ขอเชิญร่วมงานสัมมนาฟรี SIEMENS Simcenter for Electronics Workshop 30 พ.ค. 2019

SIEMENS ขอเชิญเหล่าวิศวกรผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ภายในโรงงานทุกกประเภท รวมถึงผู้ดูแลด้านระบบ Software สำหรับใช้งานภายในโรงงาน เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี “SIEMENS Simcenter for Electronics Workshop” เพื่อเรียนรู้และทดลองใช้งาน SIEMENS Simcenter สำหรับการนำไปใช้สร้างโมเดลออกแบบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจำลองการทดสอบได้ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงทำความรู้จักกับแนวคิด Digital Twin ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังต่อไปนี้

SIEMENS Simcenter for Electronics Workshop

วันที่ 30 พฤษภาคม 2019
เวลา 8.30 – 17.00
สถานที่ Marriott Hotel Sukhumvit 57

ก้าวสู่โลกของ Digital Twin ในงานสัมมนาฟรี SIEMENS Simcenter for Electronics Workshop เพื่อเรียนรู้การใช้งานโซลูชันด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ จาก SIEMENS ให้คุณสามารถทำการออกแบบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทำนายผลลัพธ์การออกแบบและการใช้งานได้ล่วงหน้า ช่วยให้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่คุณทำการออกแบบนั้นมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น ลดต้นทุนให้ต่ำลง และสามารถทราบถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการออกแบบได้ล่วงหน้า

ในสัมมนาครั้งนี้จะเป็นรูปแบบของ Workshop เต็มวัน ที่จะนำเสนอโซลูชันอันหลากหลายของ SIEMENS ในการออกแบบและทดสอบด้าน Thermal Engineering, Mechanical Engineering ไปจนถึง Multiphysics พร้อมแนวคิด Digital Twin ก้าวสู่โลกของการทำ Digital Transformation อย่างเต็มตัว

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีทันที

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://www.powerplusfb.com/home/siemens-simcenter-for-electronics-workshop/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Siemens-simcenter@powerplus.co.th หรือโทร 02-157-9550


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] DGA เผยโฉมระบบพอร์ทัลข้อมูลกลาง เพื่อการเข้าถึงสวัสดิการของประชาชน

ประเทศไทยดูเหมือนจะมีสวัสดิการครอบคลุมประชาชนกลุ่มต่าง ๆ แต่ในความเป็นจริงยังมีประชาชนหลายคนที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้ ยังมีคนที่ตกหล่นจากการได้รับสวัสดิการ หรือแม้จะได้รับสวัสดิการแต่ก็ยังไม่เพียงพอ ครอบคลุมกับการดำรงชีวิต ทำให้มีช่องว่างอีกมากมายที่จะสามารถพัฒนาและสนับสนุนเพิ่มเติมได้เพื่อให้สวัสดิการมีคุณภาพดีขึ้น

Cisco เปิดตัว Catalyst 9200CX Switch ขนาดเล็ก

Cisco เปิดตัว Catalyst 9200 Switch ขนาดเล็ก ระบายความร้อนแบบ Fanless มาพร้อม 3 รุ่นย่อย