CDIC 2023

คูโบต้า-มหาสารคาม ปรับจากผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร สู่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร นำ AIS 5G วางระบบ Smart Farm

ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศที่มุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมการเกษตร การปรับวิธีการดำเนินธุรกิจด้านเกษตรกรรมและกสิกรรมไปสู่รูปแบบ Digital เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ คูโบต้า มหาสารคาม ต้องปรับธุรกิจครั้งใหญ่ จากการเป็นผู้จำหน่ายและบริการเครื่องจักรและยานยนตร์สำหรับการเกษตร ไปสู่ผู้พัฒนาและให้บริการ Digital Technology ทางการเกษตรอย่างเต็มตัว เพื่อสนับสนุนธุรกิจเกษตรกรรมในไทยให้สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้อย่างยั่งยืน

คูโบต้า มหาสารคาม นั้นก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2532 โดยเริ่มต้นจากการค้าขายเครื่องยนต์ดีเซลและรถไถนาเดินตาม จนได้เริ่มนำสินค้าเครื่องจักรและยานยนต์ทางการเกษตรอื่นๆ มาจัดจำหน่าย พร้อมจัดตั้งศูนย์ให้บริการ 5 แห่งทั่วจังหวัดมหาสารคาม กลายเป็นหัวใจสำคัญในการเพาะปลูกของเหล่าเกษตรกรในพื้นที่รายรอบ

แต่ด้วยกระแสของ Digital ที่กำลังมาแรงในปัจจุบันซึ่งจะช่วยพลิกโฉมการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่การเกษตรแบบข้อมูล (Data-Driven) ได้นั้น ก็ทำให้แนวคิดของการทำ Smart Farm ที่ผสมผสานเทคโนโลยีด้านข้อมูลที่หลากหลายเข้ากับการเกษตร และวิวัฒนาการไปสู่ภาพของ Precision Agriculture ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดทั่วโลกสูงถึง 12,840 ล้านเหรียญหรือราว ๆ 423,720 ล้านบาทภายในปี 2026 นี้เลยทีเดียว [1]

ด้วยเหตุนี้เอง คูโบต้า มหาสารคาม จึงตัดสินใจขยายธุรกิจมาสู่โลก Digital โดยตั้งเป้าหมายในการสร้าง Smart Farm ให้เป็นจริงขึ้นมาในประเทศไทยได้ด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลาย และช่วยยกระดับมาตรฐานของวงการเกษตรกรรมให้สามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องจากการมีข้อมูลอย่างครบถ้วน

คูโบต้า มหาสารคาม ได้เริ่มต้นสานฝันสู่ภาพของ Smart Farm ด้วยการลงทุนพื้นที่ในจังหวัดมหาสารคามสำหรับริเริ่มโครงการ Smart Farm ของตนเองภายใต้ชื่อ ณ นา ฟาร์ม เพื่อเป็นต้นแบบให้กับเหล่าเกษตรกรและนิสิตนักศึกษาได้มาเริ่มดูงานในฐานะของศูนย์การเรียนรู้ และร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในการทำเกษตรครบวงจรด้วยเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการทำการเกษตรแบบยั่งยืน

แน่นอนว่าการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในครั้งนี้ ก็ทำให้คูโบต้า มหาสารคามต้องมองหาพันธมิตรที่เข้มแข็งทางด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเติมเต็ม และด้วยการที่เป็นลูกค้าใช้บริการกับ AIS Business มานาน ทั้งการใช้งานการสื่อสาร และระบบ Corporate Internet จึงได้ติดต่อทาง AIS Business เพื่อปรึกษาเรื่องโซลูชันระบบ Internet of Things (IoT) และ 5G ที่จะมาตอบโจทย์การใช้งานใน Smart Farm ซึ่งทาง AIS Business ก็มีโซลูชันและทีมงานที่พร้อมจะร่วมในการต่อยอดวิสัยทัศน์นี้ทันที

ภายในโครงการนี้ AIS Business ได้นำระบบ AIS IoT Ssolutions ทั้งระบบโครงข่าย AIS 5G และ IoT Cloud Platform ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็น Digital infrastructure ให้กับทุกกลุ่มธุรกิจ และผนึกกำลังร่วมกับ Business IoT Partner ซึ่งเชี่ยวชาญการพัฒนาภาคอุปกรณ์ Sensor โดยเฉพาะ Weather Station ที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่เกษตรกรรม ระบบไฟฟ้าเข้าถึงลำบาก และโครงสร้างที่มีความแข็งแรงมั่นคง สามารถนำไปติดตั้งใช้งานได้ทุกสภาพพื้นที่ เพื่อนำไปติดตั้งให้กับฟาร์มของคูโบต้า มหาสารคาม

ในการรวบรวมข้อมูลภายในฟาร์มนั้น ทาง AIS Business ได้มีการติดตั้งระบบSensor ที่มีความจำเป็นต่อการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศในแปลงปลูก เช่น การวัดอุณหภูมิอากาศ ความชื้นอากาศ ความเข้มแสงแดด ปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม และทิศทางลม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทีมวิจัยของบริษัทคูโบต้า มหาสารคาม ในการตรวจวัดข้อมูลต่างๆ ผ่าน AIS 5G แบบ Real-time และแสดงผลบน Web Application Intelligent Farm (iFARM) ซึ่งจะมี Dashboard ช่วยรายงานสภาพอากาศในแปลงปลูก เพื่อให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ช่วยกันเฝ้าระวังสภาพแปลงอยู่ในสภาวะปกติหรือไม่ เสมือนรับรู้ถึงความรู้สึกของพืชที่ปลูกตลอดเวลาโดยข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจาก Sensor ซึ่งได้นำไปติดตั้ง

นอกจากนี้ระบบ iFARM ยังมีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud และจัดเตรียมส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผล Data Visualization เพื่อให้เจ้าหน้าที่ นักวิจัย สามารถใช้ระบบในการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพอากาศย้อนหลังได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งทำให้ ณ นาฟาร์ม สามารถเป็นพื้นที่ต้นแบบในการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนา ยกระดับฟาร์มในแบบ Data Driven ได้อย่างเป็นรูปธรรม และพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน วิเคราะห์สำหรับการเพาะปลูก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนให้กับผลผลิต รวมถึงยังทำให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน

ไม่เพียงแต่ในเชิงเทคโนโลยีเท่านั้น ในการพัฒนา ณ นา ฟาร์ม ของคูโบต้า มหาสารคาม ทางทีมผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของ AIS Business ก็ยังได้ลงไปร่วมพูดคุยเพื่อร่วมออกแบบ และแบ่งปันวิสัยทัศน์พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ตอบโจทย์ของ คูโบต้า มหาสารคามไปด้วยกัน เพื่อให้การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้นั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนการต่างๆ ในอนาคตเพื่อสร้าง Smart Farm ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไทยได้อย่างแท้จริง

สนใจเทคโนโลยี AIS 5G และ Smart Farm ติดต่อทีมงาน AIS Business ได้ทันที

AIS Business พาร์ทเนอร์ที่ช่วยตอบโจทย์ทุกเรื่อง ICT & Digital ที่คุณมั่นใจ

“Your Trusted Smart Digital Partner”

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่

Email : business@ais.co.th

Web : https://www.csl.co.th

Web : https://business.ais.co.th

[1] Forecasted market value of precision farming worldwide from 2019 to 2026, https://www.statista.com/statistics/721921/forecasted-market-value-of-precision-farming-worldwide/


About nattakon

จบการศึกษา ปริญญาตรีและโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ KMITL เคยทำงานด้าน Engineer/Presale ดูแลผลิตภัณฑ์ด้าน Network Security และ Public Cloud ในประเทศ ปัจจุบันเป็นนักเขียน Full-time ที่ TechTalkThai

Check Also

Microsoft ประกาศเพิ่ม Copilot ลงใน Windows 11

Microsoft ได้ประกาศเพิ่ม Copilot ระบบ AI Chatbot ลงใน Windows 11

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Splunk ด้วยมูลค่า 2.8 หมื่นล้านเหรียญ

Cisco ประกาศเข้าซื้อกิจการ Splunk ด้วยมูลค่า 2.8 หมื่นล้านเหรียญ