[PR] เออาร์ไอที เดินหน้าพัฒนาคน ตรงสายงาน เปิดอบรมฟรี! 8 หลักสูตรของคนไอที ตอบโจทย์ตลาดแรงงานยุคดิจิทัล 4.0

นายวรเทพ มงคลวาที ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เออาร์ไอที จำกัด กล่าวว่า “ปัจจุบันสังคมของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเอง หรือการแข่งขันในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีข้อมูลใหม่ ๆ มากมาย ให้ต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเพิ่มพูนความรู้ และหมั่นพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้น ๆ”

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด  เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร  จึงดำเนินการจัดฝึกอบรมบุคลากรที่มีความประสงค์จะร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ
รวมไปถึงศักยภาพในการทำงานให้เหมาะสมและตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานต่อไป

 

 

สำหรับ 8 หลักสูตรที่อบรม ประกอบด้วย

1. Java Developer

2. Android Developer

3. IOS Developer

4. .Net Developer

5. System Analyst

6. Network Engineer

7. Security Engineer

8. Front – End Developer  

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษา และสอบถามข้อมูลของโครงการฯได้ที่ คุณรัตนาภรณ์ เถื่อนบุญ

โทร. 02-6826350 ต่อ 511-513

เว็บไซต์โครงการ www.arit.co.th/itrequirement

Facebook : www.facebook.com/IT-Recruitment-220186398757818/

Line@  : @jwt2291b


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ฟรี eBook: Cyberthreats Report 2022 โดย Acronis

Acronis ผู้ให้บริการโซลูชัน Data Protection ชื่อดัง ออกรายงาน “Acronis Cyberthreats Report 2022” พร้อมสรุปแนวโน้มภัยคุกคามไซเบอร์ล่าสุดจากปี 2021 มาสู่ 2022 ช่องโหว่บน …

GIGABYTE สนับสนุน HPC NCHC Animation Challenge ครั้งที่ 10 ส่งเสริมเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไต้หวันบนเวทีโลก

ที่งาน “HPC NCHC Animation Challenge” ครั้งที่ 10 ประจำปี 2021 ซึ่งจัดโดย National Center for High-Performance Computing …