Tag Archives: satellite communication

SoftBank ลงทุน 42,000 ล้านบาทในโครงการโครงข่าย Internet ผ่านดาวเทียมทั่วโลกของ Richard Branson

โครงการ OneWeb ซึ่งเป็นโครงการของ Richard Branson สำหรับวางโครงข่ายระบบ Internet ทั่วโลกด้วยการใช้ Satellite ขนาดเล็กจำนวน 2,400 ดวงสร้างโครงการข่ายอวกาศ ได้รับเงินลงทุนจากทาง SoftBank ของ Masayoshi Son ไปเป็นมูลค่า 1,200 ล้านเหรียญหรือราว 42,000 ล้านบาท

Read More »

รู้จัก Cisco NERV รถยนต์สื่อสารสำหรับให้บริการเครือข่ายในยามประสบภัยพิบัติ

ในยามที่เกิดภัยพิบัติใดๆ สาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างการสื่อสารนั้นมักจะกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในลำดับต้นๆ สำหรับการปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย แนวคิดของการสร้างรถยนต์ที่สามารถให้บริการด้านการสื่อสารในเหตุภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่าง Cisco Network Emergency Response Vehicle (NERV) จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อการนี้

Read More »

ดาวเทียมอาจให้บริการเครือข่ายความเร็ว 1Tbps ไปยังภูมิภาคที่ห่างไกลทั่วโลกได้

ViaSat ผู้ผลิตดาวเทียม ได้จับมือกับ Boeing เพื่อประกาศความร่วมมือในการส่งดาวเทียม ViaSat-3 ขึ้นไปโคจรบนอวกาศ และทำการส่งสัญญาณเครือข่ายความเร็ว 1 Tbps จากอวกาศเพื่อเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ห่างไกลได้

Read More »

อินเตอร์เน็ตดาวเทียมผ่านแสงเลเซอร์ ได้ความเร็วถึง 600 Mbps

EDRS (European Data Relay System) หรือที่รู้จักกันในชื่อ SpaceDataHighway เสนอโปรเจ็คท์การใช้ดาวเทียมวงโคจรต่ำ (LEO) ร่วมกับดาวเทียมประจำที่ (GEO) ในการรับส่งข้อมูลจากพื้นผิวโลกผ่านทางแสงเลเซอร์ ซึ่ง Airbus ได้ทำการทดสอบโปรเจ็คท์ที่แล้ว พบว่าได้ความเร็วในการส่งข้อมูลถึง 600 Mbps ดาวเทียมวงโคจรต่ำต้องรอส่งข้อมูล ดาวเทียมวงโคจรต่ำอยู่สูงจากพื้นโลกไม่เกิน 2,000 กิโลเมตร ใช้สังเกตการณ์ สำรวจสภาพแวทล้อม และถ่ายภาพ เป็นต้น ไม่สามารถใช้งานครอบคลุมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ตลอดเวลา เนื่องจากไม่ได้อยู่ประจำตำแหน่งเดิมตลอดเวลา ทำให้บางครั้งการส่งข้อมูลมายังฐานรับข้อมูลบนพื้นโลก อาจต้องรอเวลานานถึง 90 นาที ส่งข้อมูลผ่านแสงเลเซอร์โดยใช้ LEO กับ GEO EDRS จึงได้นำเสนอโปรเจ็คใช้ดาวเทียมวงโคจรต่ำร่วมกับดาวนเทียประจำที่ซึ่งอยู่บนชั้นอวกาศสูงจากพื้นโลก 35,000 กิโลเมตร และเชื่อมต่อกันผ่านแสดงเลเซอร์ โดยที่ดาวเทียมวงโคจรต่ำมีหน้าที่รวบรวมข้อมูลเหมือนปกติ แต่แทนที่จะเก็บข้อมูลไว้กับตัวเอง ก็ส่งต่อให้ดาวเทียมประจำที่แทน ซึ่งดาวเทียมประจำที่สามารถเชื่อมต่อกับฐานรับข้อมูลบนพื้นดินได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถส่งข้อมูลกลับมาบนพื้นโลกได้ทันแบบเรียลไทม์ ความเร็วสูงสุดถึง 1.8 Gbps Airbus ได้นำโปรเจ็คท์นี้มาพัฒนา พบว่าสามารถรับส่งข้อมูลรูปภาพได้ด้วยความเร็วสูงถึง 600 Mbps และจากการทดสอบพบว่า มีความเป็นไปได้ที่จะส่งข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.8 Gbps ผ่านทางแสงเลเซอร์ นอกจากนี้การส่งข้อมูลไม่จำเป็นต้องใช้ดาวเทียมวงโคจรต่ำก็ได้ …

Read More »