[Guest Post] MetroSystems x Tisco : ยกระดับความสามารถการทำงานร่วมกันและการรักษาความปลอดภัยข้อมูลด้วย Microsoft 365

บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TISCO Financial Group Public Company Limited (TISCO Group) ผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน อาทิ เงินฝาก สินเชื่อ ซื้อขายหลักทรัพย์ ซื้อขายกองทุนรวม บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น โดยในคลิปนี้ คุณวันธนา โชติชัยสถิตย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ออกมาแชร์วิสัยทัศน์ขององค์กรในการยกระดับมาตรฐานระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้วย Microsoft Solutions เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้าและคู่ค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ TISCO Group ให้ความสำคัญที่สุด

ยกระดับความสามารถในการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยตอบรับรูปแบบการทำงานวิถีใหม่

บมจ.เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดูแลและให้บริการด้านไอทีให้แก่ TISCO Group เป็นระยะเวลามากกว่า 30 ปี ไม่ว่าจะเป็น Hardware, Software รวมถึง Networks Device ทำให้มีความเข้าใจในโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที รวมถึงเข้าใจในกระบวนการทำงานต่างๆ ของกลุ่มทิสโก้เป็นอย่างดี  ประกอบกับเมโทรซิสเต็มส์ฯ เป็นพาร์ทเนอร์ที่มีประสบการณ์ในการย้ายข้อมูล (Migration) จากเครื่องมืออื่นๆ มาเป็น Microsoft365 ในระดับ Enterprise ที่มีจำนวนผู้ใช้งานตั้งแต่หลักพันจนถึงหลักหมื่น รวมถึงสามารถให้คำแนะนำการเลือกใช้ IT Solutions ที่เหมาะสม ตอบโจทย์ธุรกิจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับ TISCO Group ได้อีกด้วย และนี่คือจุดสำคัญที่ TISCO Group เชื่อมั่นในการเลือกเมโทรซิสเต็มส์ฯ เป็นพาร์ทเนอร์ในการย้ายข้อมูล (Migration) จากระบบเดิมไปสู่ Microsoft365  รวมถึงการยกระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าให้สอดคล้องตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  ด้วย….

  • Microsoft 365 ยกระดับความสามารถการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การประชุม สัมมนา และรูปแบบการทำงานร่วมกันของพนักงานและคู่ค้าต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รองรับการทำงาน Work from Home หรือการทำงานสถานที่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ Microsoft365 ยังมีฟีเจอร์ Data Privacy มาช่วยควบคุมและกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของลูกค้า ซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวจะผูกกับเอกสารไปตลอด ไม่ว่าเราจะส่งอีเมลไปที่ใคร หากคนที่ได้รับอีเมลไม่มีสิทธิ์เปิดเอกสารก็จะไม่สามารถเปิดเอกสารได้ด้วย
  • Windows Virtual Desktop ยกระดับ Virtual Desktop Infrastructure ให้ตอบรับการการทำงาน Work from Homeของพนักงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ระบบการรักษาความปลอดภัยที่ดี
  • Security ยกระดับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่า TISCO Group สามารถดูแลข้อมูลลูกค้าและคู่ค้าได้อย่างครบถ้วน ด้วยการนำ Endpoint Security, Security Operation Center มาช่วยในการปกป้องข้อมูลของลูกค้าและคู่ค้าตามพรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นอกจากนี้ในปี 2022 TISCO Group ยังมีโครงการที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนา Digital Platform เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการให้บริการใหม่ๆ แก่ลูกค้าและคู่ค้าของกลุ่มทิสโก้ รวมถึงให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และไม่หยุดนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนาและประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

เมโทรซิสเต็มส์ฯ เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่ทำงานร่วมกันกับ TISCO Group ได้เป็นอย่างดี เมโทรซิสเต็มส์ฯ ยังคงยึดมั่นตามปรัชญาหลักขององค์กร “Customer Success is Our Business” ซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดถือและปฏิบัติ และเพื่อให้ TISCO Group ได้รับคำแนะนำการเลือกใช้ IT Solutions ที่เหมาะสม ตอบโจทย์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดจากการนำ IT Solutions มาใช้กับธุรกิจ

ปัจจุบัน Microsoft Solutions จากเมโทรซิสเต็มส์ฯ ครอบคลุมทั้ง License และ Service สำหรับธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ทั้ง Infrastructure (On-premises และ Cloud), Collaborations (Microsoft365, Office 365, Conferencing), Automation & AI (Power Platform, Azure), Security (Enterprise security, Compliance, PDPA) และ Application Modernization ทำให้เมโทรซิสเต็มส์ฯ สามารถให้บริการ Microsoft Solutions ได้แบบ End-to-End Service และยังสามารถปรับและยืดหยุ่นการเลือกใช้บริการได้ตามความต้องการและตอบโจทย์ทางธุรกิจ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งและความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลที่เกิดขึ้นได้ทุกขณะ

Think Microsoft, Think MSC

สำหรับลูกค้าองค์กรที่สนใจบริการ Microsoft 365, Microsoft Security และบริการ Super M Premium หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ สามารถติดต่อได้ที่

คุณธาชินี ปานสุด โทร. 02-089-4431

email : thachpan@metrosystems.co.th 

Website: https://www.metrosystems.co.th/ 

FB: https://www.facebook.com/metrosystemscorp


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

TechTalk Webinar: ย้ายข้อมูลไป MongoDB เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้สู่เส้นทาง NoSQL

TechTalkThai ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานในสายไอทีทุกท่านเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “ย้ายข้อมูลไป MongoDB เริ่มได้ตั้งแต่วันนี้สู่เส้นทาง NoSQL” ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้กับประโยชน์ของการใช้ NoSQL ที่จะช่วยให้แอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยงานจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00-15.30น. …

NCSA Webinar Series EP.5 – แนวทางการสร้างความสมดุลระหว่าง Security และ Privacy และการประยุกต์ใช้ Zero Trust ในองค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ร่วมกับ Cyber Elite และ Zscaler ขอเรียนเชิญผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity เข้าร่วมงานสัมมนา NCSA Webinar Series EP.5 เรื่อง …