Tag Archives: it c-level

McAfee เผยผลสำรวจการใช้ Cloud จาก IT C-Level ชี้ส่วนใหญ่เลือกใช้ Cloud First

McAfee ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความั่นคงปลอดภัยแบบบูรณาการ ออกรายงาน Building Trust in a Cloudy Sky: Global Views from the IT C-suite ชี้ผู้บริหารระดับสูงทางด้าน IT ส่วนใหญ่ดำเนินงานตามนโยบาย Cloud First และพร้อมที่จะลงทุนบน Cloud Services เพิ่มในปีถัดไป ในขณะที่มีเพียง 1% เท่านั้นที่ระบุว่าองค์กรของตนไม่มีการใช้ระบบ Cloud

Read More »