Tag Archives: subscription

Microsoft ประกาศปรับ License ของ Windows Server 2022 ใหม่

Microsoft ประกาศปรับ License ของ Windows Server 2022 ใหม่ ลดข้อกำหนดบางอย่าลงช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการนำไปใช้งาน

Read More »

Pure Storage เผยยอดบริการ Subscription มากกว่า 1,000 ล้านเหรียญแล้ว

Pure Storage ได้ออกมาเปิดตัวความสามารถใหม่ในบริการ Subscription อย่าง Evergreen//One ที่สามารถตรวจสอบและบริหารจัดการด้านความยั่งยืนได้ พร้อมเผยความสำเร็จในการผลักดันตลาด Subscription ที่เติบโตถึง 30% ต่อปี จนมียอดรวมสูงถึง 1,000 ล้านเหรียญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Read More »

Microsoft ออก Subscription ใหม่ทางด้าน Security และ Compliance สำหรับ Microsoft 365

Microsoft ประกาศเปิดตัว Subscription ทางด้าน Security และ Compliance เพิ่มบน Microsoft 365 โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป เพื่อช่วยสนับสนุนให้องค์กรพร้อมรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์ที่นับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น รวมไปถึงกฎหมายและข้อบังคับด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ออกมาใหม่ในแต่ละปี เช่น GDPR

Read More »