SUSE by Ingram

Twitter Account ของ Jack Dorsey ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Twitter ถูกแฮ็ค

Hacker ได้เข้าโจมตีและแฮ็ค Twitter Account ของ Jack Dorsey แล้วใช้ส่งข้อความเหยียดเผ่าพันธุ์และขู่วางระเบิดที่สาขาแม่ของ Twitter ไปจนถึง Retweet ข้อความจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ จำนวนมาก จนกระทั่งทีมงานสื่อสารองค์กรของ Twitter ต้องออกมายอมรับถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้

Credit: Twitter

แหล่งข่าวระบุว่า Account ของ Jack Dorsey ซึ่งอยู่ที่ https://twitter.com/jack นั้นถูกแฮ็คผ่านทางบริการของ 3rd Party ที่มีชื่อว่า CloudHopper และใช้บริการดังกล่าวในการส่งข้อความ Tweet ด้วย Account ของ Jack Dorsey อีกทั้งยังมีการใช้ Account ของ Jack Dorsey ในการ Tweet ข้อความ Hashtag เพื่อโปรโมตกลุ่มของผู้แฮ็คที่มีชื่อว่า Chuckling Squad ด้วย

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ Account ของ Jack Dorsey ถูกแฮ็ค แต่เมื่อปี 2016 นั้นก็มีกลุ่มของ Hacker ที่มีชื่อว่า OurMine เข้ายึด Account ของ Jack Dorsey รวมถึงผู้ที่มีชื่อเสียงรายอื่นๆ อย่าง Sundar Pichai ผู้ดำรงตำแหน่ง CEO แห่ง Google และ Mark Zuckerberg ผู้ก่อตั้ง Facebook มาแล้ว

ที่มา: https://www.nytimes.com/2019/08/30/technology/jack-dorsey-twitter-account-hacked.html

About techtalkthai

ทีมงาน TechTalkThai เป็นกลุ่มบุคคลที่ทำงานในสาย Enterprise IT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Network, Security, Server, Storage, Operating System และ Virtualization มารวมตัวกันเพื่ออัพเดตข่าวสารทางด้าน Enterprise IT ให้แก่ชาว IT ในไทยโดยเฉพาะ

Check Also

ปกป้องข้อมูลสำคัญตาม GDPR/PDPA ด้วย Encryption และ Data Masking จาก Entrust

การปกป้องข้อมูลสำคัญและการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกกฎหมายเป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรทั่วไทยกำลังเผชิญ เนื่องจาก พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) กำลังบังคับใช้ในเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ บทความนี้จะมาแนะนำโซลูชัน Encryption และ Data Masking ของ Entrust …

[Video Webinar] Zero Trust + SASE: A Purpose-driven Approach to Cloud-based Security

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าฟังการบรรยาย Forcepoint Webinar เรื่อง “Zero Trust + SASE: A Purpose-driven Approach to Cloud-based Security” เพื่อเรียนรู้การผสานโมเดล …