ดาวเทียมอาจให้บริการเครือข่ายความเร็ว 1Tbps ไปยังภูมิภาคที่ห่างไกลทั่วโลกได้

ViaSat ผู้ผลิตดาวเทียม ได้จับมือกับ Boeing เพื่อประกาศความร่วมมือในการส่งดาวเทียม ViaSat-3 ขึ้นไปโคจรบนอวกาศ และทำการส่งสัญญาณเครือข่ายความเร็ว 1 Tbps จากอวกาศเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ห่างไกลได้

Credit: https://www.viasat.com/news/reinventing-space-meeting-growing-demands-of-warfighters-civilians-and-emergency-responders
Credit: https://www.viasat.com/news/reinventing-space-meeting-growing-demands-of-warfighters-civilians-and-emergency-responders

ทั้งนี้การส่งสัญญาณความเร็ว 1 Tbps ไปให้ผู้ใช้งานนั้น ทางฝั่งผู้ใช้งานก็อาจไม่สามารถรับความเร็วระดับนี้ได้ ทาง ViaSat จึงตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะให้ผู้ใช้งานตามที่อยู่อาศัยนั้นเชื่อมต่อด้วยความเร็วเพียงระดับ 100Mbps เท่านั้น ซึ่งความเร็วระดับนี้ก็ถือว่าเหนือกว่าการเชื่อมต่อหลายๆ แห่งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกแล้ว

ViaSat ได้ทำการพัฒนาดาวเทียม ViaSat-3 นี้จำนวน 2 ชุด และเตรียมส่งขึ้นอวกาศไปด้วยบริการของ Boeing ภายในช่วยปลายปี 2019 โดยนอกจากบริการสำหรับประชาชนตามที่อยู่อาศัยแล้ว ViaSat-3 จะยังคงมีบริการสำหรับองค์กรที่ความเร็วระดับ 1Gbps อีกด้วย

อันที่จริงแล้ว ViaSat ยังมีโครงการส่งดาวเทียม ViaSat-2 ขึ้นไปยังอวกาศด้วยบริการของ SpaceX ในอีกไม่กี่เดือนถัดจากนี้ และ ViaSat-2 จะมีความเร็วเพียง 1 ใน 3 ของ ViaSat-3 เท่านั้น

ที่มา: http://www.extremetech.com/extreme/222889-new-satellites-could-bring-1-terabit-of-internet-bandwidth-to-remote-regions


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

“ฟอร์ติเน็ตจับมือมหาวิทยาลัยศรีปทุม” เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะ เพื่อต่อสู้ภัยไซเบอร์ของบุคลากรไทย [Guest Post]

“เปิดโอกาสให้บุคลากรไทยเข้าถึงหลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกล่าสุดของฟอร์ติเน็ต เพื่อปั้นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพรุ่นเน็กซ์เจนเนอเรชั่น” ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับโลกให้นักศึกษาของไทย ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพิ่มทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในประเทศไทยจากหลักสูตรที่ได้รับรางวัลของฟอร์ติเน็ต เพื่อเตรียมให้นักศึกษาพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ลดช่องว่างด้านทักษะ ช่วยสร้างโลกดิจิทัลของไทยให้ปลอดภัย

รู้จัก digi.data.go.th แพลตฟอร์มคอมมูนิตี้ใหม่สำหรับคนสาย Data – เรียนรู้ แบ่งปัน ร่วมมือ เพื่อใช้ข้อมูลพัฒนาธุรกิจและประเทศ

เมื่อข้อมูลเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตมากขึ้น ทั้งในแง่ของชีวิตประจำวันทั่วไป การทำงานของธุรกิจ และการให้บริการของภาครัฐ การส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง ปลอดภัย บริหารจัดการข้อมูลอย่างมีมาตรฐาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปมีทักษะที่เพียงพอต่อการทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากข้อมูล จึงได้กลายมาเป็นหนึ่งภารกิจของภาครัฐเช่นกัน  ในวันนี้ ขอเชิญทุกท่านมาทำความรู้จักกับแพลตฟอร์ม digi.data.go.th จากสถาบันนวัตกรรมและธรรมาภิบาลข้อมูล (DIGI) ที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมความรู้ให้กับธุรกิจและบุคคลทั่วไป …