Tag Archives: smart farm

Microsoft เปิด Open Source อัลกอริทึม AI ช่วยจัดการฟาร์ม

Microsoft เปิด Open Source ระบบ FarmVibes.AI อัลกอริทึม AI ช่วยจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ

Read More »

คูโบต้า-มหาสารคาม ปรับจากผู้จัดจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร สู่ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตร นำ AIS 5G วางระบบ Smart Farm

ในฐานะที่ไทยเป็นประเทศที่มุ่งเน้นด้านอุตสาหกรรมการเกษตร การปรับวิธีการดำเนินธุรกิจด้านเกษตรกรรมและกสิกรรมไปสู่รูปแบบ Digital เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศนั้นก็คงจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และนี่เองก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ คูโบต้า มหาสารคาม ต้องปรับธุรกิจครั้งใหญ่ จากการเป็นผู้จำหน่ายและบริการเครื่องจักรและยานยนตร์สำหรับการเกษตร ไปสู่ผู้พัฒนาและให้บริการ Digital Technology ทางการเกษตรอย่างเต็มตัว เพื่อสนับสนุนธุรกิจเกษตรกรรมในไทยให้สามารถแข่งขันกับทั่วโลกได้อย่างยั่งยืน

Read More »

[PR] รมว.สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อีสานตอนล่าง 4 จังหวัด ติดตามงานปฏิรูปพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในท้องถิ่นชุมชน รองรับไทยแลนด์ 4.0

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเมื่อวันที่ 28-29 มิย.2560  ติดตามการปฏิรูปพัฒนาเศรษฐกิจ 4 จังหวัดในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 13 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ภาคเอกชนและภาคการศึกษาร่วมประชุมและหารือร่วมกัน  เผยความก้าวหน้าของกองทุนหมู่บ้านในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และเผยผลสำเร็จการปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตจากเดิมไร่ละ 3,980 บาท เหลือ 2,720 บาทต่อไร่ หนุนใช้ทคโนโลยีพัฒนา Smart Farm มุ่งทำเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0

Read More »

[PR] ความต้องการในเรื่องการเพิ่มผลผลิต ผลักดันให้ภาคการเกษตรของไทยใช้ไอทีมากขึ้นถึง 7.02%

กรุงเทพฯ วันที่ 31 มีนาคม 2559 – ความทันสมัย ( Modernization ) และ การเป็นดิจิตอล ( Digitalization ) ของภาคการเกษตรของประเทศไทยได้ผลักดันให้การใช้ไอทีมากขึ้นถึง 7.02% การปรับเปลี่ยนซึ่งเริ่มต้นมาจากโยบายของภาครัฐฯ มุ่งเน้นไปยังการสร้างสมาร์ทฟาร์ม และการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนการเกษตรจากรูปแบบเดิม ๆ

Read More »