[PR] หลักการเลือกใช้บริการคลาวด์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การเลือกใช้บริการคลาวด์ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

การจัดหาระบบไอทีขององค์กรในอดีตต้องผ่านหลายกระบวนการที่ซับซ้อน เพียงแค่การรวบรวมกำหนดความต้องการ, พิจารณาจัดหาผู้ให้บริการ และทดสอบการทำงานต่าง ๆ ใช้เวลาเป็นเดือนหรืออาจจะเป็นปี นั้นเป็นเพราะในอดีตองค์กรยังไม่มีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพการทำงานอย่างคลาวด์ โดยคลาวด์นั้นเป็นระบบให้บริการที่องค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุนหรือติดตั้งฮาร์ดแวร์ให้ยุ่งยาก เพียงแค่องค์กรต้องศึกษาการใช้งานอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

Credit: everything possible/ShutterStock.com
Credit: everything possible/ShutterStock.com

คลาวด์สามารถช่วยให้นวัตกรรมไอทีมีการทำงานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว ลดความซับซ้อน และร่นเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจได้อย่างยอดเยี่ยมทั้งให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าและสามารถทำงานได้อย่างครบวงจร

แต่อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการคลาวด์นั้นมีความยุ่งยากแตกต่างจากการเลือกคู่ค้าหรือพันธมิตรธุรกิจรูปแบบอืน ที่องค์กรสามารถยกเลิกบริการเมื่อผลงานออกมาไม่ตรงตามความต้องการ ดังนั้นการเลือกผู้ให้บริการคลาวด์ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งรูปแบบการให้บริการและการสนับสนุนภายหลัง

เริ่มต้นด้วยการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ที่ไม่ง่ายเหมือนการกดปุ่ม ‘เปิด’ ที่สวิทช์ แต่ระบบต้องมีการรองรับกระบวนการทางธุรกิจและระบบไอทีเดิมขององค์กร รวมทั้งช่วยเพิ่มกลไกการทำงานที่ง่ายดายขึ้น

ซึ่งหากองค์กรเริ่มใช้ระบบคลาวด์โดยไม่คำนึงถึงการทำงานร่วมกันระหว่างระบบไอทีเดิม อาจทำให้องค์กรไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

ระบบพัฒนาโปรแกรมสำหรับเทคโนโลยีรูปแบบใหม่มักต้องใช้เวลาในการปฏิบัติการ และบางครั้งจำเป็นต้องพึ่งพาการทำงานของผู้ให้บริการคลาวด์และบริษัทเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อช่วยให้ฟังก์ชั่นการทำงานสามารถดำเนินงานได้ตรงตามมาตราฐาน

และถ้าหากการทำงานระบบคลาวด์เกิดข้อขัดข้องหรือระบบบการทำงานบางประการเกิดเปลี่ยนแปลง การย้ายโอนข้อมูลและโปรแกรมไปยังผู้ให้บริการคลาวด์รายใหม่อาจะก่อให้เกิดความยุ่งยาก และกฎระเบียบการโยกย้ายข้อมูลและฐานที่ตั้งจัดเก็บข้อมูลที่กำหนดโดยรัฐบาลที่องค์กรต้องคำนึงเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ข้อสำคัญที่ควรพิจารณาในการตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการคลาวด์คือองค์กรต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการนั้นสามารถดูแลได้ครอบคลุมทั่วทุกบริการตั้งแต่ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน, แพลตฟอร์ม และซอฟต์แวร์

เจ้าหน้าทีเอชอาร์เผยว่าหลายครั้งที่องค์กรลองเสี่ยงถ่ายโอนบางโปรแกรมไปยังระบบคลาวด์ ซึ่งผลลัพธ์การทำงานเป็นไปอย่างประสบผลสำเร็จ ทำให้องค์กรมั่นใจที่จะย้ายโปรแกรมการทำงานอื่น ๆ ไปยังระบบคลาวด์ เพื่อช่วยสนับสนุนพนักงานขาย แผนกบริการ รวมทั้งระบบจัดการด้านการเงิน และด้วยกระบวนการทางธุรกิจโปรแกรมเหล่านี้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหลายแผนกอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นเพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างง่ายขึ้นเมื่อองค์กรมีโปรแกรมการทำงานที่ครอบคลุม

เมื่อองค์กรเริ่มใช้งานระบบคลาวด์อาจต้องการยืดอายุการใช้งานและกำหนดตั้งค่าการใช้งานขึ้นเอง ในขณะที่ความต้องการช่วงแรกอาจต้องการเพียงแค่การคำนวนและจัดเก็บข้อมูล ( โครงสร้างพื้นฐาน ) เราอาจตัดสินใจเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ ๆ เช่น ช่องทางของสมาร์ทโฟนและการแสดงข้อมูล ( แพลตฟอร์มที่สามารถให้บริการได้ ) ในอนาคต ซึ่งโดยปกติแล้วการทำงานภายใต้ผู้ให้บริการเดียวกันจะทำให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้งานจากหลายแหล่งผู้ให้บริการเทคโนโลยี และสามารถจัดการระบบดำเนินงานได้อย่างสะดวก

อวาย่า ( Avaya ) ผู้ให้บริการการสื่อสารทางธุรกิจ เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ใช้ระบบการดำเนินงานผ่านการระบบคลาวด์ โดยองค์กรใชบริการออราเคิลโซลูชั่น ได้แก่ Oracle’s Sales, Marketing, และ Social Relationship Management Cloud รวมทั้งใช้บริการ PaaS และการพัฒนาโปรแกรม Java โดยผลลัพธ์หลังการใช้ระบบดังกล่าวช่วยให้องค์กรเพิ่มศักยภาพในการทำงาน, ลดค่าใช้จ่ายภายในองค์, เพิ่มความคล่องตัวของโซลูชั่ นอกจากนี้ยังช่วยลดความซับซ้อนในการดำเนินการทางไอที และช่วยสนับสนุนการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอีกทั้งช่วยรักษาการเปรียบในการแข่งขันได้อีกด้วย

ในอีกมุมที่ต้องพิจารณาคือ คลาวด์ คอมพิวติ้ง ยังเป็นระบบที่ค่อนข้างใหม่ และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่จะมีการควบรวมกิจการของคู่ค้าในอีกห้าปีถัดไปเมื่อครบกำหนดสัญญา ด้วยเหตุนี้ปัจจัยเรื่องความคุ้มค่าและราคา จึงเป็นเหมือนการช่วยต่ออายุให้กับผู้ให้บริการคลาวด์ และแผนงานของสินค้า ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การพัฒนาสินค้าจะถูกเพิ่มลงในวงจร เมื่อมีความคาดหวังถึงคุณสมบัติและประสิทธิภาพใหม่

เช่นเดียวกับความสำพันธ์ของมนุษย์ การเลือกใช้คลาวด์มาเป็นพันธมิตร ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน และใช้เวลาทำความรู้จักกัน เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการพัฒนาและเติบโตไปในทิศทางเดียวกันในอนาคต

ดังนั้นการพิจารณาเลือกผู้ให้บริการคลาวด์อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจใช้บริการนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ในการทำงานที่สำคัญ
บทความโดย

คริส ชาเรียล ( Chris Chelliah ) รองประธานและหัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี และคลาวด์ ออราเคิล เอเชียแปซิกฟิก

oracle-chris-cheadle


About TechTalkThai_PR

Check Also

Microsoft เปิดตัว Dev Box ระบบ Cloud-based Developer Workstation Service ให้ทดลองใช้แบบ Preview

Microsoft เปิดตัว Dev Box ระบบ Cloud-based Developer Workstation Service ให้ทดลองใช้แบบ Preview

คู่มือ CRM ฉบับฟรีสำหรับ SME ไทย เผยวิธีช่วยหาลูกค้า ขายของให้สำเร็จ และรักษาลูกค้าใหม่ไว้ให้ได้

การสร้างฐานลูกค้าเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่สำหรับสตาร์ทอัปและ SME และยิ่งกลายเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่เดิมสำหรับในช่วงสองปีที่ผ่านมา สิ่งที่เปลี่ยนไปคือตอนนี้ลูกค้าคาดหวังจากธุรกิจมากกว่าแต่ก่อน ลูกค้าต้องการประสบการณ์ที่ดีกว่าเดิม เมื่อไปช้อปปิ้งออนไลน์หรือเมื่อมีคำถาม และลูกค้ายังต้องการเข้าถึงบริการแบบ Personalisation ตลอดเวลา และมีแนวโน้มมากขึ้นที่จะหันไปหาบริษัทที่ตอบสนองความต้องการของตนได้ ทั้งนี้ การปรับตัวให้ทันกับความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจในยุคนี้เป็นอย่างมาก