[PR] ความต้องการในเรื่องการเพิ่มผลผลิต ผลักดันให้ภาคการเกษตรของไทยใช้ไอทีมากขึ้นถึง 7.02%

กรุงเทพฯ วันที่ 31 มีนาคม 2559 – ความทันสมัย ( Modernization ) และ การเป็นดิจิตอล ( Digitalization ) ของภาคการเกษตรของประเทศไทยได้ผลักดันให้การใช้ไอทีมากขึ้นถึง 7.02% การปรับเปลี่ยนซึ่งเริ่มต้นมาจากโยบายของภาครัฐฯ มุ่งเน้นไปยังการสร้างสมาร์ทฟาร์ม และการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสร้างนวัตกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนการเกษตรจากรูปแบบเดิม ๆ

idc-thai-agriculture

39% ของแรงงานไทยนั้นอยู่ในภาคเกษตร และเป็นแหล่งรายได้หลักของประชากรในประเทศไทย การทำการเกษตรของไทยต้องประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ความเสื่อมโทรมของหน้าดิน การใช้ปุ๋ย สารเคมี และแรงงานขาดทักษะทำให้ได้ผลผลิตค่อนข้างต่ำ การพัฒนาความสามารถในการใช้ดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบถือเป็นโอกาสที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์ม ด้วยการนำเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ 3 – คลาวด์ โมบิลิตี้ และเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ การสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการเพิ่มผลผลิต อย่างไรก็ตามยังคงมีปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความเข้าใจในพื้นฐานของเทคโนโลยี ระดับการศึกษา และ เงินทุน

“แท้จริงแล้วอุปสรรคไม่ได้อยู่ในตัวของเทคโนโลยีเอง เทคโนโลยีเหล่านี้มีพร้อมอยู่แล้วในปัจจุบันแต่กลับกลายเป็นเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างที่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของภาคการเกษตร และความสามารถในการนำเสนอสิ่งเหล่านี้ให้เหมาะสมแก่การลงทุนอย่างประหยัดและใช้งานง่าย” เอมิลี่ ดิทตอน หัวหน้าฝ่ายวิจัยด้านเหมืองแร่ทั่วโลก ของ IDC Energy Insights กล่าว “บริษัทในอุตสาหกรรมการเกษตรนั้นเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องของความสำคัญและประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีมาใช้งานกับฟาร์ม พื้นที่ของฟาร์ม การใช้งานแรงงาน วิธีการทำการเกษตร จะช่วยสร้างความแตกต่างให้กับบริษัทเหล่านั้นผ่านทางการมีฐานะทางการเงินที่มั่งคั่ง ได้สร้างองค์ความรู้ใหม่และเพิ่มการลงทุน

โครงการใหม่ในการพัฒนาสมาร์ทฟาร์ม จะเปลี่ยนแปลงแนวทางการใช้เทคโนโลยีและวิธีการทำการเกษตร เทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่ 3 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ โมบิลิตี้ บิ๊กดาต้า และเครื่องมือช่วยวิเคราะห์ ร่วมกับนวัตกรรมสนับสนุน ( เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์ IoT เครื่องมื่อช่วยวิเคราะห์บิ๊กดาต้าและระบบการสร้างการรับรู้ข้อมูล ) ได้ถูกนำมาใช้ร่วมกันในการยกระดับรูปแบบการทำการเกษตรและเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีเหล่านั้นด้วย

อัตราการเติบโตการใช้ไอทีของภาคการเกษตร ไอดีซีวิเคราะห์มาจากผลผลิตที่ได้ต่อหนึ่งรอบการเพาะปลูกร่วมกันกับข้อมูลสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก หน่วยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของไทยกำลังมองหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของการเพิ่มผลผลิต ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว และการบริหารจัดการฟาร์ม บทบาทของ IoT และการบริหาร การใช้งานข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผลจะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้เทคโนโลยีถูกนำมาใช้ได้อย่างเพิ่มคุณค่า

“ภาคการเกษตรของไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ดิจิตอล และกำลังอยู่ในขั้นของการปรับเปลี่ยน ซึ่งจะยกระดับรูปแบบการทำการเกษตรของไทย เมื่อเทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” ไมเคิล อาราเนต้า ผู้จัดการประจำไอดีซีประเทศไทย กล่าว “ขั้นตอนนี้จะดำเนินไปทีละก้าว การหาโอกาสที่รวดเร็วและนำมาปฏิบัติได้ง่ายในการปรับเปลี่ยนจะถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญ และในที่สุดสิ่งนี้ก็จะปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรของไทยได้ทั้งหมด”

 

เกี่ยวกับ IDC Energy Insight

IDC Energy Insights จัดตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจพลังงานและผู้นำในเทคโนโลยีไอที ตลอดจนซัพพลายเออร์ที่สนับสนุนสินค้าหรือบริการให้กับภาคธุรกิจนี้ สำหรับการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากงานวิจัยและบริการให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง ถูกช่วงเวลา และมีรายละเอียดเชิงลึก ด้วยทีมงานนักวิเคราะห์อาวุโสที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี งานวิจัยและบริการให้คำปรึกษาทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจและเทคโนโลยีที่ประสบปัญหาอยู่ของภาคอุตสาหกรรมพลังงาน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ www.idc-ei.com อีเมล์ที่ editton@idc-ei.com

 

เกี่ยวกับไอดีซี

IDC_Corporate_Logo

ไอดีซี บริษัทที่ปรึกษาและวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นนำระดับโลก ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรคมนาคม และ คอนซูมเมอร์เทคโนโลยี โดยนำเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์เจาะลึก ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้าน ไอที ผู้บริหาร และ นักลงทุน ให้สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจจัดซื้อเทคโนโลยีและกำหนดกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ปัจจุบัน ไอดีซี มีนักวิเคราะห์มากกว่า 1, 100 คน ทำหน้าที่นำเสนอข้อมูล และ ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์อย่างรอบด้านแก่ลูกค้าในเรื่องเทคโนโลยี รวมถึงโอกาสทางธุรกิจ และ แนวโน้ม ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และ ในแต่ละประเทศ มากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่สะสมมามากกว่า 50 ปี ไอดีซีได้ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้ลูกค้าบรรลุทุกวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ไอดีซี เป็นบริษัทในเครือของไอดีจี ซึ่งดำเนินธุรกิจสื่อสารเทคโนโลยีวิจัย และ จัดงานสัมมนาชั้นนำระดับโลก ค้นหาข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.idc.com หรือ Twitter ที่ @IDC


About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Black Hat Asia 2023] ทำลายห่วงโซ่: มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

ยินดีต้อนรับสู่มุมมองของคนวงในเกี่ยวกับช่องโหว่ของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์ หัวข้อนี้ถูกนำเสนอโดยนักวิจัยด้านความปลอดภัยชื่อ Yakir Kadkoda และ Ilay Goldman จาก Aqua Security ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในงานด้าน Red Team พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับช่องโหว่ที่แฝงตัวอยู่ในช่วงการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เผยถึงความเสี่ยงที่องค์กรต้องเผชิญในการรักษาความปลอดภัยของห่วงโซ่อุปทานซอฟต์แวร์

[Black Hat Asia 2023] สรุป Keynote วันที่ 1 เรื่อง “เตรียมตัวสำหรับการเดินทางอันยาวนานเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล”

ข้อมูลถือเป็นปัจจัยที่ 5 ของการผลิต และความปลอดภัยของข้อมูล (Data Security) ก็ได้รับการจัดอันดับให้มีความสำคัญสูงสุดโดยรัฐบาลทั่วโลก ในประเทศจีน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยข้อมูล เช่น “กฎหมายความปลอดภัยของข้อมูล” และ “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ได้รับการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในปี 2565 …