Black Hat Asia 2021

McAfee เผยผลสำรวจการใช้ Cloud จาก IT C-Level ชี้ส่วนใหญ่เลือกใช้ Cloud First

McAfee ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการ ออกรายงาน Building Trust in a Cloudy Sky: Global Views from the IT C-suite ชี้ผู้บริหารระดับสูงทางด้าน IT ส่วนใหญ่ดำเนินงานตามนโยบาย Cloud First และพร้อมที่จะลงทุนบน Cloud Services เพิ่มในปีถัดไป ในขณะที่มีเพียง 1% เท่านั้นที่ระบุว่าองค์กรของตนไม่มีการใช้ระบบ Cloud

McAfee ได้ทำการสำรวจผู้บริหารระดับสูงของฝ่าย IT ได้แก่ CIO, CISO และ CSO จำนวน 281 คน และผู้มีอำนาจตัดสินใจทางด้าน IT อีก 1,119 คนจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลีย บราซิล แคนาดา ฝรั่งเศส ซาอุดิอาระเบีย เยอรมนี ญี่ปุ่น เม็กซิโก สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ ซึ่งร้อยละ 99 ระบุว่า องค์กรที่ตนสังกัดอยู่มีการใช้บริการ Cloud Services ในรูปแบบต่างๆ และร้อยละ 92 ระบุว่าองค์กรของตนดำเนินการตามนโยบาย Cloud First คือจะเลือกวางระบบภายใน Data Center เฉพาะกรณีที่ไม่มีบริการบนระบบ Cloud ที่เหมาะสมให้ใช้งานเท่านั้น

สำหรับประเภทของระบบ Cloud ที่ IT C-Level เลือกใช้งานนั้น ส่วนใหญ่ (69%) เลือกใช้ระบบ Cloud แบบ Hybrid คือมีการใช้ทั้ง Public Cloud และ Private Cloud ร่วมกัน มีเพียง 30% เท่านั้นที่เลือกใช้ Public Cloud หรือ Private Cloud เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในขณะที่ 1% ระบุว่าองค์กรที่ตนสังกัดอยู่ไม่มีการใช้ระบบ Cloud เลย แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันความเชื่อเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของการใช้ระบบ Cloud เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดย 91% ของผู้บริหารระบุพวกเขามีความเชื่อมั่นในระบบ Cloud มากขึ้นกว่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการบน Public Cloud ที่เชื่อว่ามีความมั่นคงปลอดภัยกว่า Private Cloud เสียอีก

อย่างไรก็ตาม ความมั่นคงปลอดภัยยังคงเป็นประเด็นสำคัญของระบบ Cloud โดยปัญหาใหญ่ที่ IT C-Level เป็นกังวล คือ ปัญหาด้านการตรวจสอบและควบคุมการใช้ระบบ Cloud หรือ Shadow IT ซึ่งพวกเขาเชื่อว่าองค์กรของตนมีการใช้ Cloud Services โดยไม่ได้รับอนุญาตสูงถึง 39% ของ Cloud Services ทั้งหมดที่องค์กรใช้งาน และฝ่าย IT สามารถติดตามการใช้ Cloud Services เหล่านั้นได้เพียง 50% เท่านั้น นอกจากนี้ 64% ของ IT C-Level ยังพบร่องรอยของมัลแวร์ที่ติดมาจากการใช้แอพพลิเคชัน SaaS บนระบบ Cloud

โดยภาพรวมแล้วผู้บริหารระดับสูงของฝ่าย IT มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้บริการ Public Cloud เมื่อเทียบกับผู้บริหารที่ไม่ใช่สาย IT และพวกเขาต่างมุ่งมั่นที่จะทำให้การปฏิบัติการด้านต่างๆ ที่มี Cloud เข้ามาเกี่ยวข้องมีความมั่นคงปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ปรับแต่งกระบวนการ หรือนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาปกป้องการใช้บริการบนระบบ Cloud ซึ่ง 88% ของผู้บริหารระบุว่า พวกเขาเลือกใช้โซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการในการปกป้องระบบ IT ทั้งหมดขององค์กร แทนที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดในแต่ละรายการแต่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่: https://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-building-trust-cloudy-sky-summary-c-suite.pdf

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] ISS Consulting ขอเชิญเข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อ “บริหารธุรกิจซื้อมาขายไปให้มีประสิทธิภาพด้วย SAP Business One on HANA” ศุกร์ 14 พ.ค.2564

ISS Consulting (Thailand) Limited. ขอเรียนเชิญผู้บริหาร, ผู้จัดการ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อ “ บริหารธุรกิจซื้อมาขายไปให้มีประสิทธิภาพด้วย SAP Business …

Metro Systems Corporation ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ “Microsoft Teams เป็นมากกว่า Online Meeting”

Metro Systems Corporation ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Microsoft Teams เป็นมากกว่า Online Meeting” เพื่อรู้จักกับการใช้งาน Microsoft Teams ในหลากหลายแง่มุมที่ทำให้การทำงานขององค์กรเป็นไปได้อบ่างมีประสิทธิภาพ โดยงานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 2 …