CDIC 2023

Microsoft เข้าซื้อกิจการ Minit เสริมแกร่งให้กับเทคโนโลยี Process-Mining

Minit สะสมประสบการความเชี่ยวชาญมากว่า 9 ปี แต่ก่อตั้งขึ้นในนาม Minit เมื่อปี 2017 จนปัจจุบัน ด้วยวิสัยทัศน์ที่เชื่อว่าทุกองค์กรสามารถบรรลุการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและความเป็นเลิศในการดำเนินงานทางธุรกิจได้ และนั่นก็คือภารกิจที่ Minit จะสร้างให้ทุกกระบวนการได้รับการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างง่ายดายและอัตโนมัติ บนเทคโนโลยี Process Mining สำหรับองค์กรผ่านโซลูชันของ Minit
Picture Credit : minit
Process Mining เหมืองข้อมูลการวิเคราะห์กระบวนการ ขั้นตอนในการดำเนินการทางธุรกิจ จากเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในระบบไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของ ใคร ทำอะไร เมื่อไหร่ และทำอย่างไร โดยจะสรุปออกมาเป็นค่าสถิติหรือกราฟ เพื่อแสดงให้เห็นประสิทธิภาพแต่ละด้านในการทำงานภายในระบบทั้งหมด รวมถึงความเคลื่อนไหวที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันข้อผิดพลาดและการแก้ปัญหาให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน
 
การทำ Process Mining นั้นอาจมีเป้าหมายได้หลายรูปแบบ เช่น การปรับปรุงลำดับของกระบวนการ, การปรับปรุงโครงสร้างของกระบวนการ, การเพิ่มความเร็วในการดำเนินกระบวนการ และอื่นๆ โดยในการทำ Process Mining นั้นจะแบ่งออกเป็น 3 แนวทางด้วยกัน ดังนี้
 
  • Discovery การวิเคราะห์ข้อมูล Event Log เพื่อสร้าง Process Model ของแต่ละกระบวนการเอาไว้ เพื่อให้องค์กรมีข้อมูลว่ามีกระบวนการใดเกิดขึ้นที่ส่วนใดบ้างภายในระบบจำนวนมหาศาลขององค์กรที่มีอยู่
  • Conformance การวิเคราะห์ข้อมูล Event Log ร่วมกับ Process Model เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละกระบวนการนั้นสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปใช้พิจารณาว่ากระบวนการนี้ควรต้องถูกปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ในภายหลัง
  • Enhancement การวิเคราะห์ข้อมูล Event Log ร่วมกับ Process Model เพื่อนำผลลัพธ์มาใช้ในการสร้าง Process Model ใหม่ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นได้อย่างแม่นยำ แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
 
Process Mining นี้เป็นแนวทางที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น
  • การศึกษา: สามารถใช้วิเคราะห์เนื้อหาการเรียนการสอนได้ว่าส่วนใดที่ผู้เรียนต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจนาน เพื่อสะท้อนกลับมาเป็นคุณภาพของเนื้อหาที่ใช้สอน
  • การเงิน: ปรับปรุงกระบวนการและการทำธุรกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
  • การพัฒนาซอฟต์แวร์: วิเคราะห์กระบวนการการพัฒนา และสอบทวนได้ว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นๆ มีกระบวนการตรงตามที่ระบุในเอกสารหรือไม่
  • สาธารณสุข: วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาคอขวดที่ติดขัดในกระบวนการ ลดเวลาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยลง
  • E-Commerce: วิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าว่ามีกระบวนการใดในการตัดสินใจซื้อบ้าง และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้เพิ่มยอดขายได้
  • โรงงานและการผลิต: วิเคราะห์กระบวนการผลิต, การจัดส่ง, การใช้งานทรัพยากรต่างๆ และปรับปรุงกระบวนการทุกภาคส่วนให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นได้
 
Microsoft Process Advisor เป็นเครื่องมือสำหรับจับภาพของขั้นตอนแต่ละกระบวนการดำเนินงานอย่างละเอียดในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว เพื่อช่วยให้เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ ในการนำไปปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 
ตัวอย่างเช่น ในสถานพยาบาล สามารถใช้การทำเหมืองระบบงานเพื่อบันทึกขั้นตอนการเช็คอินของผู้ป่วย โดย Process Advisor จะสร้างแผนผังของกระบวนการโดยอัตโนมัติซึ่งจะแสดงภาพกระบวนการเช็คอิน ทำให้สามารถมองเห็นกิจกรรมที่มีการใช้เวลานานที่สุด และกิจกรรมเดียวกันสามารถทำได้กี่รูปแบบ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หากระบวนการที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด สำหรับเรียกคืนเวลาที่สิ้นเปลืองกลับคืนมา
 
การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งให้ Microsoft ช่วยเหลือกลุ่มลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและขับเคลื่อนความเป็นเลิศในการดำเนินงานโดยการสร้างภาพที่สมบูรณ์ของกระบวนการทางธุรกิจ ทำให้ทุกกระบวนการสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงได้โดยอัตโนมัติอย่างง่ายดาย
 
สิ่งสำคัญสำหรับดีลนี้ คือ เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของ Microsoft ที่จะช่วยให้องค์กรค้นพบและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วโดยนำข้อมูลและการดำเนินการมารวมกันเพื่อปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
ที่มา :

About Pawarit Sornin

- จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต - เคยทำงานด้าน Business Development / Project Manager / Product Sales ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Wireless Networking และ Mobility Enterprise ในประเทศ - ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18  ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞

Softde’but ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม งาน VSM365 | Softde’but Ep.18 ในหัวข้อ ❝ ปกป้ององค์กรของคุณ จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง ด้วย Proofpoint ❞ โดยงานจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ …

รู้จัก OneCall จาก ดีแทคและทรูบิสิเนสระบบการจัดการสายขององค์กร เริ่มต้นได้รวดเร็ว คุ้มค่า ในราคาย่อมเยา

ระบบติดต่อ (Contact Center) ถือเป็นหน้าตาที่สำคัญของธุรกิจ เพราะเป็นจุดแรกที่สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ภาพลักษณ์ขององก์กร ในกรณีที่ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดี ย่อมส่งผลต่อยอดขายหรือความไว้วางใจในอนาคต ซึ่งทั้งหมดเริ่มต้นได้จากการมีระบบติดต่อแบบมืออาชีพ โดยเฉพาะการมีเบอร์กลางเดียวที่สามารถเข้าถึงทุกบริการขององค์กรได้อย่างง่ายดาย ในบทความนี้เราขอพาทุกท่านไปรู้จัก OneCall จากดีแทคและทรูบิสิเนส ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ริเริ่มได้ง่าย รวดเร็ว และประสิทธิภาพสูง