คูโบต้า-มหาสารคาม ปรับจากผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร สู่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร นำ AIS 5G วางระบบ Smart Farm

ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศที่มุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมการเกษตร การปรับวิธีการดำเนินธุรกิจด้านเกษตรกรรมและกสิกรรมไปสู่รูปแบบ Digital เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ คูโบต้า มหาสารคาม ต้องปรับธุรกิจครั้งใหญ่ จากการเป็นผู้จำหน่ายและบริการเครื่องจักรและยานยนตร์สำหรับการเกษตร ไปสู่ผู้พัฒนาและให้บริการ Digital Technology ทางการเกษตรอย่างเต็มตัว เพื่อสนับสนุนธุรกิจเกษตรกรรมในไทยให้สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้อย่างยั่งยืน

คูโบต้า มหาสารคาม นั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2532 โดยเริ่มต้นจากการค้าขายเครื่องยนต์ดีเซลและรถไถนาเดินตาม จนได้เริ่มนำสินค้าเครื่องจักรและยานยนต์ทางการเกษตรอื่นๆ มาจัดจำหน่าย พร้อมจัดตั้งศูนย์ให้บริการ 5 แห่งทั่วจังหวัดมหาสารคาม กลายเป็นหัวใจสำคัญในการเพาะปลูกของเหล่าเกษตรกรในพื้นที่รายรอบ

แต่ด้วยกระแสของ Digital ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันซึ่งจะช่วยพลิกโฉมการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรแบบข้อมูล (Data-Driven) ได้นั้น ก็ทำให้แนวคิดของการทำ Smart Farm ที่ผสมผสานเทคโนโลยีด้านข้อมูลที่หลากหลายเข้ากับการเกษตร และวิวัฒนาการไปสู่ภาพของ Precision Agriculture ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกสูงถึง 12,840 ล้านเหรียญหรือราว ๆ 423,720 ล้านบาทภายในปี 2026 นี้เลยทีเดียว [1]

ด้วยเหตุนี้เอง คูโบต้า มหาสารคาม จึงตัดสินใจขยายธุรกิจมาสู่โลก Digital โดยตั้งเป้าหมายในการสร้าง Smart Farm ให้เป็นจริงขึ้นมาในประเทศไทยได้ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย และช่วยยกระดับมาตรฐานของวงการเกษตรกรรมให้สามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องจากการมีข้อมูลอย่างครบถ้วน

คูโบต้า มหาสารคาม ได้เริ่มต้นสานฝันสู่ภาพของ Smart Farm ด้วยการลงทุนพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคามสำหรับริเริ่มโครงการ Smart Farm ของตนเองภายใต้ชื่อ ณ นา ฟาร์ม เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเหล่าเกษตรกรและนิสิตนักศึกษาได้มาเริ่มดูงานในฐานะของศูนย์การเรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในการทำเกษตรครบวงจรด้วยเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน

แน่นอนว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในครั้งนี้ ก็ทำให้คูโบต้า มหาสารคามต้องมองหาพันธมิตรที่เข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเติมเต็ม และด้วยการที่เป็นลูกค้าใช้บริการกับ AIS Business มานาน ทั้งการใช้งานการสื่อสาร และระบบ Corporate Internet จึงได้ติดต่อทาง AIS Business เพื่อปรึกษาเรื่องโซลูชันระบบ Internet of Things (IoT) และ 5G ที่จะมาตอบโจทย์การใช้งานใน Smart Farm ซึ่งทาง AIS Business ก็มีโซลูชันและทีมงานที่พร้อมจะร่วมในการต่อยอดวิสัยทัศน์นี้ทันที

ภายในโครงการนี้ AIS Business ได้นำระบบ AIS IoT Ssolutions ทั้งระบบโครงข่าย AIS 5G และ IoT Cloud Platform ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น Digital infrastructure ให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ และผนึกกำลังร่วมกับ Business IoT Partner ซึ่งเชี่ยวชาญการพัฒนาภาคอุปกรณ์ Sensor โดยเฉพาะ Weather Station ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่เกษตรกรรม ระบบไฟฟ้าเข้าถึงลำบาก และโครงสร้างที่มีความแข็งแรงมั่นคง สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ทุกสภาพพื้นที่ เพื่อนำไปติดตั้งให้กับฟาร์มของคูโบต้า มหาสารคาม

ในการรวบรวมข้อมูลภายในฟาร์มนั้น ทาง AIS Business ได้มีการติดตั้งระบบSensor ที่มีความจำเป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในแปลงปลูก เช่น การวัดอุณหภูมิอากาศ ความชื้นอากาศ ความเข้มแสงแดด ปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม และทิศทางลม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทีมวิจัยของบริษัทคูโบต้า มหาสารคาม ในการตรวจวัดข้อมูลต่างๆ ผ่าน AIS 5G แบบ Real-time และแสดงผลบน Web Application Intelligent Farm (iFARM) ซึ่งจะมี Dashboard ช่วยรายงานสภาพอากาศในแปลงปลูก เพื่อให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ช่วยกันเฝ้าระวังสภาพแปลงอยู่ในสภาวะปกติหรือไม่ เสมือนรับรู้ถึงความรู้สึกของพืชที่ปลูกตลอดเวลาโดยข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจาก Sensor ซึ่งได้นำไปติดตั้ง

นอกจากนี้ระบบ iFARM ยังมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud และจัดเตรียมส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผล Data Visualization เพื่อให้เจ้าหน้าที่ นักวิจัย สามารถใช้ระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ ณ นาฟาร์ม สามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบในการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนา ยกระดับฟาร์มในแบบ Data Driven ได้อย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน วิเคราะห์สำหรับการเพาะปลูก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้กับผลผลิต รวมถึงยังทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

ไม่เพียงแต่ในเชิงเทคโนโลยีเท่านั้น ในการพัฒนา ณ นา ฟาร์ม ของคูโบต้า มหาสารคาม ทางทีมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของ AIS Business ก็ยังได้ลงไปร่วมพูดคุยเพื่อร่วมออกแบบ และแบ่งปันวิสัยทัศน์พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ตอบโจทย์ของ คูโบต้า มหาสารคามไปด้วยกัน เพื่อให้การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้นั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนการต่างๆ ในอนาคตเพื่อสร้าง Smart Farm ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยได้อย่างแท้จริง

สนใจเทคโนโลยี AIS 5G และ Smart Farm ติดต่อทีมงาน AIS Business ได้ทันที

AIS Business พาร์ทเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง ICT & Digital ที่คุณมั่นใจ

“Your Trusted Smart Digital Partner”

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่

Email : business@ais.co.th

Web : https://www.csl.co.th

Web : https://business.ais.co.th

[1] Forecasted market value of precision farming worldwide from 2019 to 2026, https://www.statista.com/statistics/721921/forecasted-market-value-of-precision-farming-worldwide/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

ร่วมเสวนาด้าน Cybersecurity สำหรับหน่วยงาน CII ทั้ง 8 กลุ่ม ในงาน NCSA Thailand National Cyber Week 2023 วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ณ สามย่านมิตรทาวน์

สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ขอเชิญเหล่าผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้าน Cybersecurity ของหน่วยงาน/องค์กรโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (CII) ทั้ง 8 กลุ่ม รวมถึงนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการเสวนาด้าน Cybersecurity สำหรับหน่วยงาน/องค์กรด้าน CII ในงาน …

ตลาด SaaS มีแนวโน้มจะแข่งขันดุเดือดมากขึ้นทุกปี

อัตราการเติบโต Dynamics 365 ของ Microsoft กำลังถูกเบียดพื้นที่ส่วนแบ่งตลาดจากผู้เล่นรายใหญ่อย่าง Oracle, SAP, Workday และ Salesforce ซึ่งได้รับรายรับโตขึ้นตามลำดับอย่างน่าพอใจ