Tag Archives: jack dorsey

Twitter Account ของ Jack Dorsey ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Twitter ถูกแฮ็ค

Hacker ได้เข้าโจมตีและแฮ็ค Twitter Account ของ Jack Dorsey แล้วใช้ส่งข้อความเหยียดเผ่าพันธุ์และขู่วางระเบิดที่สาขาแม่ของ Twitter ไปจนถึง Retweet ข้อความจากผู้ใช้งานคนอื่นๆ จำนวนมาก จนกระทั่งทีมงานสื่อสารองค์กรของ Twitter ต้องออกมายอมรับถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้

Read More »

บัญชี Twitter ของ CEO Twitter ถูกแฮ็ค!!

เหยื่อรายถัดมาของกลุ่ม OurMine ไม่ใช่ใครที่ไหนไกล กลับกลายเป็น Jack Dorsey ซึ่งเป็น CEO ของ Twitter นั่นเอง

Read More »