Breaking News
เอาเครื่องเก่ามาแลก แล้วรับเงินคืนไปเลย!!

KSC: พลิกโฉมจาก ISP สู่ ICT Solution Provider ครบวงจรสำหรับองค์กรและ SME รองรับ Digital Economy Thailand 4.0

เมื่อเอ่ยถึงชื่อของ KSC หลายๆ คน คงจำกันได้ดีในฐานะของผู้ให้บริการ Internet รายแรกในประเทศไทย แต่เมื่อเวลาผ่านไป KSC เติบโตและปรับตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบรับต่อความต้องการใหม่ๆ ของภาคธุรกิจ จนปัจจุบันนี้ KSC วางตัวเองใหม่ เป็น “ICT Solution Provider” ให้บริการโซลูชั่นด้าน IT อย่างครบวงจรสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและกลาง จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ โดยยังคงมีบริการด้าน Internet ที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับการให้บริการ Cloud อีกด้วย

ซึ่งการก้าวสู่การเป็น “ICT Solution Provider” ของ KSC นี้ เนื่องด้วย KSC มีฐานลูกค้ากลุ่มธุรกิจที่แข็งแกร่ง ที่ใช้บริการใหม่ๆ ของ KSC อย่างต่อเนื่อง และ KSC มีทีมวิศวกรที่มีความรู้และมีประสบการณ์อย่างเข้มข้นในหลากหลายสาขา จึงสามารถต่อยอดสู่การเป็นที่ปรึกษาด้านระบบ IT ให้แก่ลูกค้ากลุ่มธุรกิจได้เป็นอย่างดีและประสบความสำเร็จ กระทั่งสามารถนำพา KSC ให้ก้าวขึ้นมาสู่การเป็น “ICT Solution Provider” ในวันนี้

ปัจจุบันบริการของ KSC ให้บริการครอบคลุมถึงระบบ IT Infrastructure สำหรับภาคธุรกิจแบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่ระบบ Internet, การวางระบบ Network และ Security ภายในองค์กร, การออกแบบและวางระบบ Data Center ภายในองค์กร, การให้บริการ Cloud Solution และอื่นๆ อีกมาก จัดว่าเป็นธุรกิจ Systems Integrator (SI) แบบครบวงจร โดยมีข้อได้เปรียบเรื่องการมีบริการ Internet และ Cloud ของตนเอง ซึ่งเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

 

Credit: KSC

 

นอกจากบริการที่ครบวงจรด้าน ICT Solution แล้ว KSC ยังมีฝ่ายบริการลูกค้าองค์กรที่พนักงานมีความรู้ ความสามารถ คอยดูแลและให้บริการลูกค้าคนสำคัญของบริษัทตลอด 24×7 วัน ที่เลขหมาย 1238 หรือต้องการปรึกษาด้านการวางระบบ IT Infrastructure สามารถติดต่อผ่านทางช่องทางต่างๆ อาทิ โทร. 1238 , Email :  Consultantksc@ksc.net และ Website https://www.ksc.net

 

ในยุค Digital การตอบโจทย์ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจที่สุด สำคัญกว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

มุมมองหนึ่งจากทีมงานของ KSC ที่ดูน่าสนใจ  นั่นคือ KSC ไม่ได้มองว่าการนำเสนอเทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดให้แก่ลูกค้าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเสมอไป แต่ KSC มองตัวเองในฐานะ Consultant ที่คอยศึกษาความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าให้ถ่องแท้ก่อน และจะแปลงโจทย์นั้นมาสู่เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุดก่อนจะนำเสนอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน

มุมมองที่ยึดเอาผลประโยชน์ของลูกค้ามาก่อนการนำเสนอเทคโนโลยีเป็นหลักนี้ ทำให้ KSC ไม่ได้ยึดติดกับการขายโซลูชั่นจากผู้ผลิตรายใดเป็นพิเศษ และมีความยืดหยุ่นในการนำเสนอโซลูชั่นเป็นอย่างมาก รวมถึงการมุ่งเน้นนำแนวคิดใหม่ๆ อย่างเช่น การลงทุนเช่าใช้ระบบ IT แบบ Subscription-based มาปรับใช้กับโซลูชั่นของตนในบางส่วน เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าเพิ่มเติม

 

นำเสนอได้ทั้งบริการ Cloud ของ KSC และ On-Premises จากผู้ผลิตหลากหลาย เพราะความต้องการของแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน

ถึงแม้ KSC จะมีบริการ Cloud ของตนเองที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ KSC ก็ยังเชื่อว่าบริการ Cloud นั้นไม่ได้ตอบโจทย์สำหรับทุกๆ องค์กรเสมอไป ดังนั้นสิ่งที่ KSC ทำเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้าทุกรายอย่างสูงสุด คือการนำเสนอโซลูชั่นต่างๆ โดยมีทางเลือกแบบ Cloud และ On-Premises (การติดตั้งภายใน Data Center ของลูกค้าโดยตรง) เพื่อให้ลูกค้าเปรียบเทียบและตัดสินใจเสมอ ไม่ว่าจะเป็นข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยี, ความแตกต่างด้านค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนช่วงเริ่มต้นและในระยะยาวไปจนถึงแผนการ
ต่อยอดในอนาคต เพราะท้ายที่สุดแล้วทุกธุรกิจก็มีความต้องการในปัจจุบันและวิสัยทัศน์ต่ออนาคตที่แตกต่างกันออกไป

ข้อดีของการนำเสนอโซลูชั่นได้ทั้ง 2 รูปแบบนี้ กลับกลายมาเป็นข้อที่ทำให้ KSC สร้างโอกาสเติบโตได้ในปัจจุบันที่ Hybrid Cloud กำลังกลายเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานไป ทีมงาน KSC ที่มีประสบการณ์ในการออกแบบระบบทั้ง 2 ส่วน และให้ความรู้แก่ลูกค้าภาคธุรกิจถึงข้อแตกต่างของทั้งสองแนวทางนี้มาอย่างต่อเนื่อง จึงมีโอกาสเพิ่มขึ้นในการต่อยอดระบบของลูกค้าให้ก้าวสู่การเป็น Hybrid Cloud โดยอาศัยองค์ความรู้และทีมงานที่มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีได้ทันที

ทั้งนี้บริการ Cloud ของ KSC ยังคงเป็นระดับของ Infrastructure-as-a-Service (IaaS) ซึ่งเป็นการใช้งานที่พบเจอได้บ่อยในองค์กรไทยและกำลังเติบโต โดยเทคโนโลยีเบื้องหลังนั้น ยังคงใช้เทคโนโลยีระดับองค์กรจาก VMware และทำงานอยู่ที่ True IDC ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานระดับ Tier III ในส่วนงานด้านการออกแบบ (Design Documents) และด้านการก่อสร้าง (Constructed Facility) จาก Uptime Institute และ ISO ถึง 5 มาตรฐานได้แก่ ISO 20000-1, ISO 27001, ISO 22301, ISO 50001 และ CSA STAR Cloud Security และในเร็วๆ นี้  KSC จะได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 สำหรับบริการ Cloud โดยเฉพาะอีกด้วย

 

เช่า Internet พร้อมเช่าใช้ Firewall เพราะระบบเครือข่ายที่ดีต้องมาพร้อมกับความมั่นคงปลอดภัย

หนึ่งในบริการเด่นที่ KSC นำเสนอให้แก่ลูกค้าของตนเอง ก็คือการให้บริการ Managed Services ในส่วนของการดูแลรักษาระบบ Firewall ให้แก่ลูกค้า Internet ของ KSC ไปด้วย ซึ่งบริการนี้ยังคงได้รับความนิยมมาก  ลูกค้า KSC Internet กว่าครึ่งหนึ่งได้เลือกใช้บริการนี้ด้วยเช่นกัน

บริการนี้เกิดขึ้นจากการที่ทีมงานของ KSC มองเห็นปัญหาของลูกค้าและต้องการสร้างโซลูชั่นขึ้นมา เพื่อตอบโจทย์ จากอดีต KSC เน้นการให้บริการ Internet เป็นหลักนั้น พบว่าหลายๆ ธุรกิจยังคงพบปัญหาเรื่อง Bandwidth ไม่พอใช้และทำให้ Internet ช้าจนต้องขยายบริการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้เหตุการณ์นี้จะทำให้ธุรกิจหลักของ KSC เติบโต แต่ด้วย KSC มองประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงเข้าไปตรวจสอบปัญหานี้อย่างจริงจัง

เมื่อได้ศึกษาข้อมูลอยู่ระยะหนึ่ง ทีมงานของ KSC พบว่าหลายๆ ธุรกิจที่ประสบปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากระบบ Application ทางธุรกิจนั้น ต้องใช้ Bandwidth ปริมาณมหาศาลแต่อย่างใด รวมถึงระบบ Internet ของ KSC เองก็ไม่ได้มีปัญหาด้วย แต่ปัญหานี้เกิดจากการที่พนักงานในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ มีการใช้ Internet ในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานมากเกินไป และตัวธุรกิจเองก็ไม่ได้มีระบบ Firewall เพื่อติดตามหรือควบคุมการใช้งาน Internet ของพนักงานเลย ทำให้ไม่ทราบถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริง

อย่างไรก็ดี การจัดซื้ออุปกรณ์ Firewall ที่มีราคาสูง รวมถึงการจ้างผู้ดูแลระบบที่สามารถดูแลอุปกรณ์ Firewall ได้ เป็นข้อจำกัดของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ดังนั้น KSC จึงได้ออกแบบบริการ Managed Services สำหรับติดตั้งและดูแลรักษาอุปกรณ์ Firewall ใช้ตรวจสอบและควบคุม Traffic การเข้าใช้งาน Internet ขึ้นมา เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางสามารถมีอุปกรณ์ Firewall ที่ดีไว้ใช้งานและ
มีผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจสอบดูแลอยู่ตลอด ไม่ต้องลงทุนเพิ่มในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานอีกต่อไป

 

ไม่ได้นำเสนอแค่เทคโนโลยี แต่วางวิสัยทัศน์ด้าน IT ในอนาคต พร้อมจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกค้า

สุดท้ายนี้การที่ KSC สามารถครองใจกลุ่มลูกค้าธุรกิจทั่วประเทศได้นั้น เกิดจากนโยบายการทำธุรกิจของ KSC ที่ไม่ได้วางตัวเองเป็นแค่คนขายของหรือคนให้บริการ IT เท่านั้น แต่เป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ IT ที่ศึกษาแนวโน้มต่างๆ ด้านเทคโนโลยีและนำมาปรับใช้ตามความเหมาะสมแต่ละภาคธุรกิจต่อไปในอนาคตให้แก่ลูกค้าของตนเองด้วย ทำให้การลงทุนในระบบ IT แต่ละครั้งที่เกิดขึ้น จะเป็นไปโดยมีการมองเผื่ออนาคตไว้หมดแล้ว

การวางวิสัยทัศน์ล่วงหน้านั้น หากมองผิวเผินอาจเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเพราะวิวัฒนาการของเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงตลอด การใช้งานเทคโนโลยีของประเทศไทย เมื่อเทียบกับเทรนด์การใช้งานในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือจีน ยังถือว่าไทยยังตามหลังอยู่ระดับหนึ่ง ถือเป็นช่องว่างของการใช้งานเทคโนโลยี ทำให้การพยากรณ์แนวโน้มเหล่านี้ รวมถึงการนำข้อดีข้อเสียมาวิเคราะห์พิจารณาก่อนนำเสนอจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ ในขณะที่การตามเทรนด์ล่าสุดอยู่เสมอนั้นจะมีต้นทุนด้านบุคคลากรและการเรียนรู้ลองผิดลองถูกค่อนข้างสูง การวางระบบ IT ปัจจุบันให้ยืดหยุ่นตอบรับกระแสเทคโนโลยีและโอกาสใหม่ๆ ในอนาคตให้ได้และไม่ต้องเน้นลงทุนกับเทคโนโลยีปัจจุบันมากเกินไป ถือเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับลูกค้าธุรกิจอย่างคุ้มค่าจริงๆ

นอกจากนี้ KSC เอง ยังมีการจัดอบรมให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และอัพเดทด้านอุปกรณ์และระบบที่ทันสมัยก่อนตัดสินใจเลือกนำมาใช้งานภายในองค์กร ซึ่งการจัดอบรมนี้เป็นอีกสิ่งที่ทำให้ KSC ครองใจลูกค้าอีกทางหนึ่ง

 

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบริการของ KSC หรือต้องการปรึกษาด้านการวางระบบ IT Infrastructure สามารถติดต่อกับทีมงานได้หลายช่องทาง อาทิ โทร 1238 หรือ 02-779-7999 หรืออีเมล์ consultantksc@ksc.net หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ KSC ได้ที่ https://www.ksc.netAbout techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

[Guest Post] Aveva ให้ความสำคัญแก่กลยุทธ์ระบบคลาวด์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในช่วง New Normal

AVEVA ผู้นำระดับโลกในด้านวิศวกรรมและซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมเปิดตัว ‘Cloud-First’ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอซอฟต์แวร์ระยะยาว เพื่อมุ่งเน้นการให้บริการหลักในระบบคลาวด์ เพื่อให้แน่ใจว่ามีพร้อมใช้งานได้และความพร้อมใช้งานสูง มีการจัดการผู้ใช้และความยืดหยุ่นในการทดลองใช้โซลูชันใหม่ๆ กลยุทธ์ดังกล่าวนั้นรวมถึงการแนะนำการผสมผสานที่ขับเคลื่อนด้วยสถานการณ์ระหว่างผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดมูลค่าอย่างรวดเร็ว

ก้าวใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตในยุค New Normal และการก้าวไปสู่ Adaptive Manufacturing Enterprise โดยมี ERP เป็นปัจจัยสำคัญ

หลังจากที่อุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกเผชิญกับการหยุดชะงักอย่างไม่ทันตั้งตัว จากวิกฤต COVID-19 จะเห็นได้ว่าส่งผลกระทบไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ในแง่ที่ทำให้การผลิตเกิดการหยุดชะงัก การทำงานของคนในองค์กรกลายเป็นแบบ Work From Home ความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ผู้ผลิตบางรายประสบปัญหาที่ต้องปิดตัวลง ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน ในขณะที่บางแห่งกลับต้องเปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมงเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบโดยรวมต่อการวางแผนการผลิต