Microsoft ออก Subscription ใหม่ทางด้าน Security และ Compliance สำหรับ Microsoft 365

Microsoft ประกาศเปิดตัว Subscription ทางด้าน Security และ Compliance เพิ่มบน Microsoft 365 โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป เพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น รวมไปถึงกฎหมายและข้อบังคับด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ออกมาใหม่ในแต่ละปี เช่น GDPR

Credit: Microsoft.com

Microsoft 365 เป็นชุดที่ผสานรวม 3 โซลูชันหลักของ Microsoft ได้แก่ Office 365, Windows 10 และ Enterprise Mobility + Security เข้าไว้ด้วยกันภายใน License เดียว ช่วยให้องค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงปลอดภัย โดย Subscription ทางด้าน Security และ Compliance ใหม่นี้ถูกออกแบบมาสำหรับองค์กรที่ยังไม่พร้อม (หรือมีงบจำกัด) ในการใช้ Microsoft 365 E5 โดยช่วยให้สามารถใช้ฟีเจอร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยระดับสูงที่สำคัญๆ บางรายการได้

Subscription ใหม่นี้ประกอบด้วย 2 แพ็กเกจ คือ

  • Identity & Threat Protection: บริการการป้องกันภัยคุกคามระดับสูง ตั้งแต่ Microsoft Threat Protection (Windows Defender ATP, Azure Advanced Threat Protection (ATP) และ Office 365 ATP ที่มาพร้อมกับ Threat Intelligence) ไปจนถึง Microsoft Cloud App Security และ Azure Active Directory โดยจะให้บริการแก่ผู้ใช้ Microsoft 365 E3 ในราคาเริ่มต้นที่ $12 ต่อคนต่อเดือน
  • Information Protection & Compliance: บริการปกป้องข้อมูลสำคัญและสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆ รวมไปถึงการประเมินความเสี่ยง โดยผสาน Office 365 Advance Compliance และ Azure Information Protection เข้าด้วยกันไว้ในแพ็กเกจเดียว พร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้ Microsoft 365 E3 ในราคาเริ่มต้นที่ $12 ต่อคนต่อเดือน

Subscription ทั้ง 2 รายการนี้จะเริ่มให้บริการในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2019 นี้

ที่มา: https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/microsoft-adds-new-microsoft-365-security-and-compliance-bundles/


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

HPE Aruba | Zscaler Webinar: WAN & Security Transformation with Aruba EdgeConnect and Zscaler Zero Trust Exchange

Zscaler ร่วมกับ HPE Aruba ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Network & Security เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง "WAN & Security Transformation with Aruba EdgeConnect and Zscaler Zero Trust Exchange" ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2021 เวลา 14:00 น. ผ่านทาง Live Webinar

Fujitsu ตั้งเป้า สร้างโลกที่ยั่งยืน มุ่งแก้ปัญหาสังคม ในฐานะ DX Partner

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและเป้าหมายของหลายประเทศเริ่มเปลี่ยนไป เห็นได้ชัดจากนโยบายต่อสิ่งแวดล้อมจากประเทศต่างๆ เพราะตระหนักดีแล้วว่าปรากฏการณ์ภัยธรรมชาติ และโรคระบาดเริ่มปรากฏชัดเจนบ่อยครั้งมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เองระยะหลังมานี้ประเทศต่างๆจึงได้ตั้งเป้าใหม่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโลกแทนที่จะเป็นเป้าจากตัวเลขทางเศรษฐกิจเหมือนในอดีต เช่นกัน Fujitsu ในฐานะผู้ให้บริการทางเทคโนโลยีและเป็นส่วนหนึ่งในโลกใบใหญ่นี้ ที่งาน FujitsuActiveNow 2021 ที่เพิ่งจบลง บริษัทจึงได้ประกาศเป้าหมายเพื่อสร้างโลกที่ยั่งยืน ด้วยการมุ่งแก้ปัญหาสังคมในภูมิภาคเอเชียเพราะถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของเศรษฐกิจโลกและรากฐานของ Fujitsu