ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม Nintex Workflow Wonders เพื่อรับฟังว่า ไทยน้ำทิพย์ เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ Nintex K2 Five ได้อย่างไร [17 สิงหาคม 2564]

Nintex ขอเชิญทุกท่านที่สนใจเข้าร่วม Nintex Workflow Wonders เพื่อรับฟังกรณีศึกษาว่า ไทยน้ำทิพย์ เปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจโดยใช้ Nintex K2 Five ได้อย่างไร ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 – 11.30 น.

วันเวลา : อังคารที่ 17 สิงหาคม 2564, 10:30 – 11:30 น.

ลิงก์ลงทะเบียนhttps://info.nintex.com/0821_WF_APAC-SEA_WorkflowWonders-Thainamthip_WBR_Registration.html?utm_campaign=0821_wf_apac-sea_workflowwonders-thainamthip_wbr&utm_medium=syndication&utm_source=TechTalkThai

ไทยน้ำทิพย์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้ลิขสิทธิ์จาก โคคา-โคลา คัมปะนี (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ในประเทศไทย ในฐานะผู้นำด้านเครื่องดื่มยอดนิยมในประเทศไทยกว่า 60 ปี ไทยน้ำทิพย์มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเติบโตให้กับคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน ไปพร้อมกับสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศไทย

ในสัมมนาแบบออนไลน์นี้ คุณอโนตน์ แสงคุณะคุปต์, IT Director, บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด จะมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกว่าเหตุใดองค์กรจึงให้ความสำคัญกับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ลงทุนในโครงการต่างๆ ไทยน้ำทิพย์เริ่มใช้ซอฟแวร์ K2 มาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่การจัดการข้อมูลหลักของลูกค้า (Customer Master Data) กระบวนการสุ่มตัวอย่าง การขอลางาน ฝ่ายบริการไอที การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) และอื่นๆ อีกมากมาย

Nintex’s Workflow Wonders Series เป็นรูปการสัมมนาแบบออนไลน์ที่รวมกลุ่มผู้ใช้งานที่ยอดเยี่ยมเข้าด้วยกันเพื่อแบ่งปันสิ่งที่ประสบความสำเร็จด้วยการใช้เทคโนโลยี โดยลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั่วโลกนั้นร่วมกับ Nintex จัดขึ้นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์จากการใช้งานโดยตรง แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices) ในการใช้ประโยชน์จาก Nintex’s visual tools ต่างๆ สำหรับจัดการกระบวนการ เช่น Workflow, Digital Form, RPA, DocGen® และอื่นๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หลักก็คือการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและความเป็นเลิศของกระบวนการในองค์กร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัมมนาได้ที่ คุณสุมนา (Email: sumana.khuarattanachai@nintex.com Tel. 0868981177)


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

5 แนวคิด สู่การพลิกโฉม Digital Transformation

Digital Transformation ยกระดับธุรกิจสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน เริ่มจากแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการธุรกิจเพื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล การวางรากฐานที่มั่นคงเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   

Tangerine Webinar: เจาะลึกเบื้องหลัง Smart City ด้วย Maps Intelligence

Tangerine ขอเรียนเชิญผู้บริหาร นักพัฒนา และ GIS Users เข้าร่วมงานสัมมนา Tangerine Webinar เรื่อง “เจาะลึกเบื้องหลัง Smart City ด้วย Maps …