Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

[PR] เออาร์ไอที ร่วมยินดี เยาวชนไทยชนะการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 เป็นตัวแทนไทย ชิงแชมป์ทักษะคอมพิวเตอร์ บนเวทีระดับโลก

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ผู้บริหารจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ในการใช้งานโปรแกรมชุด Microsoft Office ภายใต้ชื่อกิจกรรม MOS Olympic Thailand Competition 2018 เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยไปประชันความสามารถบนเวทีระดับโลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

กิจกรรมการแข่งขันได้จัดขึ้นในวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 โดยผลการแข่งขัน ผู้ที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย คือ นายอาภากรณ์ เก่งการนา จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล คว้าแชมป์ในโปรแกรม Microsoft Word 2016    

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมการแข่งขัน MOS Olympic Thailand Competition 2018 เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายและเทรนด์ของโลกยุคดิจิทัล 4.0 เป็นการเปิดเวทีให้เยาวชนได้แสดงทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริงและเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กไทยแสดงความสามาถให้ทั่วโลกได้ยอมรับ ซึ่งที่ผ่านมาตัวแทนเยาวชนไทยสามารถคว้าแชมป์โลกได้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นความภาคภูมิใจ และน่าชื่นชมเป็นอย่างมาก” 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันทุกแง่มุมของการใช้ชีวิต ดังนั้นการผลักดันและส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้ตระหนักความสำคัญ และนำทักษะคอมพิวเตอร์ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในรูปแบบของการจัดกิจกรรม จะทำให้เยาวชนไทยสนใจมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ตัวแทนจากประเทศไทยจะเข้าร่วมการแข่งขันโปรแกรม MOS Olympic Worldwide Competition 2018 ในเดือนสิงหาคม 2561 ณ เมือง Orlando รัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.arit.co.th หรือ เพจ aritthailand

###About TechTalkThai PR 2

Check Also

[Guest Post] ผลการศึกษาไอบีเอ็มชี้ ผู้บริโภคอาจเสี่ยงต่อการถูกโจมตีโดยสแปม COVID-19

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 14 พฤษภาคม 2563: ไอบีเอ็มเปิดเผยผลการศึกษา พบจำนวนสแปมที่เกี่ยวกับ COVID-19 เพิ่มขึ้นกว่า 6,000% นับตั้งแต่ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ออกมาประกาศยกระดับการแพร่ระบาดของ COVID-19 …

[Guest Post] บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค เผยคาดการณ์ความมั่งคงปลอดภัย ปี 2563

เควิน โอ แลรีย์ (Kevin O’Leary) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยระบบสารสนเทศ (Chief Security Officer) และ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ประจำเอเชียแปซิฟิก และคงศักดิ์ ก่อตระกูล ผู้จัดการวิศวกรระบบ …