Tag Archives: Minit

Microsoft เข้าซื้อกิจการ Minit เสริมแกร่งให้กับเทคโนโลยี Process-Mining

Minit สะสมประสบการความเชี่ยวชาญมากว่า 9 ปี แต่ก่อตั้งขึ้นในนาม Minit เมื่อปี 2017 จนปัจจุบัน ด้วยวิสัยทัศน์ที่เชื่อว่าทุกองค์กรสามารถบรรลุการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและความเป็นเลิศในการดำเนินงานทางธุรกิจได้ และนั่นก็คือภารกิจที่ Minit จะสร้างให้ทุกกระบวนการได้รับการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างง่ายดายและอัตโนมัติ บนเทคโนโลยี Process Mining สำหรับองค์กรผ่านโซลูชันของ Minit

Read More »