Tag Archives: kubota

Total BI Dr. Sum สามารถทำ DX ให้เกิดขึ้นได้จริง!

Digital Transformation (DX) คือ การปฏิรูปธุรกิจจากการใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่งแม้ว่าการปฏิรูปธุรกิจดังกล่าวจะฟังดูเป็นเรื่องเข้าใจยาก แต่ถ้ากล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ การให้บริการลูกค้ารูปแบบใหม่ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการแปลงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน ประสบการณ์ และสัญชาตญาณที่สั่งสมมาในที่ทำงานให้กลายเป็นฐานข้อมูล จากนั้นก็นำมาผสานเข้ากับเทคโนโลยี เช่น บริษัทคูโบต้า ผู้ให้บริการเครื่องจักรเกษตรกรรมได้เปิดบริการ “KUBOTA DIAGNOSTIC” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง

Read More »

คูโบต้า-มหาสารคาม ปรับจากผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร สู่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร นำ AIS 5G วางระบบ Smart Farm

ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศที่มุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมการเกษตร การปรับวิธีการดำเนินธุรกิจด้านเกษตรกรรมและกสิกรรมไปสู่รูปแบบ Digital เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ คูโบต้า มหาสารคาม ต้องปรับธุรกิจครั้งใหญ่ จากการเป็นผู้จำหน่ายและบริการเครื่องจักรและยานยนตร์สำหรับการเกษตร ไปสู่ผู้พัฒนาและให้บริการ Digital Technology ทางการเกษตรอย่างเต็มตัว เพื่อสนับสนุนธุรกิจเกษตรกรรมในไทยให้สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้อย่างยั่งยืน

Read More »