2566
  • Desktop-as-a-Service (Daas) เป็นบริการที่ถูกคาดการณ์ว่าจะเติบโตรองลงมาในปี 2565 ที่สัดส่วน 26.6% และ 23.7% ในปี 2566
 
DaaS ถูกคาดการณ์ว่าจะกลายเป็นบริการที่เล็กที่สุดในปีนี้ แค่ 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เท่านั้น เนื่องบริษัทต่างๆ ทั่วโลก เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานจาก WFH เข้าสู่ระบบสำนักงานมากขึ้น โดยที่ SaaS และ IaaS ถูกคาดการณ์ว่ายังมีการเติบโตขึ้นเช่นเดิม ที่ 176,600 และ 91,600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ
 
สามอันดับบริการที่ถูกคาดการณ์ว่าจะมียอดขายมากที่สุด คือ SaaS, IaaS และ PaaS คิดเป็นสัดส่วนรวมกัน 82% ของยอดขายทั้งหมด
 
นอกจากนี้ Gartner ได้สร้าง 2 หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ สำหรับการสร้างรายได้ใหม่สำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ คือ
  • Hyperscale Edge Computing
  • Secure Access Service Edge (SASE)
 

About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

“หัวเว่ย” เผย 3 เทรนด์สำคัญของคลาวด์สำหรับภาคองค์กรไทย [Guest Post]

ปัจจุบันเทคโนโลยีคลาวด์ กลายเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่แทบทุกองค์กรในประเทศไทยหันมาปรับใช้ในกระบวนการทำงานของตนเองกันอย่างพร้อมเพรียงกัน เพราะคลาวด์ถือเป็นตัวแปรหลักที่สามารถช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานในองค์กร และที่สำคัญคือสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจจากการลดต้นทุนและส่งมอบสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า จุดแข็งที่กล่าวมาทั้งหมดทำให้องค์กรต่างๆ ในบ้านเรา ตั้งแต่ธุรกิจขนาดใหญ่มาจนถึงขนาดเล็กอย่างเอสเอ็มอี ต่างปรับตัวมาใช้งานคลาวด์กันอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมที่ต่างกันก็มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีคลาวด์ในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป และการเกิดขึ้นของรูปแบบธุรกิจหรือบริการใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ก็ยิ่งทำให้ภาคองค์กรไทยมีความต้องการที่จะติดตั้งและใช้บริการคลาวด์ที่หลากหลายยิ่งขึ้นตามไปด้วย …

“จีเอเบิล” เผยกลยุทธ์ปั้นขุมกำลังนับพัน เพื่อเสริมพลัง Digital Transformation [Guest Post]

เพราะพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีเทคโนโลยีเฉพาะทางกว่า 1,000 ชีวิตของจีเอเบิล คือ หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรจีเอเบิลมาตลอด 34 ปี การหลอมรวมกันระหว่างความเชี่ยวชาญด้านไอทีของพนักงานจีเอเบิลกับเทคโนโลยีโซลูชันระดับโลก ได้ก่อให้เกิดผลงานการสร้าง Digital Transformation ให้กับพันธมิตรในหลายภาคธุรกิจระดับประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 30,000 โปรเจ็ค ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สะท้อนความเชื่อมั่นของพันธมิตรที่มีต่อจีเอเบิล …