Tag Archives: goverment

ภาครัฐ New Zealand เปลี่ยนระบบจัดซื้อ สร้าง Online Marketplace ให้สั่งซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ได้

ด้วยเป้าหมายที่จะผลักดันเหล่าธุรกิจ IT ใน New Zealand ให้กลายเป็นธุรกิจอันดับ 2 ที่ส่งผลต่อ GDP ของประเทศ และลดความล่าช้าในการจัดซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ทาง New Zealand จึงได้ออกมาเผยนโยบายการสร้าง Online Marketplace ของภาครัฐโดยเฉพาะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพและได้สิ่งที่ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น

Read More »