Breaking News
AMR | Citrix Webinar: The Next New Normal

ATT&CK for ICS: รวมเทคนิคการโจมตีระบบ ICS จาก MITRE

MITRE ออก ATT&CK Framework ใหม่ที่รวบรวมกลยุทธ์และเทคนิคที่แฮ็กเกอร์นิยมใช้โจมตีระบบ Industrial Control System (ICS) ที่ใช้ควบคุมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งพลังงาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบขนส่งมวลชน และอื่นๆ ผู้ที่ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเหล่านี้สามารถเข้าไปศึกษาได้ฟรี

Credit:

แน่นอนว่าระบบ ICS ของโครงสร้างพื้นฐานเป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการขับเคลื่อนประเทศ การโจมตีที่เกิดขึ้นบนระบบ ICS เหล่านี้อาจก่อให้เกิดการหยุดการทำงานของระบบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ หรือเลวร้ายกว่านั้นคือส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์และสภาพแวดล้อม

ด้วยเหตุนี้ MITRE จึงได้ออก ATT&CK for ICS ที่รวบรวมกลยุทธ์และเทคนิคที่แฮ็กเกอร์นิยมใช้โจมตีระบบ ICS โดยเน้นที่แอปพลิเคชันและโปรโตคอลที่ ICS ใช้งาน และที่แฮ็กเกอร์มักพุ่งเป้าหมาย โดย Framework นี้จะช่วยให้ผู้ดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยสามารถสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ในการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น, พัฒนา Playbook สำหรับใช้รับมือกับเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์, จัดอันดับความสำคัญของสิ่งที่ต้องปกป้อง รวมไปถึงการค้นหาช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัย, การแลกเปลี่ยนข้อมูล Threat Intelligence, การอบรมและฝึกซ้อมบุคลากรให้พร้อมรับมือกับการโจมตี

“ฝ่ายตรงข้ามอาจพยายามขัดจังหวะการให้บริการที่สำคัญโดยขัดขวางกระบวนการเชิงอุตสาหกรรม รวมไปถึงพวกเขาอาจพยายามสร้างความเสียหายเชิงกายภาพแก่อุปกรณ์ก็เป็นได้ ด้วย MITRE ATT&CT for ICS นี้ พวกเราสามารถช่วยบรรเทาความเสียหายย่อยยับเหล่านั้นที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินและชีวิตมนุษย์” — Otis Alexander หัวหน้าทีมวิศวกรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จาก MITRE กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATT&CK for ICS: https://collaborate.mitre.org/attackics/index.php/Main_Page

ที่มา: https://www.helpnetsecurity.com/2020/01/08/attck-for-ics/About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

CU Webinar: ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar

TechTalkThai ขอเรียนเชิญ CTO, CIO, CISO, IT Manager, IT Security Manager, Security Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง TechTalk Webinar ในหัวข้อเรื่อง "ตอบโจทย์ Cybersecurity ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning (ML) และ Artificial Intelligence (AI) จาก IBM QRadar" เพื่อเรียนรู้กรณีการตรวจจับและจัดการกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการนำ ML และ AI มาใช้ พร้อมชมตัวอย่างจาก IBM QRadar ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2020 เวลา 14.00 – 15.30 น. โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้

[Guest Post] เอไอเอส ยืนยัน ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ารั่วไหลตามที่เป็นข่าว

นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าสายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากการรายงานข่าวในต่างประเทศเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลลูกค้าเอไอเอส นั้น บริษัทฯ ขอเรียนว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแต่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตในภาพรวมบางส่วน และไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ โดยกรณีนี้เกิดจากการทดสอบเพื่อปรับปรุงคุณภาพเครือข่ายที่มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม และภารกิจดังกล่าวได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่มีลูกค้ารายใดได้รับผลกระทบทั้งด้านการเงินและด้านอื่นๆอย่างแน่นอน”