ขอเชิญร่วมงานสัมมนาฟรี SIEMENS Simcenter for Electronics Workshop 30 พ.ค. 2019

SIEMENS ขอเชิญเหล่าวิศวกรผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ภายในโรงงานทุกกประเภท รวมถึงผู้ดูแลด้านระบบ Software สำหรับใช้งานภายในโรงงาน เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี “SIEMENS Simcenter for Electronics Workshop” เพื่อเรียนรู้และทดลองใช้งาน SIEMENS Simcenter สำหรับการนำไปใช้สร้างโมเดลออกแบบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจำลองการทดสอบได้ในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงทำความรู้จักกับแนวคิด Digital Twin ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2019 โดยมีรายละเอียด กำหนดการ และวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมงานดังต่อไปนี้

SIEMENS Simcenter for Electronics Workshop

วันที่ 30 พฤษภาคม 2019
เวลา 8.30 – 17.00
สถานที่ Marriott Hotel Sukhumvit 57

ก้าวสู่โลกของ Digital Twin ในงานสัมมนาฟรี SIEMENS Simcenter for Electronics Workshop เพื่อเรียนรู้การใช้งานโซลูชันด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ จาก SIEMENS ให้คุณสามารถทำการออกแบบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมทำนายผลลัพธ์การออกแบบและการใช้งานได้ล่วงหน้า ช่วยให้ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่คุณทำการออกแบบนั้นมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น ลดต้นทุนให้ต่ำลง และสามารถทราบถึงประเด็นปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการออกแบบได้ล่วงหน้า

ในสัมมนาครั้งนี้จะเป็นรูปแบบของ Workshop เต็มวัน ที่จะนำเสนอโซลูชันอันหลากหลายของ SIEMENS ในการออกแบบและทดสอบด้าน Thermal Engineering, Mechanical Engineering ไปจนถึง Multiphysics พร้อมแนวคิด Digital Twin ก้าวสู่โลกของการทำ Digital Transformation อย่างเต็มตัว

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีทันที

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรีๆ ทันทีที่ https://www.powerplusfb.com/home/siemens-simcenter-for-electronics-workshop/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Siemens-simcenter@powerplus.co.th หรือโทร 02-157-9550


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

VMware Cloud Disaster Recovery (VCDR): ทางเลือกในการวางระบบ DR ที่รวดเร็วและง่ายดาย พร้อมให้บริการแล้วโดย Yip In Tsoi

เพื่อช่วยให้ธุรกิจไทยสามารถออกแบบ วางระบบ และใช้งานระบบ Disaster Recovery หรือ DR ได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย VMware และ Yip In Tsoi จึงร่วมมือกันเพื่อนำเสนอโซลูชัน VMware Cloud Disaster Recovery ซึ่งเป็นบริการ Cloud DR ในแบบ SaaS ที่ใช้งานได้ง่าย คิดค่าใช้จ่ายตามการใช้งานจริง และรองรับระบบได้ทุกขนาด ทำให้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้งาน VMware อยู่ก็สามารถทำ DR ได้อย่างง่ายดายในเวลาอันรวดเร็ว

[Guest Post] IBM Security Solution ที่สุดของความปลอดภัยสำหรับ Cloud Native technology: IBM POWER10, IBM Storage, IBM QRadar

IBM Security Solution ที่สุดของความปลอดภัยสำหรับ Cloud Native technology: IBM POWER10, IBM Storage, IBM QRadar