Black Hat Asia 2023

[Guest Post] บทบาททางเศรษฐกิจของ Salesforce จะสร้างงาน 24,260 ตำแหน่ง และรายได้เกือบ 5 หมื่นล้านบาท (1.6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) จากธุรกิจใหม่ ระหว่างปี 2018-2024 ในประเทศไทย

  • IDC รายงาน บทบาททางเศรษฐกิจของ Salesforce จากเอกสาร The Salesforce Economic Impact ซึ่งพบว่า ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งในประเทศไทยจะเติบโตขึ้น 19% จากมูลค่า 3 พัน ล้านบาท (202 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ในปี 2018 สู่ 1.81ล้านบาท (579 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) ในปี 2024 ซึ่งสร้างประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับประเทศไทย (การคาดการณ์ดังกล่าวนี้ได้พิจารณาถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้ว)
  • รายงานจาก IDC คาดการณ์ว่า ตลอดระยะเวลา 6 ปีนี้ Salesforce และระบบนิเวศทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง จะสร้างงานให้กับบริษัทที่เป็นลูกค้า Salesforce ในประเทศได้โดยตรงได้ถึง 24,260 ตำแหน่ง
  • นอกจากนี้ การใช้งานระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของลูกค้า Salesforce จะเพิ่มรายได้สุทธิราว 5 หมื่นล้านบาท (6 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ) จากธุรกิจใหม่ให้กับเศรษฐกิจในประเทศ
  • นอกเหนือจากการใช้งบประมาณเพื่อสมัครบริการคลาวด์คอมพิวติ้ง ธุรกิจและองค์กรจะใช้งบประมาณเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าและบริการเสริมที่พ่วงมาด้วย ทำให้ระบบนิเวศน์ของ Salesforce ในประเทศไทยเมื่อปี 2019 เติบโตมากกว่าธุรกิจของ Salesforce เองถึง 7 เท่า และในปี 2024 คาดว่ามูลค่านี้จะเพิ่มเป็น 7.1 เท่า
  • การจ้างงาน และตำแหน่งงานทางอ้อม (indirect job) ซึ่งเกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานและบริการเพื่อรองรับลูกค้า Salesforce และการที่พนักงานใหม่ในองค์กรใช้จ่ายเงินในระบบเศรษฐกิจทั่วไป จะก่อให้เกิด ตำแหน่งงานทางอ้อมอีกกว่า 33,570 ตำแหน่ง นอกเหนือจากการจ้างงานโดยตรงจำนวน 24,260 ตำแหน่งที่กล่าวไปแล้ว
  • ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอภายใต้ระบบนิเวศธุรกิจของ Salesforce ในประเทศไทย เป็นบริการในหมวดธุรกิจเฉพาะ (57%) เป็นหลัก และยังรวมไปถึงการสมัครสมาชิกเพื่อเช่าใช้งานคลาวด์เพิ่มเติม (18%) รวมทั้งบริการซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และเครือข่ายแบบในองค์กร (25%)
  • IDC คาดการณ์ว่าการลงทุนในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งจะให้ผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญสืบเนื่องไปจนถึงปี 2024 อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานั้น มูลค่าการใช้จ่ายในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสาธารณะในประเทศไทยจะคิดเป็นสัดส่วนเพียงแค่ 5% ของการใช้จ่ายด้าน IT ทั้งหมดของประเทศ ซึ่งหมายความว่า คลาวด์คอมพิวติ้งสยังมีโอกาสอีกมากในการเติบโต โดยมี Salesforce และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันการเติบโด

ไดนามิกของระบบนิเวศ Salesforce

ระบบนิเวศที่หลากหลายของ Salesforce คือตัวผลักดันที่ทำให้ Salesforce สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ:

  • ระบบนิเวศของ Salesforce ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ที่หลากหลายซึ่งเป็นส่วนสำคัญในระบบเศรษฐกิจของ Salesforce อันได้แก่ บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลกหลายแห่งที่ใช้ระบบของ Salesforce เป็นตัวช่วยในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นดิจิทัล, ผู้จำหน่ายซอฟท์แวร์อิสระ (ISVs) ที่ใช้แพลตฟอร์ม Customer 360 ของ Salesforce เป็นรากฐานในการสร้างหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังปูทางให้ Salesforce เข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่ ๆ, กลุ่มคอมมิวนิตี้กว่า 1,200 กลุ่มซึ่งมีเป้าประสงค์และความชำนาญที่แตกต่างกัน, เหล่าตัวแทน Salesforce MVPs กว่า 200 ชีวิต, ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ และผู้สนับสนุนแบรนด์อีกมากมาย
  • Salesforce AppExchange เปิดตัวในปี 2006 และเป็นมาร์เก็ตเพลสของระบบคลาวด์สำหรับองค์กรระดับโลก อีกทั้งเป็นแพลตฟอร์มของโซลูชั่นกว่า 4,000 โซลูชั่น ไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชั่น,   เทมแพลต, บอท, และคอมโพเน็นท์ซึ่งถูกดาวน์โหลดกว่า 7 ล้านครั้ง เทียบเป็นสัดส่วนราว 95% ของกลุ่มบริษัทฟอร์จูน 100, 84% ของฟอร์จูน 500 และลูกค้าของ Salesforce ราว 88% ใช้งานโซลูชั่น AppExchange  
  • Trailhead เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่ Salesforce สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตให้แก่กลุ่มคนวัยทำงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสในการสร้างงานและรายได้ให้กับตนเองด้วยตำแหน่งงานระดับสูงในระบบนิเวศของ Salesforce โดยตั้งแต่เปิดตัวเมื่อปี 2014 แพลตฟอร์ม Trailhead ได้มีผู้เข้าไปเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะให้กับตนเองซึ่ง Salesforce เรียกบุคคลเหล่านี้ว่า Trailblazers แล้วกว่า 2 ล้านคน มีตราสัญลักษณ์ (badge) เพื่อแสดงการจบหลักสูตรกว่า8 ล้านตราถูกแจกจำหน่ายออกไป โดย 3 ใน 4 ของผู้เรียนทั้งหมดได้นำเอาทักษะที่เรียนรู้จากแพลตฟอร์มไปสร้างอาชีพใหม่ ๆ ให้แก่ตัวเอง

คำกล่าวของผู้บริหาร:

มร. สุจิธ อับบลาฮัม, รองประธานอาวุโส, ผู้จัดการทั่วไปประจำภูมิภาคอาเซียน, เซลส์ฟอร์ซ กล่าวว่า ธุรกิจในประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิทัลอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับธุรกิจจากนานาประเทศ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีคลาวด์คอมพิวติ้งเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ ซึ่ง Salesforce เองเห็นถึงการเติบโตอย่างมหาศาลของธุรกิจ Salesforce ในประเทศอันเนื่องมาจากระบบนิเวศที่แข็งแกร่งของเรา อันได้แก่ พาร์ทเนอร์ ลูกค้า และ Trailblazers ซึ่งจากรายงานฉบับนี้ เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่านอกเหนือจาก Salesforce จะเป็นตัวช่วยสำคัญเพื่อสนับสนุนธุรกิจให้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเข้าถึงลูกค้าได้แล้ว  Salesforce ยังมีส่วนในการสร้างงาน ทักษะ และโอกาสเพื่อการเติบโตของประเทศ

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 

เกี่ยวกับเซลส์ฟอร์ซ

Salesforce (เซลส์ฟอร์ซ) คือผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ Customer Relationship Management (CRM) ระดับโลก ช่วยให้ธุรกิจเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล เซลส์ฟอร์ซ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2542 เพื่อให้บริการธุรกิจทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ในการเข้าถึงลูกค้าผ่านการใช้ประโยชน์ของเทคโนโลยีอย่าง คลาวด์, เทคโนโลยีเคลื่อนที่ไร้สาย, เทคโนโลยีด้านโซเชียล, IoT, AI, เทคโนโลยีการสั่งงานด้วยเสียงและบล็อกเชน เพื่อสร้างการเข้าถึงผู้บริโภคแบบ 360 องศา  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลส์ฟอร์ซ เข้าไปที่ https://www.salesforce.com


About Maylada

Check Also

บริษัทในเอเชีย-แปซิฟิกเสี่ยงต่อความเสียหายทางธุรกิจในระยะยาวเพราะการพึ่งพา Third-Party Cookies [Guest Post]

แบรนด์ส่วนใหญ่ (76%) ในเอเชีย-แปซิฟิก (APAC) ยังคงพึ่งพา Third-Party Cookies เป็นอย่างมาก ผู้บริหารที่ใช้คุกกี้จำนวนมาก (56%) มองว่าคุกกี้เป็น “evil จำเป็น” (necessary evil) …

ไซเบอร์ อีลีทและไอบีเอ็มแนะทางออกจัดการไซเบอร์ด้วย SOC Modernization

หลายองค์กรเริ่มต้นปี 2023 ด้วยความหวาดหวั่นจากรายงานของสถาบันต่าง ๆ ด้านแนวโน้มภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งได้มีการคาดการณ์ไปในทิศทางเดียวกันว่าสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั่วโลกจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในปีนี้ อ้างอิงจากการรายงานผลสำรวจของ IBM X-Force Threat Intelligence Index 2023 พบว่าในทวีปเอเชียแปซิฟิกครองอันดับหนึ่งในด้านอัตราการเกิดเหตุการณ์การโจมตี โดยคิดเป็น …