Breaking News

Tag Archives: smart tourism phayao

SIPA จับมือ ม.พะเยา และไอบีเอ็ม พัฒนาแอพลิเคชั่นนำร่อง “Smart Tourism Phayao” ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น พร้อมเล็งต่อยอดทุกจังหวัดภาคเหนือ [Official News]

กรุงเทพฯ – วันที่ 24 ธันวาคม 2557: สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการย่อยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Smart Tourism Phayao” กับมหาวิทยาลัยพะเยา อันเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ทั้งด้านการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ การพัฒนาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน

Read More »