CDIC 2023

[Guest Post] MetroSystems x Thonburi Healthcare กับการนำ Microsoft Teams มาใช้ในการสนทนาและให้คำปรึกษาระหว่างคุณหมอกับผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงพยาบาลเปรียบเสมือน “ปราการด่านแรกของของการรักษา” และเป็นตัวแปรสำคัญในการรักษาและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด อีกทั้งต้องระมัดระวังการกระจายเชื้อของผู้ป่วยสู่บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ป่วยด้วยกันเองอีกด้วย

โรงพยาบาลธนบุรีเอง ก็ถือว่าเป็นด่านหน้าสำคัญของการต่อสู้ฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ และยังเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่….. โดยในคลิปนี้ คุณปัญจพร เยี่ยงอร่ามกุล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็ได้ออกมาแชร์เรื่องราวการนำเทคโนโลยีจาก Microsoft Teams มาช่วยติดต่อสื่อสารระยะไกลและนำไปพัฒนาเพื่อใช้งานร่วมกับงานทางการแพทย์ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19

ความท้าทายในการนำ Microsoft Teams มาช่วยในการสื่อสารระหว่างคนไข้กับบุคลากรทางการแพทย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น ผู้ป่วยล้น ทรัพยากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าไม่เพียงพอ และบมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ Thonburi Healthcare Group (THG) ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพครบวงจรของประเทศไทยและให้บริการด้านการแพทย์และการบริหารจัดการโรงพยาบาล เป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้เร็วที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งอุปสรรคแรกที่เจอ คือ การช่วยเหลือผู้ป่วยกว่า 3,000 คนในแต่ละโซนสีจากรพ.สนามกว่า 19 รพ.สนามให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้มากที่สุด โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่ถึง 20% ของจำนวนผู้ป่วยที่ต้องดูแลให้สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างคนไข้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างไร

ทั้งนี้ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป มีเทคโนโลยีที่มีอยู่ในองค์กรอย่าง Microsoft Teams ที่บุคลากรทั้งคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรหลังบ้าน และทีมงานไอทีของโรงพยาบาลธนบุรี มีความพร้อมและคุ้นเคยกับการใช้งาน Microsoft 365 ซึ่งออกแบบมาให้สามารถทำงานได้ anywhere, anytime, any device อยู่แล้ว และเมื่อนำอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น Telemedicine Sets หรือ Microsoft Teams Room อาทิ จอภาพมอนิเตอร์, ชุดประชุมทางไกลขนาดเล็กที่ได้รับการรับรอง Microsoft Teams Certificated, แบตเตอรี่สำรองเพื่อใช้งานแบบเคลื่อนย้ายได้โดยไม่ต้องเสียบปลั๊ก มาประยุกต์ใช้จริงในการติดต่อสื่อสารระหว่างคนไข้กับบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ในแต่ละโซนสี โดยเฉพาะโซนสีเหลืองและสีแดงที่มีความเสี่ยงต่อแพร่เชื้อ รวมถึงเป็นการลดการสัมผัสให้กับบุคลากรด่านหน้า ทั้งนี้ บมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ยังคงมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการนำ Innovation มาเป็นส่วนเสริมในการพัฒนาองค์กรรวมถึงการให้บริการทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ดีที่สุดอีกด้วย

“Customer Success is Our Business” เมโทรซิสเต็มส์ฯ ยังคงยึดมั่นตามปรัญาขององค์กร พร้อมการันตีความสำเร็จด้วยรางวัล Team Excellence Partner of the Year 2020

ในปี 2020 ที่ผ่านมา เมโทรซิสเต็มส์ฯ ได้ผลักดัน Microsoft โซลูชั่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ Microsoft Teams, Microsoft Power Platform และ Microsoft Security  อีกทั้งยังได้ร่วมโครงการ Teams for Thailand กับทาง Microsoft ในการเข้าช่วยเหลือธุรกิจทั้งขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่ ให้สามารถใช้งาน Microsoft Teams เป็นฮับในการทำงานร่วมกันภายในองค์กร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนานถึง 6 เดือน รวมถึงการเข้าไปช่วยเหลือบมจ. ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป ในการวางแผนและออกแบบการนำ Microsoft Teams มาประยุกต์ใช้กับการทำงานของโรงพยาบาล พร้อมพัฒนาระบบห้องประชุมใหม่เพื่อตอบโจทย์การทำงานในยุคดิจิทัล และในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 เมโทรซิสเต็มส์เองได้มีส่วนช่วย Support ในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การทำงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19  โดย Based on Microsoft Technology ได้ตรงตามความต้องการและตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ รวมทั้งคอยสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขกรณีมีเหตุขัดข้องทางเทคนิครวมถึงปัญหาการใช้งานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถดึงศักยภาพการทำงานของ Microsoft Teams ร่วมกับ Hardware ออกมาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด และด้วยผลงานที่โดดเด่น และเป็นที่ยอมรับทำให้ Microsoft มอบรางวัล Teams Excellence Partner of the Year 2020 ให้แก่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

เราภูมิใจที่ซัพพอร์ตลูกค้าได้

ไม่ใช่เพียงแต่ Microsoft Teams เท่านั้นที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ในช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 แต่ยังมี Microsoft โซลูชั่นอื่นๆ อาทิเช่น Microsoft Power Platform และ Microsoft Security ที่ทาง เมโทรซิสเต็มส์ฯ เล็งเห็นถึงโอกาสและความสำคัญที่องค์กรธุรกิจควรจะต้องเตรียมพร้อม หรือนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในยุคใหม่ เพื่อให้สามารถตอบรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้เมโทรซิสเต็มส์ฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับ Certified Experts ครอบคลุมทั้ง Azure Solutions Architect, Azure DevOps, และ Microsoft 365 เพื่อเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานงานบริการด้าน Microsoft โซลูชั่นให้กับลูกค้าในภาคธุรกิจโดยเฉพาะ

ปัจจุบัน Microsoft Solutions จากเมโทรซิสเต็มส์ฯ ครอบคลุมทั้ง License และ Service สำหรับธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทั้ง Infrastructure (On-premises และ Cloud), Collaborations (Microsoft365, Office 365, Conferencing), Automation & AI (Power Platform, Azure), Security (Enterprise security, Compliance, PDPA) และ Application Modernization ทำให้เมโทรซิสเต็มส์ฯ สามารถให้บริการ Microsoft Solutions ได้แบบ End-to-End Service และยังสามารถปรับและยืดหยุ่นการเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการและตอบโจทย์ทางธุรกิจ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งและความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นได้ทุกขณะ

Think Microsoft, Think MSC

สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการ Microsoft 365 หรือ Microsoft Teams หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ สามารถติดต่อได้ที่

คุณธาชินี ปานสุด โทร. 02-089-4431

email: thachpan@metrosystems.co.th 

Website: https://www.metrosystems.co.th/ 

FB: https://www.facebook.com/metrosystemscorp


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Gartner Hype Cycle ด้าน AI ปี 2023

Gartner ได้ออกคาดการณ์สำหรับการพัฒนาของ AI ในปี 2023 ซึ่งเจาะจงไปที่ Generative AI โดยหัวข้อแบ่งได้ 2 ส่วนคือ นวัตกรรมที่ได้รับการกระตุ้นจาก Generative AI และอีกส่วนคือ …

[รีวิว] Asus Zenbook 14X OLED รุ่น Sandstone Beige สีเบจ ให้ความรู้สึกเหมือนเซรามิก

Asus Zenbook 14X OLED มีการออกแบบที่โดดเด่นในสีเบจ Sandstone Beige เคลือบผิวด้วยเซรามิกรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนบนฝาแล็ปท็อป มีรูปทรงบางเบา ขนาดหน้าจอ 14.5” (2880×1800) OLED มาพร้อมพลังขับเคลื่อนชิป CPU …