[Video Webinar] Industry 4.0 – Be Ready for the Change by Fortinet

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Fortinet Webinar เรื่อง “Industry 4.0 – Be Ready for the Change” พร้อมอัปเดตแนวโน้มภัยคุกคามและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยบนระบบ OT-IT อย่าง ICS/SCADA ล่าสุดในยุคดิจิทัล ที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือต้องการรับชมการบรรยายซ้ำอีกครั้ง สามารถเข้าชมวิดีโอบันทึกย้อนหลังได้ที่บทความนี้ครับ

ผู้บรรยาย: คุณวีร์ หิรัญพานิช Channel Systems Engineer จาก Fortinet Thailand

โลกเดินหน้าเข้าสู่ยุค Digital Transformation ส่งผลให้หลายอุตสาหกรรมทั่วโลกเริ่มวิวัฒนาการสู่การเป็น Industry 4.0 ที่ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทสำคัญทั้งด้านการผลิตและกระบวนการทางธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ภัยคุกคามไซเบอร์ก็ทวีความรุนแรงและรุกล้ำเข้ามายังภาคอุตสาหกรรมและการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ

ร่วมฟังบรรยายใน Fortinet Webinar: Industry 4.0 – Be Ready for the Change นี้เพื่อเรียนรู้ภัยคุกคามไซเบอร์ล่าสุดที่ส่งผลกระทบกับระบบ OT-IT อย่าง ICS/SCADA และโซลูชันที่จะช่วยคุ้มครองระบบ Critical Infrastructure ของอุตสาหกรรมจากภัยคุกคามเหล่านั้น โดยมีหัวข้อการบรรยายดังนี้

ประเภทและผลกระทบของภัยคุกคามไซเบอร์ล่าสุดที่ระบบ OT-IT กำลังเผชิญ

  • แนะนำโซลูชันที่ช่วยปกป้องระบบ Critical Infrastructure จากภัยคุกคามที่พุ่งเป้าระบบ IoT
  • Use Cases ที่อุตสาหกรรมระดับแนวหน้าใช้เพื่อคุ้มครองระบบ OT-IT
  • แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและเคล็ดลับสำคัญในการปกป้องระบบ OT-IT
  • ถามตอบประเด็นด้าน OT Security โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Fortinet Thailand

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

“ฟอร์ติเน็ตจับมือมหาวิทยาลัยศรีปทุม” เพื่อลดช่องว่างด้านทักษะ เพื่อต่อสู้ภัยไซเบอร์ของบุคลากรไทย [Guest Post]

“เปิดโอกาสให้บุคลากรไทยเข้าถึงหลักสูตรความรู้ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกล่าสุดของฟอร์ติเน็ต เพื่อปั้นผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพรุ่นเน็กซ์เจนเนอเรชั่น” ฟอร์ติเน็ต ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบอัตโนมัติและครบวงจร ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อจัดหลักสูตรการฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อันเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมระดับโลกให้นักศึกษาของไทย ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้จะช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุมเพิ่มทักษะด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ที่ตรงกับความต้องการขององค์กรในประเทศไทยจากหลักสูตรที่ได้รับรางวัลของฟอร์ติเน็ต เพื่อเตรียมให้นักศึกษาพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญ ลดช่องว่างด้านทักษะ ช่วยสร้างโลกดิจิทัลของไทยให้ปลอดภัย

เดลล์ เทคโนโลยีส์ ประกาศเสริมความแข็งแกร่งในการเตรียมพร้อมเพื่อการรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ด้วยนวัตกรรมด้านความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลบนมัลติคลาวด์ [Guest Post]

ซอฟต์แวร์ที่ทำงานด้วยพลังของ AI จากเดลล์ และความสามารถในการดูแลรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่วยขับเคลื่อนการทำงานแบบ Zero Trust ที่ปกป้องทั้งข้อมูล พร้อมลดความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์