Black Hat Asia 2023

Microsoft เปิดตัว Azure Health Data Services แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ

Microsoft ประกาศความพร้อมใช้งานทั่วไปของ Azure Health Data Services ซึ่งเป็นบริการแพลตฟอร์ม (PaaS) ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับข้อมูลด้านสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) อยู่บนระบบคลาวด์

Picture Credit : Microsoft

Azure Health Data Services เป็นกระบวนการวิธีใหม่ในการทำงานกับข้อมูลด้านสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อให้ทีมงานขององค์กรได้มีแพลตฟอร์มเพื่อรองรับทั้งปริมาณงานด้านธุรกรรม และการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการจัดเก็บไว้ในที่เดียวกัน และเปิดใช้งานการประมวลผลบนระบบคลาวด์สำหรับการเปลี่ยนแปลงวิธีการในรูปแบบต่างๆ และส่งมอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้ให้กับระบบ AI เพื่อทำการเรียนรู้ในรูปแบบกระบวนการทั้งหมดภายในระบบงานการดูแลด้านสุขภาพ

Azure Health Data Services ช่วยเพิ่มความเร็วในการวิเคราะห์และการประมวลผลได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที ทำให้สามารถค้นหาและสืบค้นข้อมูลโดยใช้โครงสร้างของ Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) ซึ่งแต่ก่อนในรูปแบบดั้งเดิม คำร้องขอข้อมูลด้านสุขภาพที่มาจากแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่ด้านคลินิก มักจะใช้ระยะเวลาเป็นวันหรือร่วมเดือน เนื่องจากระบบสุขภาพจะต้องทำการสืบค้นข้อมูลที่มาจากหลายแห่งเพื่อนำมารวบรวมข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นชุดเดียว สำหรับข้อมูลการบริการผู้ป่วยต่อคน

Azure Health Data Services จะจัดการข้อมูลสุขภาพประเภทต่างๆ โดยถูกจัดเก็บไว้ในรูปแบบ Siloed Formats และ Databases อาทิเช่น ข้อมูลยา และคุณลักษณะของผู้ป่วยที่อยู่ในฐานข้อมูลยา หรือ EHR, CT scan ในรูปแบบ DICOM, รายงานรังสีวิทยา และข้อมูลอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในคลังข้อมูลที่ถูกแยกจากกัน เมื่อข้อมูลทั้งหมดได้รับการจัดระเบียบเพื่อพร้อมที่จะถูกใช้งานแล้ว Azure Health Data Service จะสามารถป้อนแบบคำขอข้อมูลเหล่าขึ้นได้ในไม่กี่นาที และข้อมูลจะสามารถเชื่อมต่อไปยังที่ที่คุณต้องการได้ทันที

ข้อมูลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครอง (PHI) อยู่บนระบบ Microsoft Cloud for Healthcare จะได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และนำไปสู่กระบวนการพัฒนาบนระบบ AI เพื่อส่งข้อมูล PHI ไปยัง Azure Synapse Analytics โดยใช้ Synapse Link สำหรับ FHIR ซึ่งสามารถส่งไปยัง Microsoft Power BI ในการแสดงข้อมูล หรือส่งข้อมูลไปยัง Microsoft Teams และ Microsoft Dynamics 365 เพื่อให้การมีส่วนร่วมบนเครื่องมือการปฏิบัติงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทสรุปด้านความสำเร็จในการพัฒนา Azure Health Data Services ของ Microsoft มาจากการความร่วมมือจากคู่ค้าและกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ สำหรับการแชร์ข้อมูลประสบการณ์และการให้คำปรึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมาพัฒนาให้เป็นรากฐานที่มีประสิทธิภาพบนระบบ Azure Health Data Services เพื่อขจัดอุปสรรคภายในกระบวนการทำงานร่วมกับข้อมูลด้านสุขภาพ และสามารถช่วยให้การดำเนินงานภายในองค์กรมีความรวดเร็วมากขึ้น

ที่มา : Microsoft Launches Patient Data Management Platform — Redmondmag.com


About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

MFEC: พลิกโฉมการจัดการ Infrastructure ตอบโจทย์ Modernize Application ด้วย VMware Tanzu

แนวคิดการยกเครื่องแอปพลิเคชันเดิมสู่บริบทของการทำงานสมัยใหม่หรือที่เรียกว่า Modernization นั้นเริ่มกลายเป็นนโยบายหลักขององค์กร เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมาการก้าวเข้ามาของเทคโนโลยี Container นั้นได้สนับสนุนให้แนวคิดนี้ทำได้สะดวกขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถนำพลังจากเทคโนโลยีคลาวด์มาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ในความเป็นจริงแล้วผู้ดูแลระบบไอทีขององค์กรกลับกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมาย ซึ่ง VMware Tanzu คือแพลตฟอร์มที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของการทำ Modernization ประสบความสำเร็จได้ โดยที่ยังรักษาระบบการทำงานแบบเดิม …

บริหารจัดการ Multi-Cloud ครบวงจรอย่างมั่นใจ ด้วย VMware Aria จาก Fujitsu

แม้ Multi-Cloud จะไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับธุรกิจองค์กรแล้วในทุกวันนี้ แต่การบริหารจัดการ Multi-Cloud ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างรอบด้านนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายของผู้บริหารฝ่าย IT ในหลายองค์กร เพราะ Cloud แต่ละระบบนั้นต่างก็มีความแตกต่างในเชิงรายละเอียด และยากต่อการรวบรวมข้อมูลการใช้งานมาวิเคราะห์แบบรวมศูนย์