Microsoft Azure OpenAI เติมพลังให้แอปของคุณด้วยศักยภาพการสร้างสรรค์จาก AI [Guest Post]

ไมโครซอฟท์ได้สานต่อความร่วมมือกับ OpenAI ทีมวิจัยระดับโลกด้าน AI เพื่อนำศักยภาพด้านการสร้างสรรค์และความเข้าใจทางภาษาของโมเดล Generative AI จาก OpenAI มาเสริมศักยภาพให้กับการทำงานของทุกองค์กร ผ่านทางบริการ Azure OpenAI ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2023 ที่ผ่านมา หลังจากที่ได้เริ่ม พรีวิวบริการนี้ไปตั้งแต่ช่วงปลายปี 2021

นับตั้งแต่ปี 2019 เป็นต้นมา ไมโครซอฟท์ทำงานร่วมกับ OpenAI อย่างใกล้ชิด ด้วยพันธกิจที่สอดคล้องกัน

พันธกิจของไมโครซอฟท์:
Empower every person and every organization on the planet to achieve more.
เสริมศักยภาพให้ทุกคนและทุกองค์กรได้บรรลุผลสำเร็จทีดียิ่งกว่า

พันธกิจของ OpenAI:
Ensure that artificial general intelligence (AGI) benefits all of humanity.
ช่วยให้เทคโนโลยี AGI (“ปัญญาประดิษฐ์ทั่วไป”) สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษยชาติ

เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนก้าวต่อไปของ AI เข้าสู่ยุคของ “Generative AI” (“AI รู้สร้าง”) ที่ไม่ใช่แค่เรียนรู้ คิดวิเคราะห์ได้ แต่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้จากความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่ โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้าถึง AI ได้อย่างทั่วถึงและปลอดภัย และมีโอกาสในการขับเคลื่อนความสามารถของ AI ให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตมนุษย์ไปพร้อมๆ กัน

ภายใต้ความร่วมมือนี้ ไมโครซอฟท์ได้พัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อการพัฒนาและฝึกสอน AI ของทาง OpenAI โดยเฉพาะ นับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2020 เป็นต้นมา จึงทำให้ Azure เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์สมรรถนะสูง รองรับการใช้งานกับ AI ได้เป็นอย่างดี และยังนับเป็นผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะรายเดียวที่มีซูเปอร์คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงติด 15 อันดับแรกของโลก

บริการ Azure OpenAI นำโมเดล AI 3 โมเดลใหญ่ของ OpenAI มาเปิดให้ใช้งานกันได้อย่างสะดวกสบายและยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นบน Azure จึงทำให้องค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุนไปกับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลหรือซูเปอร์คอมพิวเตอร์ด้วยตัวเอง โดยทั้ง 3 โมเดล ได้แก่

 • GPT (Generative Pre-trained Transformer)
  โมเดลขนาดใหญ่ด้านภาษา (Large Language Model) ที่สามารถสร้างสรรค์ข้อความและสื่อสารกับมนุษย์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 • DALL·E
  โมเดลที่สามารถสร้างสรรค์ภาพขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้ใช้ โดยทำได้ทั้งภาพศิลปะและภาพที่สมจริง
 • Codex
  โมเดลสำหรับการเขียนโค้ด เพื่อสนับสนุนนักพัฒนาให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งหมดนี้ ทำให้ Azure OpenAI สามารถนำไปปรับใช้ได้กับหลากหลายสถานการณ์ นับตั้งแต่การร่างบทความหรือหาแนวคิดตั้งต้น ค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูล ช่วยเขียนโค้ด วาดภาพ หรือการบริการลูกค้า โดยนอกจากโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมและความยืดหยุ่นในการใช้งานแล้ว บริการ Azure OpenAI ยังเปิดโอกาสให้ผู้ใช้นำโมเดล AI ไปฝึกสอนเพิ่มเติมด้วยเนื้อหาและข้อมูลภายในองค์กร เพื่อให้บริการในรูปแบบเฉพาะทางได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ บริการ AI บน Azure ยังมีเครื่องมือ แนวทาง คำแนะนำ เพื่อให้นักพัฒนาและองค์กรเลือกใช้งาน AI ได้อย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยยึดมั่นในหลักการ 6 ข้อ ได้แก่

 • ยุติธรรม (Fairness)
 • ไว้ใจได้ (Reliability and Safety)
 • ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว (Privacy and Security)
 • เสมอภาค (Inclusiveness)
 • โปร่งใส (Transparency)
 • มีความรับผิดชอบ (Accountability)

ไมโครซอฟท์มีความตั้งใจที่จะนำ AI ไปปรับใช้และผสมผสานเข้ากับทุกผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้ใช้ทุกระดับทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมา ได้มีการนำเทคโนโลยี OpenAI ไปผสมผสานในหลากหลายนวัตกรรม นับตั้งแต่ตัวช่วยเขียนโค้ด GitHub Copilot ฟังก์ชันช่วยเขียนสูตรสำหรับจัดการข้อมูลใน Power Apps ระบบสร้างภาพวาดและกราฟฟิกใน Microsoft Designer และ Bing Image Creator การสรุปการประชุมอัตโนมัติใน Microsoft Teams Premium การสนับสนุนงานขายใน Viva Sales และล่าสุดกับ Bing และ Edge เวอร์ชันใหม่


About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

แนะนำ SAP S/4HANA Cloud Public Edition: ทางเลือกใหม่ในการใช้ ERP ที่ครอบคลุมทุกความสามารถ ด้วยค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่คุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม

  แนวโน้มของการใช้ Cloud ERP แทนระบบ ERP แบบดั้งเดิมนั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะในแง่ของธุรกิจองค์กรนั้นสามารถลดทั้งค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นโครงการ ERP, การดูแลรักษาระบบ IT Infrastructure ลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ความสามารถใหม่ๆ บนระบบ …

รู้จัก 7 นวัตกรรม Wi-Fi ที่นำ RUCKUS มุ่งสู่การเป็น  Leader, Top Innovator และ Top Implementor ด้าน Campus Wireless LAN Networking จากการสำรวจของ ABI Research

หลังจากที่ ABI Research ได้เผยแพร่รายงาน ABI RESEARCH COMPETITIVE RANKING – WLAN FOR CAMPUS AREA NETWORKS ออกมา …