ภาครัฐ New Zealand เปลี่ยนระบบจัดซื้อ สร้าง Online Marketplace ให้สั่งซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ได้

ด้วยเป้าหมายที่จะผลักดันเหล่าธุรกิจ IT ใน New Zealand ให้กลายเป็นธุรกิจอันดับ 2 ที่ส่งผลต่อ GDP ของประเทศ และลดความล่าช้าในการจัดซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ทาง New Zealand จึงได้ออกมาเผยนโยบายการสร้าง Online Marketplace ของภาครัฐโดยเฉพาะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพและได้สิ่งที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น

 

Credit: ShutterStock.com

 

เดิมที New Zealand นั้นประสบปัญหากับกระบวนการจัดซื้อของภาครัฐที่ล่าช้า, มีลำดับขั้นการตัดสินใจเยอะ, มีเอกสาร RFP (คล้ายๆ กับ TOR ในไทย) ที่ใช้เวลาในการร่างเอกสารนาน และหลายครั้งก็ทำให้หน่วยงานไม่สามารถจัดซื้อสิ่งที่ตัวเองต้องการได้จริง ในขณะที่เหล่าธุรกิจ IT ขนาดเล็กเองก็ถูกกระบวนการเหล่านี้กีดกันทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดภาครัฐและเติบโตได้ ทำให้ New Zealand ต้องหันมาคิดใหม่ทำใหม่กันในประเด็นนี้

แนวคิด Marketplace นี้จะทำให้หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการจากภาคเอกชนที่ผ่านเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆ ในการค้าขายกับภาครัฐได้เป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นในวงการ IT ในขณะที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการจากธุรกิจ IT ขนาดเล็กใน New Zealand เองก็สามารถเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐได้โดยง่าย พร้อมทั้งรับทราบถึงความต้องการของหน่วยงานที่อาจจะตรงกับสินค้าหรือบริการที่ตนเองมีอยู่ได้ อีกทั้ง New Zealand ยังมองว่าการจัดซื้อผ่าน Marketplace โดยตรงนี้จะมีลำดับขั้นตอนที่สั้นลง ลดการสร้างเอกสาร RFP ที่เสียเวลาและซับซ้อนลงไปได้ดีขึ้น

ในเดือนหน้านี้ Marketplace แห่งนี้จะเปิดตัวในเดือนหน้า โดยเริ่มต้นจากเหล่า Supplier จำนวนประมาณ 30 รายก่อน และบริการกลุ่มแรกๆ ที่จะเปิดให้หน่วยงานภาครัฐจัดซื้อได้บน Marketplace นี้ก็คือบริการ Cloud

New Zealand มีเป้าหมายที่จะสร้าง Digital Economy ของตนเองอย่างชัดเจน และต้องการผลักดันให้เหล่าธุรกิจทางด้าน IT ใน New Zealand นั้นมีบทบาทต่อ GDP ของประเทศเป็นอันดับ 2 ให้ได้ภายใน 6-7 ปีข้างหน้านี้

 

ที่มา: https://www.zdnet.com/article/new-zealand-to-launch-digital-marketplace-for-government-procurement/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันธุรกิจ SMEs สู่สากล มุ่งสู่การเป็น Smart SMEs กับ GROW with SAP

NTT DATA Business Solutions Thailand  ขอเชิญผู้บริหารและผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่ออัปเดต Technology Cloud  ERP ในหัวข้อ GROW with SAP, …

ฟอร์ติเน็ต จับมือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เซ็น MoU ร่วมมือเร่งปั้นบุคลากรรุ่นใหม่ แก้ไขปัญหาผู้เชี่ยวชาญพร้อมทักษะไซเบอร์ซีเคียวริตี้ขาดแคลน [Guest Post]

“รายงานฉบับใหม่ของฟอร์ติเน็ต ชี้ความเสี่ยงทางไซเบอร์ไต่ระดับสูงจากการขาดแคลนผู้มีความสามารถอย่างต่อเนื่อง หลายองค์กรยังโดนละเมิดช่องโหว่เพิ่มขึ้น คิดเป็นอัตราสูงถึง 53%” ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการแต่งตั้งให้มหาวิทยาลัยเป็นพันธมิตรทางวิชาการในโครงการ Academic Partner Program ของสถาบัน …