[PR] สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) สื่อกลาง เชิญพสกนิกร ร่วมถวายพระพรฯ ออนไลน์

ซิป้าขอเป็นสื่อกลางเชิญพสกนิกรร่วมลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี ๕๙ ผ่านทางเว็บไซต์ www.sipa.or.th

sipa-long-live-the-king

เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่บริเวณชั้น ๒ ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) หรือ ซิป้า จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี โดยมีนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติหรือซิป้า ทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรฯ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานฯเข้าร่วมงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศ กรมที่ดิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เข้าร่วมลงนามด้วย

สำหรับการลงนามถวายพระพรฯ เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดี ดังนั้นทางซิป้าขอเป็นสื่อกลางส่งต่อโอกาสในการถวายพระพรฯ ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.sipa.or.th ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปี ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หากผู้สนใจเข้าไปในเว็บไซต์ของซิป้า จะเห็นช่องทางให้เลือกลงนามถวายพระพรฯ ซึ่งการลงนามครั้งนี้มีจุดเด่นตรงที่เราสามารถเลือกรูปแบบการ์ดที่จะใช้ได้ถึง ๙ รูปแบบ โดยเป็นพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ นอกจากนี้ผู้ร่วมลงนามสามารถเลือกข้อความถวายพระพร พร้อมทั้งลงชื่อของผู้ร่วมลงนามได้ นอกจากนี้ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) ได้จัดสถานที่ให้บริการร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ที่บริเวณชั้น ๒ ทิศเหนือ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


About TechTalkThai_PR

Check Also

[PR] 3 เทคโนโลยียกระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกพร้อมสร้างประสบการณ์ลูกค้า โดยอะโดบี

ภายในปี 2565 อุตสาหกรรมค้าปลีกจะเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมที่เติบโตรวดเร็วที่สุดทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าไอโอที (IoT) จะกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจของผู้ค้าปลีกทั่วโลก อย่างไรก็ดีสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ค้าปลีกคือ การสรรหากลยุทธ์มาสร้างความน่าสนใจดึงดูดสายตาลูกค้าพร้อมกับรักษาฐานลูกค้าในเวลาที่ตลาดมีการแข่งขันสูงเช่นทุกวันนี้

[PR]หัวเว่ย คิกออฟโครงการทดสอบ 5G Testbed จัดสัมมนาฝึกอบรมความเป็นผู้นำทางธุรกิจ เตรียมความพร้อมภาครัฐและเอกชนไทย

กรุงเทพฯ/ 28 มกราคม 2562 – หัวเว่ย ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โชว์ความพร้อมการทดสอบเทคโนโลยี 5G เตรียมเปิดการทดสอบการใช้งาน (Testbed) ของหัวเว่ย ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ …